PanBOŠNJAK: Prva riječ s imenom Stvoritelja

Image

S imenom Stvoritelja, kazujem Prvu riječ povodom izlaska prvog broja lista PAN BOŠNJAK. 

Bilo je u bošnjačkoj tradiciji novinarstva listova istog imena. I
mahom su nacionalni bošnjački listovi, ovakvog ili sličnog imena, bili
kratkog vijeka, tako da se ti listovi mogu uzeti kao
svjedočanstvo rijetkih i kratkotrajnih perioda tokom prošlog stoljeća u
kojima je sebi bošnjački duh, više nego um, davao oduška da obejani svoj
hal i žudnju za slobodom.

Gledano sa aspekta sudbine, dakle bošnjačke determiniranosti da su „posijani“ u vatanu kojeg su prigrlili
takvom ljubavlju kakvom zavidnici nikad ne mogu voljeti svoju
domaju, danas su „rasijani“ diljem planete odakle zure u nebo koje
natkriljuje njihov vatan.

To im nebo nad Bosnom, Hercegovinom i Sandžakom niko ne može oduzeti i okupirati. U
ime te čežnje za vatanom dodali smo prefiks (pan) u naslovu, kako bismo
se uhvatili za ruke i raširili bošnjačko kolo kao granicu svog vatana
kojeg cjelovitog, jedinstvenog i nedjeljivog nosimo u sebi.

Tu
granicu nikad niko neće izbrisati, kao što se više nikada naše ruke neće
rasplesti. Danas je 1. mart – Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U ime
tog dana nastaje i prvi broj svebošnjačkog lista! A u ime te ideje pružam bratsku ruku suradnje!

Vaš urednik: Nedžad Latić

Izvor: PANBOŠNJAK br. 1