Pobjeda Bošnjačke demokratske zajednice

Image

Nakon što je
Stranka demokratske akcije (SDA) izdala bošnjačke nacionalne interese i dovela
bošnjački narod do teške dezorjentiranosti i beznaða, bošnjačke patriote
Sanaka se nisu dale demoralizirati, već su smogle
snagu da nastave borbu za slobodu svoga naroda. Mladi,
hrabri i ponosni Bošnjaci Sandžaka
, na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem, stupili su na
političku scenu, preuzimajući brigu i odgovornost za svoj narod
. Na
temeljima tog bošnjačkog oslobodilačkog pokreta osnovana je politička partija – Bošnjačka demokratska zajednica (BDZ)  koja je, radi svoje bezrezervne borbe za
prava Bošnjaka, postala
dominantan politički faktor u
Sandžaku. 

Piše: Mersada 
Nuruddina  Agović

Glavni cilj koji
je Bošnjačka demokratska zajednica
sebi postavila bio je
očuvanje bošnjačkih nacionalnih interesa,
tj. očuvanje nacionalnog identiteta Bošnjaka sa svim
komponentama
koje sadrži. Prema riječima predsjednika ove partije,
Emira Elfića, BDZ nastoji biti autentičan predstavnik bošnjačkog naroda, ne
odručući se niti jednog segmenta bošnjačkog identiteta,
kao i zalažući se za vraćanje uzurpiranih prava Bošnjaka, ukidanje paravjerske tvorevine nastale kao rezultat
podaništva režimu, deblokiranje rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, okončanje akreditacije
Internacionalnog
univerziteta
i ostalih bošnjačkih prava. Bošnjačka demokratska zajednica se zalaže za
očuvanje islamske tradicije i kulture, ali i evropskih civilizacijskih
vrijednos
ti,  zatim, za ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma, kao jedne od najznačajnijih vrijednosti koje odreðuju identitet
svakog naroda
. Proces obrazovanja, kao temelja slobode i ljudskog dostojanstva, ne bi se smio ugrožavati  diskriminacijama. Zato se BDZ bori protiv višestruke diskiminacije Bošnjaka u odgojno – obrazovnom sistemu. Takoðe, zalaže se za punu slobodu medija, uz obavezu poštivanja novinarske etike i kodeksa
korektnog informiranja.

Radi ostvarivanja
svojih plemenitih ciljeva,
Bošnjačka demokratska zajednica je spremna saraðivati sa onim političkim
partijama i nacionalnim zajednicama koje je budu doživljavale kao svog partnera
u borbi za ista prava. U tom smislu, u mjesecu decembru, u Subotici,  usvojen je ,,Nacrt platforme o suradnji”
nacionalnih zajednica, gdje je pored brojnih nacionalnih zajednica, učesnica
bila i Bošnjačka demokratska zajednica.
Osim nje, ovaj su nacrt usvojile
i sljedeće partije: Graðanski savez Maðara, Crnogorska partija, Demokratska
partija Makedonaca, Demokratska stranka vojvoðanskih Maðara, Pokret maðarske
nade, Demokratska zajednica Hrvata, Romska partija, Demokratska zajednica
vojvoðanskih Maðara, Rusinska demokratska stranka, Demokratski savez Bugara i
Slovačka stranka.

Nakon sto je osnovan Odbor BDZ-a u Tutinu (čiji
je predsjednik odbora Sjenici (
Nermin Kamberović
),
Prijepolju (Sabahudin Hajdarević
),
Novoj Varoši (Enis Rahmani
),
Priboju (Fahrudin Alagić
), osnovan je Odbor BDZ-a i u Novom Pazaru, na čelu
sa dr. Adnanom Čauševićem. Izbornoj skupštini, koja je protekla u lijepoj
svečanoj atmosferi, značaj su dali i predstavnici stranaka nacionalnih manjina:
Laslo Rac Sabo – predsjednik Graðanskog saveza Maðara, Agim Haliti – član
predsjedništva Demokratske partije iz Preševa, Ðorðe Čović – predsjednik
Demokratske zajednice Hrvata, Jou Paul – predsjednik Slovačke stranke, Aron
Čanka – predsjednik Demokratske zajednice vojvoðanskih Maðara i Dragan
Veljkovski – predsjednik Demokratske partije Makedonaca.

Ovi predstavnici su podržali Bošnjake i njihovu borbu da se
kroz Bošnjačku Demokratsku
Zajednicu  izbore za ostvarivanje prava,
te najavili stvaranje koalicije na republičkom nivou kako bi u Skupštini Srbije
dobile svoje autentične predstavnike i izborile se za ostvarivanje svojih
prava. Predsjednik BDZ-a, Emir Elfić, izabran je za predsjednika koalicije
nacionalnih zajednica u Srbiji.

Na izbornoj skupštini Elfić je samouvjereno kazao da
poručuje svima onima koji misle da se sa Bošnjacima mogu i dalje poigravati da
se više neće praviti kompromisi na račun Bošnjaka, koji neće odustati od svoje vjere, tradicije, ali ni
od evropskih vrijednosti i historijskog Sandžaka koji je sadašnjost, realnost i
lijepa budućnost Bošnjaka. Po njegovim riječima, stotinu godina teškog
iskušenja je iza Bošnjaka. Od ovih izbora dolazi stotinu godina afirmacije,
prosperiteta i blagostanja za Bošnjake koji su to konačno i zaslužili.

S obzirom da su
u Republici Srbiji dosad postojali dvojni standardi, pogotovo kad su Bošnjaci u
pitanju, Bošnjačka demokratska zajednica ć
e ubuduće raditi na eliminaciji svih vrsta diskriminacija i nametnutih
asimilacija.
Ona smatra da je
od strateškog značaja očuvanje jedinstva Bošnjaka Bosne i Hercegovine, Sandžaka
i dijaspore. U tom cilju, podržava rad svih bošnjačkih institucija na nivou
cjelokupnog nacionalnog korpusa. Na pokušaje ugrožavanja jedinstva
Bošnjaka 
uvijek će odgovariti njihovom još
jačom homogenizacijom.

Kada je boravio u
Briselu
, gospodin Elfić je pred velikim brojem predstavnika
Evropskog parlamenta ponovio stav da je jedini mehanizam zaštite prava Bošnjaka
obnavljanje autonomije Sandžaka, kao historijske regije  u okviru evropskih propisa i standarda.
Bošnjačka demokratska zajednica teži evroatlanskim integracijama
koje bi
olakšale komunikaciju meðu Bošnjacima u brojnim državama
Evrope i svijeta.
Nezaposlenost se namjerava smanjiti otvaranjem novih radnih mjesta, domaćim i stranim investicijama.
Namjerava se podržati i izgradnja kvalitetne infrastrukture i saobraćajne
mreže, autoputeva za koje se već izraðuju elaborati.

 Iz svih
ovih razloga bošnjački narod u Sandžaku vjeruje da su izbori koji uskoro dolaze
– historijski. Svima je postalo jasno da na tim izborima, u suštini, Bošnjaci
mogu birati izmeðu dvije opcije: da budu slobodni Bošnjaci ili beogradski
podanici
, za šta su se
na žalost, opredijelili Zilkić, Ugljanin, Ljajić i neki njihovi
sljedbenici
. Sreća je u tome da, kod velikog broja Bošnjaka, savjest još uvijek funkcioniše i da je takvih izdajničkih opredjeljenja danas malo. Kao što reče Elfić, energični i samouvjereni predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice, udari na Bošnjake dolaze sa vrha brda politike, a BDZ
iako ide uz brdo, osvojit će tu kotu i to brdo i Bošnjaci sa njega nikada više neće biti
gaðani.

Bošnjački narod Sandžaka je u Bošnjačkoj demokratskoj zajednici prepoznao snagu koja najjače i najiskrenije zastupa interese Bošnjaka i koja  zasigurno  od njih neće
odustati, ni po koju cijenu!