Završna konvencija, Trg Gazi Isa-bega, Novi Pazar

Image

Završna zajednička konvencija na Trgu gazi Isa-bega Ishakovića u Novom Pazaru, 30. 4. 2012.