Da li Sarajevo postaje metropola velikosrba i velikohrvata?

Otvoreno pismo
Senatu Univerziteta u Sarajevu u povodu diskriminacije mr. Fatmira Alispahića

Poštovani
članovi Senata,

Akademska
javnost od Vas očekuje da odlučno odbijete i sankcionirate pokušaj uvoðenja
verbalnog delikta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu  tako što će se kandidati protežirati ili
eliminirati na osnovu ideološke podobnosti,
namjesto da njihove stručne reference budu isključivi kriterij vrednovanja.

Slučaj
odbijanja doktorske disertacije mr. Fatmira Alispahića, u režiji dekana
Filozofskog fakulteta u Sarajevu dr. Ive Komšića, i prodekana za nastavu, dr.
Dubravka Lovrenovića, predstavlja teško

kršenje
zakonskih i etičkih normi. Nastavno-naučno vijeće, koje je stalo iza ove
nelegalne odluke, nije imalo nadležnosti da to učini, a što je detaljno
obrazložio cijenjeni dr. Ugo Vlaisavljević. Stoga je

jedini
ispravan put u obaranju nelegalne odluke Nastavno-naučnog vijeća, te u
sankcioniranju odgovornih lica koja su svoje političke i nacionalističke
animozitete prema mr. Fatmiru Alispahiću prebacila na akademsko polje koje mora
biti zaštićeno i ideološki neovisno.

Dozvolite da
Vas obavijestimo da ćemo moralno i finansijski podržati istjerivanje pravde u
ovom slučaju, a pravda mora voditi ka satisfakciji mr. Fatmira Alispahića čija
su ljudska i akademska prava teško diskriminirana. Bila bi velika sramota za
Filozofski fakultet, a time i Univerzitet u Sarajevu, da 20 godina nakon pada
Berlinskog zida dobije presudu zbog diskriminacije jednog naučnika po osnovu ideoloških
mjerila.

Bošnjaci su
veoma zainteresirani za temu Alispahićeve doktorske disertacije “Iseljeničko
iskustvo u novijoj bošnjačkoj književnosti”, kojom se po prvi put u nauci
obraðuju literarna svjedočenja o sudbinama nekoliko miliona iseljenih Bošnjaka.
Ako jedna takva tema ne može biti obraðena na Univerzitetu naše matice, onda je
to sramota za Sarajevo. Tako bismo dobili još jedan dokaz da Sarajevo postaje
metropola velikosrba i velikohrvata, gdje istaknuti bošnjački intelektualci
doživljavaju neprijatnosti kakvu je upravo doživio Fatmir Alispahić.

U očekivanju
da ćete prepoznati pogubnost ovog presedana i dramatičnost ovog slučaja, da
ćete iskoristiti svoje nadležnosti I oboriti nelegalnu odluku, u interesu nauke
koja mora biti osloboðena od ideologije – srdačno Vas pozdravljamo.

Izvor:
LIGAZASANDZAK.org