Reis dr. Mustafa Cerić izabran za člana Osnivačkog vijeća Rabite

Image

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić izabran je za člana
Osnivačkog vijeća Lige muslimanskog svijeta (Rabita) sa sjedištem u Mekki.
Osnivačko vijeće Rabite predstavlja najviše upravljačko tijelo, a članstvo u
Vijeću je doživotno. Osnivačko vijeće, kao glavno upravljačko tijelo, donosi
planove i programe rada Rabite i njenih tijela.

U pismu koje je dr. Abdullah bin Abdulmuhsin El-Turki,
generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta (Rabita), uputio reisu-l-ulemi dr.
Ceriću, izmeðu ostalog, kaže se: „Izvršni komitet Osnivačkog vijeća Lige
muslimanskog svijeta (Rabita) je donio zaključak da Vas izabere za člana
Osnivačkog vijeća Lige zbog Vašeg angžmana na pitanjima islama i Vaše brige za
probleme muslimana.“

Izbor reisu-l-uleme dr. Cerića naći će se na 41. sjednici
Osnivačkog vijeća koja će biti održana od 16. do 18. juna 2012. g. na koju je
pozvan i reisu-l-ulema dr. Cerić.

RIJASET.ba