IUNP: KONKURS 2012/2013

Image

KONKURS
 ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2012/2013 GODINI NA
INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU
U NOVOM PAZARU

Raspisuje se Konkurs za upis studenata na osnovne akademske studije  na UNP-u, u školskoj 2012/2013 sa upisnim kvotama za studijske
programe koji se izvode na UNP-u:
OSNOVNE STUDIJE – 240 ESPB:

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):

Novi Pazar:

 1. Profesor srpskog jezika i književnosti……………………..30 studenata,
 2. Profesor bosanskog jezika i književnosti…………………30 studenata,
  • Opšti smjer
  • Prevodilaštvo
 3. Filolog-anglista……………………………………………………..30 studenata
  • Opšti smjer
  • Prevodilaštvo
 4. Filolog-germanista……………………………………………….30 studenata.

VŠJ  u Subotici:

 1. Filolog-anglista………………………………………………………30 studenata,
 2. Filolog-germanista………………………………………………….30 studenata.

VŠJ Pančevo:

 1. Filolog – anglista………………………………………………….30 studenata

      VŠJ Niš:

 1. Filolog – anglista……………………………………………………30 studenata

DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKE NAUKE:

Novi Pazar:

 1. Vaspitač (trogodišnje bečelor studije, 180 ESPB)……..30 studenata
 2. Psiholog (četvorogodišnje bečelor studije)………………. 30 studenata.

VŠJ Pančevo:

 1. Vaspitač (trogodišnje bečelor studije, 180 ESPB)…………………30 studenata
 2. Psihologija……………………………………………………………….30 studenata

VŠJ Subotica:

 1. Psihologija……………………………………………………………….30 studenata

VŠJ Niš:

 1. Psihologija……………………………………………………………….30 studenata

DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE (četvorogodišnje bečelor studije):

Novi Pazar:

 1. Pravo (opšte pravo)…………………………………………………30 studenata,
 2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista……………………30 studenata.

VŠJ u Subotici:

 1. Pravo (opšte pravo)………………………………………………..30 studenata,
 2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista…………………..30 studenata.

VŠJ u Pančevu:

 1. Pravo (opšte pravo)………………………………………………..30 studenata,
 2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista…………………..30 studenata.

VŠJ u Nišu:

 1. Pravo (opšte pravo)……………………………………………….30 studenata,
 2. Pravo unutrašnjih poslova-kriminalista………………….30 studenata.

DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):

Novi Pazar:

 1. Ekonomija …………………………………………………………….60 studenata,
 2. Turizam………………………………………………………. 20 studenata,
 3. Revizija i osiguranje………………………………………..30 studenata.

DEPARTMAN ZA PRIRODNO – TEHNIČKE NAUKE

 • (četvorogodišnje bečelor studije):

       Novi Pazar:
          1: Informatika…………………………………………………………….. 50 studenata.

 

DEPARTMAN ZA UMJETNOST
(četvorogodišnje bečelor studije):

Novi Pazar:

 1. Likovna umjetost……………………………………………………….20 studenata.
  • Grafika
  • Slikartstvo
 2. Primenjena umjetnost……………………………………20 studenata
  • Dizajn i modna kreacija
  • Dizajn enterijera

VŠJ u Nišu:

 1. Likovna umjetost……………………………………………………….20 studenata.
  • Grafika
  • Slikartstvo
 2. Primenjena umjetnost……………………………………20 studenata
  • Dizajn i modna kreacija
  • Dizajn enterijera

USLOVI KONKURSA:

Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati:
– na osnovne studije – koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju,

Upisna dokumentacija:

 1. Diplomu i svjedočanstva svih razreda četvorogodišnje srednje škole
 2. Izvod iz matične knjige rodjenih
 3. Priznanica o uplaćenim troškovima za prijemni ispit

JUNSKI UPISNI ROK:

Predaja dokumentacije: od 11 do 28 juna, prijemni ispiti: od 02 do 06. jula,
Rezultati prijemnog ispita: 07. jula, upis primljenih kandidata: od 09 do 14. jula.

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK:
Predaja dokumentacije: od 27.08. do 08.09, prijemni ispit: od 10 do 14
septembra, rezultati prijemnog ispita: 15 septembra, upis primljenih
kandidata: od 17 do 22 septembra.

Dodatne informacije na Univerzitetu u Novom Pazaru ul. Dimitrija
Tucovića bb, Novi Pazar, tel./fax: 020/316-634, 338 977, 313 933, 313
935  www.uninp.edu.rs

Ovaj Konkurs će biti obijavljen na Oglasnoj tabli Univerziteta,
štampanim i elektronskim medijima kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta
u Novom Pazaru.