Nastavak obnove Aladža džamije u Foči

Image

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u narednom periodu će nastaviti s aktivnostima u okviru projekta rehabilitacije Aladža džamije u Foči.

Komisija je 2004. godine donijela odluku o proglašenju
“Mjesta i ostataka graditeljske cjeline Aladža (Hasan Nazirove) džamije u Foči”
nacionalnim spomenikom BiH, saopćeno je iz Komisije.

S ciljem očuvanja fragmenata džamije koji su pronaðeni na i
oko lokaliteta džamije i očuvanja njihove izvornosti, tokom narednog perioda
planirano je izvoðenje aktivnosti na njihovoj konzervaciji, koja će se obaviti
u sklopu edukativne radionice.

U skladu s tim u toku je izrada projektne dokumentacije
konzervacije dekorativnih fragmenata, organiziranje radionice za konzervaciju
kamena i kamenorezačkog zanata i izrada odreðenih fragmenata mihraba, mahvila,
mimbera, stubova i ograde džamije, te organiziranje završne ceremonije vezane
za prezentaciju projekta.

Cilj ovog projekta je zaštita i obnova kompleksa Aladža
džamije u Foči.

S obzirom na ograničena sredstva prijedlog je obnova jednog
od najznačajnijih simbola strukture objekta – mihraba, koji simbolizira i
materijalnu i duhovnu stranu objekta, te stubova džamije (kapiteli i baze).

Originalnih fragmenata je očuvano veoma malo, te ih je
potrebno analizirati i pažljivo konzervirati. Ostatak će biti rekonstruiran prema
projektnoj dokumentaciji, koja je uraðena na osnovi arhivskih dokumenata,
starih fotografija i originalnih fragmenata.

Da bi projekt dobio edukativnu komponentu neophodnu za
kasnije faze rehabilitacije objekta, u sklopu kamenoklesarskih aktivnosti predviðena
je organizacija radionice na kojoj će uz pripravnike kamenoklesare biti
uključeni i studenti arhitektonskog fakulteta.

Izvoðenjem navedenih radova će se direktno pomoći obnova
objekata Aladža džamije u Foči. Indirektno, implementacija projekta doprinosi
obnovi naslijeða Foče, koje ostaje generacijama mladih bez obzira na njihovu
pripadnost odreðenoj religijskog ili etničkoj zajednici.

Projekt u vrijednosti od 98.287.00 dolara implementira se od
septembra 2009. godine i planirano je da se završi do 30. septembra 2012.
godine.

Provodi se u saradnji i uz pomoć sredstava iz Specijalnog
fonda američkih ambasadora za zaštitu kulturnog naslijeða Ministarstva vanjskih
poslova SAD-a, Centra za kulturno naslijeðe Ministarstva obrazovanja i kulture
s ambasadorom SAD-a u BiH Patrickom Moonom na čelu.

U projekt s ciljem praćenja realizacije, uključena je i
Islamska zajednica u BiH, Ured muftije goraždanskog i Opština Foča.

Implementacija projekta rehabilitacije Aladža džamije u Foči
predstavlja nastavak uspješne dugogodišnje saradnje Komisije za očuvanje
nacionalnih spomenika i Ambasade SAD-a u BiH, te Islamske zajednice u BiH.

Izvor: Rijaset.ba