Borba za očuvanje bošnjačkih nacionalnih interesa

Image

Na temelju oslobodilačkog pokreta Bošnjaka Sandžaka nastala je
politička partija koja najsnažnije i najiskrenije zastupa bošnjačke
interese – Bošnjačka demokratska zajednica. Iako je od njenog osnivanja
do izbora bilo prošlo tek godinu i po dana, ova stranka je na prvim
izborima na kojima je učestvovala postala parlamentarna stranka.
Meðutim, beogradski režim sa domaćim saradnicima kontinuirano nastoji
ugroziti njene aktivnosti političkim pritiscima koji se, izmeðu ostalog,
čine i montiranim političkim procesima. Naš sagovornik je Sead
Šaćirović, predsjednik Izvršnog vijeća Sandžaka i Izvršnog odbora
Bošnjačke demokratske zajednice.

Razgovarala: Mersada Nuruddina Agović

 

Bošnjaci.Net: Uvaženi gospodine Šaćiroviću, Es selamu
‘alejkum! Od početka stupanja na političku scenu do danas, Bošnjačka
demokratska zajednica je stekla veliko povjerenje Bošnjaka Sandžaka koji
su prepoznali njen osnovni cilj – očuvanje bošnjačkih nacionalnih
interesa. Za koje se sve ciljeve, ustvari, ova stranka zalaže?
ŠAÆIROVIÆ:
Bošnjačka
Demokratska Zajednica je politička partija koja se zalaže za očuvanje
nacionalnog identiteta Bošnjaka u svjetlu tradicionalnih, moralnih,
duhovnih i univerzalnih vrijednosti, u političkom i privrednom ambijentu
dostojnom čovjeka. Mi smo stranka centra koja teži uravnoteženom odnosu
prema tradicionalnim vrijednostima, socijalnoj pravdi i slobodnom
tržištu. Naš put je put sredine, mira i tolerancije, suživota i
poštivanja različitosti. Srednji put je uvjet za ravnomjeran razvoj
društva, na porodičnom i kolektivnom nivou. Koncept sredine jedini je
garant zaštite pojedinca i zajednice od devijacija krajnosti,
isključivosti i netrpeljivosti. BDZ se zalaže za pojedinačna i
kolektivna prava i slobode u skladu sa univerzalnim, moralnim i
civilizacijskim principima i načelima Evropske povelje o ljudskim
pravima, te drugim općevažećim meðunarodnim dokumentima. Mi se zalažemo
za ostvarivanje prava Bošnjaka koji su autohton narod u Srbiji, sa punim
pravom na ustavnu konstitutivnost. Zato je obavezno hitno pristupiti
ustavnim promjenama, kako bi bošnjački narod bio adekvatno tretiran. U
skladu sa time neophodna je promjena državnih simbola i himne. Smatramo
da je Sandžak historijska regija sa geografskim, etničkim, privrednim,
saobraćajnim i drugim posebnostima. BDZ se zalaže za autonomnu
prekograničnu regiju Sandžak, uz uvažavanje integriteta i suvereniteta
država na kojima se prostire, dakle, Srbije i Crne Gore. Naša partija
podržava napore Republike Srbije na putu euroatlanskih integracija, što
je interes svih naroda na ovom prostoru. Euroatlanskim integracijama se
relativiziraju meðudržavne granice, što olakšava komunikaciju i saradnju
meðu narodima i graðanima, te doprinosi povezivanju bošnjačkog naroda
koji žive u više balkanskih država.

Bošnjaci.Net: Poznato nam je da je BDZ otvorena za saradnju sa
drugim političkim partijama i nacionalnim zajednicama. Krajem 2011.
godine usvojen je ‘Nacrt platforme o suradnji’ gdje je učesnica bila i
BDZ. Možete li nam kazati nešto o njenoj, nedavno formiranoj, koaliciji
koja nosi naziv ‘Sve zajedno’? O kakvoj je koaliciji riječ?
ŠAÆIROVIÆ:
BDZ
je sklopila savez sa partijama nacionalnih zajednica iz Vojvodine i pod
imenom „Sve zajedno“ izašli smo na izbore održane 6. maja. Savez je
formiran kako bi se pojačao pritisak nacionalnih zajednica na vladu
Srbije u pravcu sprovoðenja zakonskih normi koje garantiraju poštivanje
svih ljudskih prava uključujući i vjerska prava.

Bošnjaci.Net: Kontinuirano govorite da su prava Bošnjaka na ovim prostorima ugrožena. Recite nam nešto više o tome!
ŠAÆIROVIÆ:
U
Srbiji postoje dobri zakoni koji garantiraju prava, meðutim, nema
implementacije tih zakona. Prava ostaju samo mrtvo slovo na papiru. U
stvarnom životu nacionalne zajednice su ugrožene, a posebno Bošnjaci
kojima se prava krše na svakom koraku. Napad na IZ-u, vakufsku imovinu,
istjerivanje vjeroučitelja sa posla, nema adekvatne nastave na bosanskom
jeziku, niti udžbenika. U policiji rade većinom Srbi dok školovani
Bošnjaci čame na birou. Slično je i sa drugim državnim ustanovama i
institucijama od javnog značaja. Većina ulica u sandžačkim gradovima
nose imena Srba, dok bošnjačkih imena skoro da nema. Nema kvalitetne
putne infrastrukture, fabrike ne rade. U zadnjih 20 godina u Sandžaku
nije otvorena niti jedna fabrika, niti jedno novo radno mjesto. Da nije
privatnog sektora ne bi bilo upošljenih osim u javnoj administraciji
koja samo jede pare siromašnog naroda a ništa ne doprinosi. Briga o
ekologiji, razvoju turizma, sportu, nije dovoljna, skoro čak i ne
postoji kada su u pitanju ovo prvo dvoje, a ima potencijala za razvoj
banjskog i seoskog turizma. Pešterska visoravan je neiscrpno turističko
bogastvo sa netaknutom ekologijom i ogromnim potencijalom za razvoj
privrede i stočarstva. Meðutim, vlada, preko svojih poslušnika, to
namjerno guši. I ono što je kultivisano otima se od bošnjačkih opština i
daje opštinama u kojima žive većinski Srbi. Sjeničko jezero je uzela
opština Nova Varoš, a da o tome bošnjački političari ni „a“ nisu
progovorili.

Nastavni planovi i programi su diskriminatorski u odnosu na Bošnjake. Na
pomolu je svetosavizacija bošnjačke djece. Sveti Sava je školska slava
na kojoj se i bošnjačka djeca tjeraju da učestvuju. I ona moraju pjevati
ode Savi što predstavlja pokušaj pravoslavizacije, odnosno
svetosavizacije muslimana Bošnjaka. Nije problem da to rade srpska djeca
pravoslavne vjere, ali da se na to nagone muslimanska djeca, to je
klasičan primjer teške segregacije prava jednog naroda. Naša djeca u 6.
razredu osnovne škole čitaju lektiru „Hajduk Stanko“ u kojoj stoji,
parafraziram: ,,Udariš Turčina po vratu, poprska te krv i vazdan bazdiš
na Muhameda.“ ‘Gorski vijenac’ je obavezno štivo za osmake, a dobro
znamo da je ovo djelo na momente fašisoidno, kako podstiče na
prolijevanje ‘turske krvi.’ Nama, koji smo ostali ovdje nakon odlaska
Turaka i zovemo se Bošnjacima, spočitava se ‘turska krivnja.’ I nad nama
se iskaljuje bijes zbog ‘petstogodišnjeg ropstva’. U spomenutom djelu
stoji: „Hodža riče na ravnom Cetinju“, „Zaudara zemlja Muhammedom“ itd.

Opšte
poznata je stvar da postoji bezbroj načina za ‘tihi marš’
diskriminacije. Tako se diskriminacija manifestira na Bošnjake u Srbiji,
na način da u nekim momentima bude teško dokaziva ili na prvi pogled
prikrivena. Recimo, izuzetno negativan, oštar i drzak odnos prema
muslimankama pod hidžabom u bolnici u Novom Pazaru ima uposleno osoblje
koje većinom dolazi iz Raške, Baljevca, Liješka i drugih okolnih gradića
u kojima nema Bošnjaka. Naše sugraðanke iz Sjenice ako se hoće poroditi
moraju ići u Užice, a ako ne žele tamo roditi dijete, moraju opet u
Užicu uzeti uput da bi se porodile u Novom Pazaru. Zamislite samo
golgotu muslimanki koje prolaze više stotina kilometara da bi na svijet
donijele zdravo dijete. Zar to nije ugrožavanje prava na lak, zdrav i
brz poroðaj? 

Zbog svega gore spomenutog, cilj udruživanja sa nacionalnim zajednicama
jeste – zajednička borba za ostvarivanje prava, izlazak na izbore u timu
koji je šarenolik i sastavljen od različitih nacija i vjera. To je bila
dobra poruka Zapadu – da nacionalne zajednice u Srbiji imaju kapaciteta
nastupiti zajedno uprkos različitosti i u zajedničkoj političkoj borbi
izboriti se za svoja prava. Mi smo pokazali da možemo zajedno bez obzira
na različitosti, vjerske i nacionalne, za razliku od režima koji još
uvijek nije spreman da prizna i prihvati sve nacionalne zajednice
podjednako.

Bošnjaci.Net: Kakav bi bio Vaš komentar o izbornim rezultatima
na posljednjim stranačkim, parlamentarnim i predsjedničkim izborima u
Srbiji?
ŠAÆIROVIÆ:
Sa ovim rezultatom Bošnjačke demokratske
zajednice u Sandžaku više nikada neće biti kako je bilo! Mi imamo 36
vijećnika u sandžačkim gradovima. To je jedna snaga koja će doprinijeti
širenju ideje slobode, mira i ekonomskog prosperiteta i razvoja. Kako
sada stvari stoje, ne isključuje se mogućnost da u bliskoj budućnosti
propadnu sadašnje neprirodne i nakaradne koalicije SDA i SDP u Sandžaku i
mi tu tražimo svoju šansu za ulazak u vlast, što bi bio početak
ostvarivanja onih ciljeva koje sam prije spominjao. Pokazalo se da
dosadašnji politički predstavnici Bošnjaka u Sandžaku do sada ništa nisu
uradili za dobro našega naroda, služeći Beogradu kao režimski poltroni.
Kada oni padnu, a hoće, na scenu stupaju iskrene patriote i ljudi koji
su bez licemjerja, rezervnih želja i skrivenih ambicija. Ove dvije
stranke više neće moći da trguju našim narodom kao do sada, jer smo mi
unijeli političku ravnotežu u Sandžak. Ove dvije spomenute opcije su
opstajale na stvaranju meðusobnih antagonizama i zavaðanju Bošnjaka, na
ucjenama, kupovini i kraði izbora. Bilo je tu nečasnih radnji i ljudi
koji su zbog svaða izmeðu ‘suljovaca’ i ‘rasimovaca’ vječito ostali
invalidi u kolicima, bilo je i pucanjave sa tragičnim završecima,
ranjavanja bacanjem bombi i pogibijama. Sve su to namjerno izazivani
incidenti od strane SDA i SDP kako bi se stalnom meðubošnjačkom svaðom
održavale tenzije i skretala pažnja javnosti sa njihovog nerada i
nesposobnosti. Režim je ovo režirao kako bi Sandžak predstavio kao
necivilizirano i nestabilno područje u kome živi nekakav neciviliziran
narod, pa stoga još uvijek nema stranih investicija i finasijskih
ulaganja za razvoj najnerazvijenijeg kraja u Srbiji, a možda i na
Balkanu. 

BDZ je sada ušla u političko polje, unijela stabilnost i politički
balans na sandžačku političku scenu i šire. Ugljanin i Ljajić su, reklo
bi se, zakopali ratne sjekire i udružili se, ostavljajući za sobom ružan
trag nečasnih radnjih koje su godinama činili na štetu Bošnjaka. Na čin
pomirenja su se morali odlučiti, jer su odvojeni slabi za BDZ. Oni su
nelegitimnim sredstvima, zastrašivanjem, kupovinom glasova i klasičnom
kraðom činili sve da dobiju većinu na izborima. Za zapad je ovo što se
kod nas radi neshvatljivo i nepojmljivo. Nažalost, u Srbiji još uvijek
važi ‘zakon šume’ – ko ima sjekiru taj i pobjeðuje. Režim nije birao
sredstva da dobije izbore.

BDZ, iako po prvi put učestvuje na izborima, postala je parlamentarna
stranka, sa jednim poslanikom u srbijanskoj skupštini što je ogroman
uspjeh, s obzirom da pojedine stranke, poput srpskih radikala, ‘plivaju’
22 godine po političkim vodama, a na zadnjim izborima nisu prešli
cenzus. Zato ističem, u ovako nepoštenoj i nefer borbi postići rezultat
kakav je postigla BDZ nije mala stvar, već je značajan uspjeh dostojan
pohvale.

Bošnjaci.Net: Gospodine Šaćiroviću, 4. septembra 2010. godine
ste učestvovali u odbrani Vakufa Mearif na Hadžetu. Tom prilikom ste
pred kamerama srpskoj žandarmeriji rekli da naš narod niko ne može
ubiti, da jedna Vaša glava može da ode, ali da bošnjački narod niko ne
može ubiti i poraziti. Bošnjački narod je radi te javno iznešene izjave
duboko cijenio Vaše patriotske osjećaje. Meðutim, nakon skoro dvije
godine od tog dogaðaja Javnom tužilaštvu je palo na pamet da pokrene
krivični postupak protiv Vas. S kojim ciljem se, po Vašem mišljenju, taj
krivični postupak sada pokreće?
ŠAÆIROVIÆ:
Krivični
postupak protiv mene koji se vodi od strane korumpiranog tužilaštva i
policije je jedna politički motivisana ujdurma kojom se želi,
prevashodno ja, a onda i bošnjački narod, upozoriti da ne smije meðu
nama biti pojedinaca, niti udruženja koja će se boriti za naša ljudska,
nacionalna i vjerska prava. Ja sam jedini primjer u modernom
demokratskom svijetu protiv kojega se vodi postupak za „verbalni
delikt.“ 

19. maja ove godine sam pozvan u PU u Novom Pazaru da kao graðanin dam
izjavu o postojanju krivičnog djela. Kad sam sa svojim odvjetnikom
došao, u maniru kako to srpska policija radi, kazano mi da je da je
protiv mene pokrenut krivični postupak. Naravno da mi na um nije palo da
dajem bilo kakvu izjavu, ako nije na mom maternjem, bosanskom jeziku.
Taj moj zahtjev je policiji postao problematičan. Nisu htjeli prihvatiti
da takav zahtjev uðe u zapisnik. Na kraju, kada sam odlučio da prekinem
tu agoniju i vratim se kući, oni su pristali da se moj zahtjev unese u
zapisnik. Mene sumnjiče za navodno krivično djelo – Izazivanje
nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti iz čl. 317 KZRS, a
na osnovi Zakona o krivičnom postupku. Navodno je problem što sam ja u
čuvenoj izjavi na Hadžetu rekao „Vi ste klali u Bosni, vi koljete na
Kosovu…“ 
Treba pitati Haški tribunal jesu li klali ili ne. I ako nisu, zašto
osudiše Miloševića, Stanišića i druge zločince? Zašto se sudi krvolocima
Karadžiću i Mladiću? Ko pobi naše Bošnjake u Sjeverinu pucnjima u leða?
Gdje nestade 9.000 srebreničkih Bošnjaka? Šta je radila policijska
jedinica „Škorpioni“ na Kosovu i zašto su pojedini njeni članovi
uhapšeni i sudi im se u Srbiji?
Dakle, na sceni je nasilje nad Bošnjacima, politički, psihološki i svaki
drugi pritisak sa ciljem ušutkivanja ono malo nas koji smo se drznuli
da glasno kažemo nećete nas više ubijati! 

Bošnjaci.Net: Sumnjate li, možda, da je taj proces pokrenut po
nečijoj preporuci? Konkretno mislim i na dvojicu bošnjačkih ministara
(Ljajića i Ugljanina)?
ŠAÆIROVIÆ:
Naravno da i oni stoje iza
ovog procesa, posebno Ljajić koji je u zadnjih četiri godine u nekim
slučajevima napada, posebno na islamsku zajednicu i vakufsku imovinu te
vjerske autoritete, bio otvoreniji i drskiji i od Ugljanina. Ljajić je
doveo žandarmeriju na Hadžet 2010. godine, a prethodno sa saradnicima
oteo dio vakufske zemlje za opštinske svrhe. On je doveo iste godine
žandarmeriju i na vakuf Mearif u Novopazarskoj Banji, kao i nekoliko
puta policiju na zgradu FIS-a (Fakulteta za islamske studije) u Novom
Pazaru. On je naručivao i mnoge policijske i sudske hajke na naše
prvake, ali, hvala Bogu, nikada im ništa nisu mogli, jer svjetlo pravde
snažno sija i ta bijedna politička mafijaško-udbaška struktura će u
Sanžaku, inšallah, uskoro biti poražena.

Izvor: Bosnjaci.net