Muftija primio norveškog ambasadora

Image

Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer ef.
Zukorlić primio je ambasadora Norveške Nilsa Ragnara Kamsvoga. Tom prilikom
voðeni su razgovori o jedinstvu Islamske zajednice, Bošnjačkom nacionalnom
vijeću, kao i o političkoj i općoj situaciji u Sandžaku i regionu.

Norveški diplomata interesovao se o stanju Islamske
zajednice, vjerskih prava i odnosa državnih organa prema muslimanima.

Muftija je ukazao da je udar na jedinstvo Islamske zajednice
od strane državno-političkih subjekata glavni generator nestabilnosti u
Sandžaku i da nije moguće očekivati normalizaciju društvenih odnosa u Sandžaku
bez vraćanja jedinstva Islamskoj zajednici.

Opstrukcija biračke volje Bošnjaka nakon izbora za Bošnjačko
nacionalno vijeće primjer je beskrupuloznog gaženja kolektivnih prava Bošnjaka,
čemu je, nažalost, doprinio i blagonaklon odnos OSCE-a i drugih predstavnika
meðunarodne zajednice u Beogradu.

Norveški ambasador se interesovao i za očekivanja Muftije od
buduće Vlade u odnosu na otvorena pitanja u Sandžaku. U vezi sa tim Muftija je
naglasio da je uključivanje u Vladu dvojice ministara iz Sandžaka neprirodno i
da predstavlja lošu poruku koja može značiti nastavak dosadašnje politike prema
Bošnjacima i Sandžaku.

No ipak, ključni nosioci vlasti u Srbiji su predsjednik
Tomislav Nikolić i budući premijer Ivica Dačić koji će imati priliku narednih
sedmica da pokažu kakav će odnos imati nova vlast prema Bošnjacima i
muslimanima u Srbiji.

Nema sumnje da bi eventualni nastavak dosadašnje politike
prema Sandžaku akumulirao nezadovoljstvo i negativnu energiju čije posljedice
nije moguće sagledati, naglasio je Muftija.

Informativna služba Mešihata