PanBošnjak NAŠ A SVJETSKI!

Image

Tri bošnjačka akdemika:  Ferid
Muhić, Muhamed Flipović, Džemaludin Latić, pišu, govore, ili o njima piše PAN
BOŠNJAK.

 • PANBOŠNJAŠTVO- ŠTA JE TO? – akdemik Ferid Muhić;
 • MORAMO SE OBRAČUNATI SA PROŠLOČÆU
  DA BISMO IMALI BUDUÆNOST – akademik
  Muahmed Flipović;
 • BOŠNJAKI DANTE – akademik Džemaluidn Latić

Drugi akteri u Pan Bošnjaku:

 • Reis Mustafa Cerić – EMANET
  AJVATOVICE,
 • Murad Hofman: SRAMIM SE HRABRIM
  BOŠNJACIMA DAVATI SAVJETE, Albert
  Ajnštajn
  – JA SAM JEVREJSKI NACIONALIST;
 • Džorš Soroš – KAKO SE SUPRISTVAITI
  MANIPUČLACIJI NOVOGOVORA?

PAN BOŠNJAK – NAŠ A SVJESTKI!

NA SVIM KIOSCIMA U BiH!