Festival islama: NOVI PAZAR

Ispred centralne džamije u Srebrenici, 13. 8. 2012. godine
upriličen je zajednički iftar u sklopu manifestacije "Festival islama".