RS nije i nikad neće biti “država”

Image

Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je
da je manji bosansko-hercegovački entitet RS "država". Ova izjava
Nebojše Stefanovića samo  još jedanput
potvrðuje da je velikosrpstvo i dalje glavna politička linija kako u Srbiji
tako i u  manjem bosansko-hercegovačkom
entitetu RS. Meðutim, opšte je poznato, haškim presudama dokazano da je RS
genocidna tvorevina koja u okupaciji i danas drži jedan diojo naše matične
države Republike Bosne i Hercegovine. RS bi mogla postati država samo onda kad
na svijetu ne bude više ni jednog živog Bošnjaka. Tražimo da se Nebojša
Sefanović izvini zbog svoje  fašistoidne
velikosrpske izjave, odnosno tražimo da zauvjek nestanu velikosrpski apetiti
prema Republici Bosni i Hercegovini. 

U suprotnom zahtjevamo od bošnjačkih političkih predstavnika
u institucijama Bosne i Hercegovine da počnu Sandžak imenovati državom i
Bošnjačkom republikom. Istovremeno zahtjevamo od političkih i drugih bošnjačkih
organizacija u Sandžaku da ubrzaju svoje djelatnosti koje proističu iz
legitimnih zahtjeva za obezbjeðivanje autonomije Sandžaka.

Izražavamo svoju punu podršku Denisu Bećireviću zamjeniku
predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine koji je
pozvao sve političke snage u odbranu Bosne i Hercegovine.

Upravni Odbor

Predstavištva Sandžaka za Skandinaviju