UMA i LIGA ZA SANDŽAK u akciji: Knjigom protiv asimilacije Bošnjaka na Kosovu

Image

Intenzivno iseljavanje Bošnjaka s Kosova traje već duže od dvije
decenije. Odliv bošnjačkog stanovništva s Kosova doživio je svoj vrhunac
tokom zadnjeg rata, 1999. godine. Preostali, malobrojni Bošnjaci na
Kosovu pokušavaju nastaviti normalan život, uprkos činjenici da je
glavnina njihovih dojučerašnjih komšija, roðaka i rodbine, bolji život
potražilo u Zapadnoj Evropi, jedan dio u Bosni, dok ih se vrlo malo
zadržalo u Crnoj Gori.

Nažalost, Bošnjaci u Bosni i Sandžaku su
zaokupljeni rešavanjem sopstvenih problema, tako da su vrlo često,
Bošnjaci Kosova prepušteni sami sebi. Njihovi problemi su mnogobrojni.
Mnogobrojniji čak i od broja bošnjačkih političkih stranaka, koje od
okončanja rata na Kosovu, niču poput pečuraka poslije kiše. Sigurni smo
da, kad bi svaka politička partija koja okuplja Bošnjake na Kosovu,
uspijela da riješi samo po jedan značajniji problem s kojim se tamošnji
Bošnjaci susreću, bila bi to jedna od najsrećnijih bošnjačkih zajednica
na Balkanu. Kao rezultat svega, najviše nažalost ispašta tamošnja
bošnjačka omladina. Na njima je vrlo često izbor, školovati se na
albanskom jeziku i tako dodatno povećati rizik od asimilacije, ili se
pak školovati na bosanskom jeziku, pritom znajući da je kvaliteta
nastave na bosanskom jeziku, kako kadrovski tako i iz tehničkih razloga,
vrlo upitna.

Uprkos svemu, raduje da bošnjačka omladina
ne ostaje srkštenih ruku, već pokušava da se uhvati u koštac s pomenutim
problemima. Jedna od inicijativa koja zavreðuje punu pažnju, dolazi od
nedavno formiranog bošnjačkog omladinskog udruženja sa sjedištem u Peći,
«Centar za toleranciju i integraciju mladih» (CTI), na čelu sa mladim
studentom Univerziteta u Prištini, Rejhanom Kurbaševićem. Pomenuto
udruženje je pokrenulo inicijativu formiranja biblioteke na bosanskom
jeziku, kako bi pružili mogućnost Bošnjacima na Kosovu, a prvenstveno
mladima, da besplatno iznajmljuju knjige, te tako čuvaju svoj bosanski
jezik, svoj identitet.

Udruženje, «Unija mladih aktivista» (UMA),
odlučilo je da, u saradnji sa nama, podrži ovu plemenitu inicijativu.
Naši aktivisti uspjeli su prikupiti 70-ak naslova, koje su već
proslijedili predstavnicima udruženja CTI na Kosovu, a o čemu svjedoči i
video prilog ispod, koji je emitovan upravo danas (6. novembar) na RTK,
u sklopu programa na bosanskom jeziku.

«Unija mladih aktivista»
(UMA) je pokrenula akciju prikupljanja novčanih sredstava, koja će se
proslijediti aktivistima «Lige za Sandžak» u Sarajevu, s ciljem kupovine
knjiga na bosanskom jeziku, iz domena historije, kulture, književnosti,
duhovnosti Bošnjaka, itd., te koje će biti predane udruženju CTI u
Peći, kako bi ih učinili dostupnim za čitanje tamošnjim Bošnjacima i
Bošnjakinjama.

Akcija prikupljanja novčanih sredstava u
Luksemburgu će trajati sve do 20. novembra, te molimo sve one koji imaju
mogućnosti i želje da se ugrade u ovaj hairli projekat, da kontaktiraju
naše prijatelje iz UMA-e putem e-mail adrese, kako bi se dogovorili o
preuzimanju sredstava (uma.odbor©gmail.com).

Istovremeno, akcija
prikupljanja knjiga od strane našeg udruženja i dalje traje, tako da,
ukoliko ste nastanjeni u Bosni ili Sandžaku, i želite da podržite ovaj
projekat doniranjem knjiga, stupite u kontakt sa nama putem e-pošte:
office@ligazasandzakorg, ili putem telefona: +387 61 927 565.

Budimo odgovorni. Čitajmo i podržimo čitanje.