Ambasador CG u SAD-u podržava izgradnju Memorijaljnog centra šehidima genocida u Plavu i Gusinju

Image

U
povodu 100. godišnjice genocida nad Bošnjacima i Albancima u Plavu i
Gusinju (1912. i 1913.), i deklaracije izdate na komemoraciji koja je
održana u New Yorku (13.okt. 2012.), koja je upućena zvaničnicima Crne
Gore i javnosti, tim povodom Ambasador Crne Gore u Washingtonu nj.e.
Srðan Darmanović i konzul u GK CG u New York-u gosp. Selim Lika, odražli
su sastanak sa šestočlanom delegacijom Odbora za obilježavanje
100.godišnjice genocida u Plavu i Gusinju.

Ispred odbora sastanku su
prisustvovali: dr. Mersim Ziljkić, Smajle Srdanović, Shpand Haxhaj,
dipl. prav., Ismet Pjetrović, Muharem Purišić, dipl. ecc., i Ago
Kolenović. Sastanku je takoðer prisustvovao i mr. Eldin Elezović, član
UO Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike.  

Članovi
delegacije Odbora za obilježavanje 100.godišnjice genocida u Plavu i
Gusinju su još jednom podsjetili na genocid nad svojim precima te reinforsirali sadržaj deklaracije sa akcentom na izrečenim zahtjevima sadržanim u
deklaraciji i posebno vremenskoj ograničenosti za ispunjavanje istih od
strane mjerodavnih institucija Crne Gore. Pored ostalih tačaka
deklaracije članovi odbora su posebno skrenuli pažnju na aktuelne
državne simbole Crne Gore pod kojima su prije 100 godina ubijali
Bošnjake i Albance u Plavu i Gusinju, što najbolji pokazatelj kakav je
odnos vlasti u CG prema žrtvama i njihovim potomcima.

Ambasador
Darmanović je izmeðu ostalog rekao da u drugim krajevima Crne Gore
sigurno ne znaju da je u Plavu i Gusinju počinjen genocid, te izrazio
sumnju zašto se taj gnusni zločin naziva genocidom. Podsjećamo,
crnogorska kraljevska vojska 1912. i 1913.godine je na najzvjerski način
pobila 20-tak procenata Bošnjaka i Albanaca a sveštenici pravoslavne
crkve su nasilno pokrstili preko 12,500, što ukazuje na sve segmente
istrebljenja, odnosno genocida.

Takoðer crnogorski ambasador na
sastanku je rekao da bi se možda neke tačke iz deklaracije mogle
prihvatiti, te da mu se dopada ideja Memorijalnog centra te da se
nastoji da se ovo pitanje zločina u Plavu i Gusinju studiozno obradi.

Odbor
za obilježavanje 100.godišnjice genocida u Plavu i Gusinju podsjeća
javnost da su istaknuti bošnjački i albanski historičari i istraživači
dr. Mustafa Memić, dr. Bajram Redžepagić, dr. Mustafa Imamović, dr.
Mehmedalija Bojić, dr. Zekrijah Cana … zločine masovnog ubijanja i
nasilnog pokrštavanja u vremenu Prvog balkanskog rata 1912. i 1913.
godine nazvali genocidom. Njihova dugogodišnja studiozna istraživanja
nas obavezuju da poštujemo historijska napisana djela na koja se
pozivaju ozbiljni istraživači i oni koji osuðuju genocid. Na isti način
ćemo se odnijeti prema projektu Instituta za istraživanje zločina protiv
čovječnosti i meðunarodnog prava iz Sarajeva, koji je u fazi
istraživanja.

Ispred UO KBSA mr. Eldin Elezović je naglasio, ako
vlasti Republike Crne Gore ne poduzmu pozitivne pomake povodom
deklaracije i zahtjeva u odreðenom vremenskom roku izrečenom u
deklaraciji, da će se krenuti alternativnim putevima za ispunjavanje
istih. Svi relevantni faktori kako u SAD-u na čelu sa State Departmentom
tako i u Europi na čela sa uredom Catherine Ashton će biti obavješteni i
od kojih će se zahtjevati da se prijem Crne Gore u EU stopira i ponovo
otvori onda kada se ispune zahtjevi potomaka žrtava genocida izrečeni u
deklaraciji.

Odbor izražava zahvalnost diplomata CG u SAD koji su
iskazali spremnost da razgovaraju na temu stradanja muslimana, Bošnjaka i
Albanaca u plavsko-gusinjskom kraju, stoji u saopćenju Odbora za
obilježavanje 100.godišnjice genocida u Plavu i Gusinju sa sjedištem u
New Yorku.

Izvor: NarodnovijeceSandzaka.org