Reisu-l-ulema primio predstavnice ženskih nevladinih organizacije

Image

Reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić  danas
je primio predstavnice deset, vjerom inspiriranih ženskih nevladinih
organizacija iz BiH, a povodom završetka svog mandata i odlaska s ove
funkcije. Gošće su izrazile zahvalnost reisu-l-ulemi na konstantnoj
podršci ženskom aktivizmu i razumijevanju potreba žena u zajednici u
prethodnim godinama.

reis-pred-zen-udr-11-2012-1

Reisu-l-ulema
dr. Mustafa Cerić zahvalio je predstavnicama organizacija na njihovom
doprinosu u razvoju zajednice i istakao da je on spreman u svom budućem
djelovanju više vremena posvetiti promociji ženskog aktivizma i
angažmana žena u društvu, zato što ženske nevladine organizacije smatra
bitnim i neophodnim korektivom u našem društvu.
Ovom prilikom
reisu-l-ulemi aktivistkinje nevladinih organizacija su uručile i
simboličan poklon, Enciklopediju o ženi u islamskim kulturama na
engleskom jeziku. Ova enciklopedija je interdisciplinarni,
tranhistorijski projekt u kojem su sabrani radovi istaknutih učenjaka o
ženama u većinskim i manjinskim muslimanskim društvima. Enciklopedija se
sastoji iz 6 tomova sa 1246 radova koje je napisalo 907 učenjaka iz
cijelog svijeta. Enciklopedija dokumentira životnu stvarnost i iskustva
žena u islamskim kulturama, obuhvatajući pitanja iz oblasti politike,
ekonomije, prava, religije, zdravstva i prirodnih nauka.

reis-pred-zen-udr-11-2012-2

Predstavnice
ženskih nevladinih organizacija su izrazile nadu da će novoizabrani
reisu-l-ulema raditi na sistematskom rješavanju pozicije žena u IZ, kako
bi se za njihove potrebe počelo brinuti institucionalno, a ne samo na
ličnom nivou.

reis-pred-zen-udr-11-2012-3

Izvor: Rijaset.ba