BiH: Odlaže se popis stanovništva

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici razmotrilo dopunjeni
Izvještaj o pripremama za popis stanovništva, kućanstava i stanova u BiH
2013. i zadužilo Agenciju za statistiku da Vijeću ministara BiH za
narednu sjednicu dostavi Nacrt zakona o izmjenama Zakona o popisu
stanovništva, kojim će se uvažiti preporuke Meðunarodne promatračke
misije o pomjeranju održavanja popisa za šest mjeseci, umjesto da se
održi u aprilu. 

Vijeće ministara BiH odredilo je ministra komunikacija i prometa
Damira Hadžića da bude veza izmeðu Vijeća ministara BiH i Agencije na
koordinaciji svih aktivnosti u vezi sa pripremama popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u 2013. godini.

Zadužena je Agencija za statistiku da pripremi i Vijeću ministara
dostavi akcioni plan s tačno utvðenim rokovima i nosiocima aktivnosti u
svezi s pripremom popisa.

Na sjednici je naglašena potreba rješavanja otvorenih pitanja koja se
odnose na neusuglašenost pravnih propisa, neutvrðenost entitetske
linije, nepostojanje jedinstvenog registra prostornih jedinica i
odreðene probleme u svezi s planiranjem sredstava u statističkim
institucijama potrebnim za financiranje troškova popisa.

Izvor: Sana press