KBSA: “Zahtijevamo hitnu smjenu Jeremića Vuka”

15. januara 2013. godine, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je uputio
protestno pismo Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, Nj.E. Ban
Ki-moonu, u vezi skandalaznog sviranja pjesme “Marš na Drinu” na
proslavi koju je organizirao Vuk Jeremić, bivši ministar vanjskih
poslova Republike Srbije, a sada Predsjedavaju'i 67. Generalne skupštine
Ujedinjenih naroda. Ovaj uvredljivi dogaðaj i ovacije koje su pratile
sviranje ove srpske ultranacionalističke pjesme, koja je, tijekom 20.
stoljeća, koristila fašistima i nacionalistima da siju mržnju i počine
genocid protiv nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Preko svog sekretara za štampu, Ban Ki-moon je izdao izvinjenje 17.
januara, izražavajući žaljenje zbog boli koju je ovaj incident
prouzročio žrtvama genocida i rata u Bosni i Hercegovini. Oni su
ponudili objašnjenje da pjesma nije trebala biti dio službenog programa,
te da tajnik nije bio svjestan historijskog konteksta pjesme “Marš na
Drinu”.

18. januara 2013. KBSA i partnerske organizacije u Sjevernoj Americi
poslale su ponovno pismo Ban Ki-moonu, zahtijevajući punu istragu ovog
skandaloznog dogaðaja, u kojem se traži jasna osudu onih koji su
odgovorni. Takoðer zahtijevaju hitnu suspenziju gospodina Vuka Jeremića,
zbog njegovih namjernih prestupa koje su uzrokovale ogromnu bol žrtvama
genocida i rata u BiH. Treba napomenuti da gospodin Jeremić i dalje
poriče bilo kakve zloupotrebe i odbija da se izvini. U nastavku je
sadržaj otvorenog pisma Ban Ki-moon, Generalnom sekretaru UN-a, koje je
upućeno 18. januara 2013.

Vaša ekselencijo,
U ime 350.000 Bošnjaka iz Sjedinjenih Američkih Država i 50,000 Bošnjaka
iz Kanade, pozdravljamo vaše javno izvinjenje i izražavanje žaljenja
zbog bola i patnje koje je nanijelo izvoðenje provokativne i uvredljive,
srpske nacionalističke pjesme “Marš na Drinu”. Zbog historijskog
konteksta i značenja ove nacionalističke pjesme, neophodno je da
Ujedinjeni narodi jasno i nedvosmisleno osude i sankcionišu one koji su
odgovorni za ovaj skandal u središtu UN-a.

Izvedba ove ultra-nacionalističke pjesme nije imala za namjeru
promoviranje mira, kako tvrdi gospodin Jeremić, nego je korištena za
promoviranje srpskog ultra-nacionalizma. Od Drugog svjetskog rata, “Marš
na Drinu” je bio simbol ekstremnog srpskog nacionalizma koji se
koristio kao motivacija od strane fašističkog i nacističkog saradnika,
Draže Mihailovića, za izvršavanje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Genocid, silovanja, ubistva bosanskih civila su izvršavani od strane
srpskih nacionalista, četnika, u mjestima i koncentracionim logorima
širom Bosne i Hercegovine upravo uz tu pjesmu. Važno je napomenuti da je
ova pjesma bila zabranjena od strane vlasti bivše Jugoslavije zbog
podsticanja etničke mržnje, čak je i Srpski parlament službeno odbacio
ovu zločinačku pjesmu kao svoju nacionalnu himnu zbog provokativnog
sadržaja i historijskog konteksta.

Gospodine Gen. sekretare, kao graðani BiH koji su preživjeli genocid,
zahtijevamo od vas da odmah uklonite ovu fašističku pjesmu sa svih web
stranica povezanih sa Ujedinjenim narodima. Pored toga zahtjevamo da se
službeno ispita kako i zašto je došlo do ovog skandaloznog propusta od
strane UN-a, kako bi se utvrdila odgovornost i sankcije za one koji su
odgovorni za uključivanje ove veliko-nacionalističke pjesme u program.
Tražimo da gospodin Vuk Jeremić bude odmah suspendiran i da se uloga
Predsjedavajućeg 67. Generalne skupštine UN-a povjeri nekom drugom, koji
će istinski promovirati mir i prosperitet u cijelom u svijetu. Kao
pobornik ove fašističke pjesme, i zagovornik ekstremnog nacionalizma,
gospodin Vuk Jeremić zaista nema nikakav kredibilitet da ostane na
dužnosti koju sada obavlja.

Imajući u vidu sramotnu ulogu UN-a u genocidu počinjenom od strane
srpsko-crnogorske vojske u gradovima širom Bosne i Hercegovine,
imperativ UN-a bi trebalo da ublaži nepravdu i odbaci sve elemente
srpskog ultra-nacionalizma, i pošalje jasnu poruku da se mržnja i
provokacije žrtava genocida neće tolerisati.

Pismo je ujedno upućeno Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama nj.e. Amb. Mirsada Čolaković.

U porpisu:

Mr. Haris Alibašić,
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)

Prof. Emir Ramić, Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada (IRGC)

Ajla Delkić, M.A., izvršni direktor Savjetodavnog vjeća Bosne i Hercegovine (ACBH)

Sanja Seferović-Drnovšek, J.D, MEd, direktor Bosanko američkog insituta za genocide i edukaciju (BAGI)

Izvor: Bosnjaci.net