Predsjednik Cerić obilazi Bošnjake balkanskih država

Image

Koordinator odbora za organiziranje serijala tribina Svjetskog
bošnjačkog kongresa (SBK) po zemljama Balkana i član Senata SBK prof. dr.
Mevlud Dudić rekao je da će predsjednik SBK dr. Mustafa Cerić posjetiti Kosovo,
Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru gdje će govoriti na temu: „Svjetski bošnjački
kongres – Kako i zašto“:

„Zvanična posjeta predsjednika SBK dr. Mustafe Cerića Bošnjacima
izvan matičnog prostora BiH počet će u petak, 25. januara 2013. godine, gdje će
imati prilike da se upozna sa aktuelnim problemima Bošnjaka prizrenske regije.

Zatim će u subotu, 26. januara, prije podne boraviti u
Albaniji, a poslije podne u Makedoniji gdje će posjetiti Bošnjake regiona
Struge i održati tribinu u Skoplju.

U nedjelju, 27. 1. 2013. godine, Predsjednik će boraviti u
Peći i Vitomirici, te u večernjim satima održati tribinu u Domu kulture u
Beranama.

Ovo je prva posjeta predsjednika SBK Bošnjacima izvan
matičnog prostora BiH. Cilj nam je da se predsjednik Cerić detaljnije upozna sa
svim okolnostima življenja Bošnjaka i statusu njihovih prava u ovim državama,
kao i da se Bošnjaci Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore neposrednije
upoznaju sa djelovanjem Svjetskog bošnjačkog kongresa“ – kazao je dr. Dudić.

Dudić je naglasio da je ova posjeta historijskog karaktera i
da SBK polako počinje djelovati u pravcu rješavanja svih aktuelnih problema Bošnjaka,
kako u matici tako na širem području Balkana i cijelog svijeta.

Izvor: SBK.eu.com