SBK – Zijaret Bošnjacima Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore

Image

Predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa dr. Mustafa Cerić predvodio je delegaciju SBK koju su činili dr. Mevlud Dudić, Rešad ef. Plojović i Fatmir Baći, a koja je u periodu od 25. do 28. januara 2013. godine posjetila Bošnjake Kosova, Makedonije, Albanije i Crne Gore.