Obilježeno 550 godina od boravka Sultan Mehmed Fatiha na prostoru Sandžaka

Image

Dana, 24. maja 2013.godine, nakon džume namaza u
prostorijama IKC Altun Alem, održan je okrugli sto u povodu obilježavanja
550.godina od boravka Sultan Mehmed Fatiha na ovim prostorima.

Uvodničari ovog okruglog stola bili su: Fatmir Bači, dr.
Admir Muratović i mr. Jahja Fehratović.

Uvodničari su govorili o životu i djelu Sultana, kao i o
slobodi koju je on donio na ovim prostorima. U svom obraćanju Fatmir Baći je
podsetio prisutne na hadis Poslanika a.s. koji govori o blagoslovljenom
osvajaču Konstantinopolisa.

Mr. Jahja Fehratović je govoreći o životu sultana spomenuo
činjenicu da je tačno prije 550.godina Sultam Fatih klanjao ikindiju a zatim i
prvu džumu namaz u Lejlek džamiju koju je on predvodio. Sultan je dolazeći na
ovi prostorima donio slobodu i znanje.

„ Cjelokupan identitet Bošnjaka danas, zasniva se upravo na
onome što nam je Mehmed el-Fatih zajedno sa svojom blagoslovljenom vojskom
dostavio te džume i te ikindije prije 550. godina ovdje u Novom Pazaru, odakle
se uputi prema Bosni, prema Ključu i prema dr.gradovima, da i do njih stigne ta
blagoslov od Gospodara.“ –rekao je mr. Fehratović.

On je takoðer spomenuo i predanje u kome stoji da prvi vakuf
koji je ostavio Sultan Fatih je vakuf gdje se danas nalazi Internacionalni
Univerzitet.

Dr. Admir Muratović je u svom izlaganju stavio akcenat na
„Ahadnamu“, dokumentu Sultan Mehmed Fatiha iz 1463.godine datom Franjevcima u
Bosni a koji se tiče zaštite ljudskih prava. Taj dokumen se i danas čuva u
samostanu u Fojnici. On je nastao po ugledu na Medinsku povelju i Omerovu
ahadnamu, koja započinje bismilom.

Sultan Mehmed Fatih je u tom dokumentu dao veliku pažnju
bosanskim sveštenicima, dajući im garanciju za život, imovinu i bogomolje. Dr.
Muratović je naglasio da je nama danas potrebna ahadnama.

„ Nama je potrebna kao garancija da imamo pravo iščekivati
bolju budućnost, sigurniju budućnost, i kao garancija da oni koji pretenduju da
budu ideološki nasljednici Sultan Fatiha, nauče od Sultana da je on uvažavao
specifičnost i osobenost naroda gdje se dolazio i gdje je želio ostvariti svoj
uticaj.“

On je na kraju kazao da je Sultanova vojska na prostoru
Balkana došla sa sabljom ali sa njome nisu ostali tolike godine, o tome svjedoči i Petrova Crkva i manastiri
oko Pazara i na Kosovu kao i manastiri po Srbiji.

Okrugli sto završen je učenjem fatihe za dušu Sultan Mehmeda
el- Fatiha.

Nermina Rebronja