Luksemburg: Meðudžematskom suradnjom do uspješne tribine

Image

Povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, muslimani u Luksemburgu su
uložili skroman napor kako bi Mjesec ibadeta i vjerničke radosti
dočekali spremno. U tom kontekstu je prošlog petka (21.06.) u večernjim
satima, u zajedničkoj organizaciji čak četiri džemata – džemat Esch (AIC SUD), džemat Centar (CIL), džemat Mamer (CCIL) i džemat Diekirch (CCINS), organizirana tribina na kojoj su se mogla čuti temeljita izlaganja dva referenta.

 

Šerijatski aspekti posta

Prvi se obratio Mithad ef. Æeman, svršenik Islamskog univerziteta u Medini, koji je tom prilikom govorio o Šerijatskim aspektima posta.
Svoje izlaganje je započeo referirajući se na naučne fenomene koji su
prisutni u Kur'anu i sunnetu, da bi nakon toga više govorio o
šerijatskom tretmanu posta, vrijednosti posta i njegovim ruknovima i
adabima, te je na kraju pozvao sve prisutne da donesu odluku da poste
nastupajući mjesec Ramazan prije nego li i čuju izlaganje sljedećeg
referenta, dr. Adema Zalihića, nakon čega ćemo po mišljenju ef. Æemana
na post gledati prije svega kao na terapiju i praktičan tretman za zdrav
život.

 

Medicinski aspekti posta

Uslijedilo je predavanje dr. Adema Zalihića, specijaliste Interventne medicine, koji je govorio Medicinskim aspektima posta.
Izlaganje je započeo govoreći o blagodatima zdravlja, da bi se nakon
toga posvetio historijatu posta, te upoznao prisutne s podatkom da je
post praksa ne samo čovjeka, već i nekih drugih bića. Takoðer je naveo
riječi nekoliko poznatih ličnosti meðu filozofima i naučnicima koji su
vrlo afirmativno govorili o postu, te je glavni dio svog izlaganja
posvetio izlaganju savremenih stavova medicine o postu. Dr. Zalihić je
govorio taksativno o pozitivnim zdrastvenim efektima posta, te o
njegovom učinku na pojedine organe. Predavanje je održao uz pomoć vrlo
bogate Power-point prezentacije, propraćene mnoštvom slika, video
klipova i drugih vizualnih detalja, koji su u znatnoj mjeri olakšali
prenos i shvatanje, nekada i relativno komplikovanih medicinskih
informacija, do pažljive publike.

Značajno je pomenuti da su
predavanja, simultano uz pomoć slušalica, prevoðena na francuski jezik,
za prisutne muslimane koji ne govore bosanski jezik.

 

Predavanja u Parizu i Liegu

Prisustvo
ef. Æemana i dr. Zalihića u Luksemburgu je dodatno iskorišteno, te je
uz koordinaciju sa požrtvovanim Šefadilom Ličinom, predsjednikom
bošnjačkog džemata u Parizu i tamošnjim vrijednim imamom Abduselamom ef. Fetićem,
predavanje održano sutradan i u Parizu. U nedjelju je takoðer,
prvenstveno zahvaljujući zavidnom nivou uvezanosti bošnjačkih aktivista
Zapadne Evrope, predavanje održano i u gradu Liegu u Belgiji, u prostorijama bošnjačkog džemata koji je formiran nedavno, ali sa vrlo velikim potencijalom i ako Bog da svijetlom budućnošću.

Kao
zaključak ovog priloga, vjerujem da je najodgovarajuće istaći zaključak
izveden iz ovih predavanja a koji potvrðuje Kur'an, sunnet i moderna
naučno-medicinska dostignuća. – Postimo, bićemo bogobojazni, ali i
zdravi!

Muhamed Æeman

{gallery}paris-luk-liege{/gallery}