Održana predramazanska sjednica Mešihata

Image

U cilju priprema za nastupajući mjesec Ramazan, Mešihat
Islamske zajednice u Srbiji održao je redovnu sjednicu 04.07.2013. god. u Novom
Pazaru na kojoj je konstatovano da su sve pripreme za doček Ramazani-šerifa u
Mešihatu i medžlisima obavljene.

Predstavljen je nisab za zekat kojeg je utvrdio Rijaset IZ-e
u BiH u iznosu od 3.074 eura. Visina sadekatu-l-fitra za područje Islamske
zajednice u Srbiji za ovaj Ramazan, kao i prošle godine, iznosi 1200, 800 I 500
dinara.

Mešihat je podržao inicijativu da se u toku Ramazana
organizuju iftari u značajnijim bošnjačkim i muslimanskim centrima na području
Balkana. Mešihat je preporučio medžlisima da u skladu sa svojim kapacitetima
mogu organizovati iftare za svoje područje.

Mešihat poziva sve iftarske darodavce sa područja Sandžaka
da svoja sredstva usmjere vakufskim kuhinjama kako bi olakšali njihov rad u
toku Ramazana.

Mešihat je formirao timove za obilazak džemata sa posebnim
naglaskom na značaj jačanja komunikacije predavača sa pripadnicima Islamske
zajednice.

Mešihat je zadužio Vjersko-prosvjetnu službu i Media centar
da posredstvom raspoloživih medija tokom Ramazana pojačaju aktivnost
predstavljanja duhovnih i moralnih vrijednosti islama, a posebno posta i drugih
ramazanskih ibadeta.

Mešihat poziva sve pripadnike islama da se pripreme za
nastupajući Ramazan kako bi u punoj pokornosti Stvoritelju ojačali svoje
duhovne i morale vrijednosti.

{gallery}sjednica mesihata, 4.7.2013{/gallery}

Informativna služba