BAJRAMSKA PORUKA

Izvršavajući odredbu Uzvišenog Allaha, mjesec dana od zore
do zalaska sunca postismo od jela, pića i drugih tjelesnih užitaka, oštro
disciplinirajući svoje potrebe, porive i požude, dajući prednost ljudskosti u
čovjeku – FITRA.

Fitra je suštinski kvalitet duše, morala i uma sa kojim se
raða svako ljudsko biće. Misija vjere je sačuvati kvalitet fitre u čovjeku,
čime se osigurava dobročinstvo koje vodi sreći na ovom i budućem svijetu.

Čišćenjem imetka – ZEKAT i milostinjom – SADEKATUL-FITR
ostvaruje se potpuna dominacija ljudskosti pojedinca i zajednice.

Pojačano učeći i slušajući Kur’an Časni u Ramazanu biće
vjernika natapa se Allahovim rahmetom i bereketom.

Svako ko je proveo Ramazan sa Kur’anom, postom i zekatom
zaslužuje punu radost Bajrama humanosti – IDUL-FITR.

Ovo je Bajram pobjede nesebičnosti i odgovornosti za sebe,
svoju porodicu i zajednicu.

Samo na istini, pravdi i dobru možemo graditi jedinstvo
svoje zajednice i doprinositi uspostavi mira i stabilnosti na Zemlji.

U tom svjetlu, svim pripadnicima islama BAJRAM ŠERIF MUBAREK
OLSUN sa dovom da ga u zdravlju i sreći sa svojim porodicama i prijateljima
provedu.

Glavni muftija                   

Muftija sandžački Muamer ef. Zukorlić