Muftija primio delegaciju MAS-RAJN euroregiona

Image

Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, muftija
sandžački Muamer ef. Zukorlić, primio je 20.08.2013. godine delegaciju
njemačko-belgijskog MAS-RAJN euroregiona na čelu sa Peterom Šonerom, koja
boravi u višednevnoj posjeti u Sandžaku.

Tom prilikom gosti su upoznali Muftiju sa iskustvima uspostave
ove prekogranične regije na teritoriji istočne Belgije i zapadne Njemačke u
okolini Ahena, ističući da je ovaj koncept prekograničnog povezivanja bio osnov
sveopćeg razvoja tog područja.

Delagacija je takoðer upoznala Muftiju da rukovodstvo
MAS-RAJN euroregije i njen predsjednik Karl-Hainc Lamberc želi dati punu
podršku uspostavi prekogranične regije Sandžak prema evropskom modelu.

Muftija je upoznao goste sa ambijentom ljudskih prava u
Sandžaku i faktorima koji koče razvoj ovog prostora, ukazujući da je uspostava
prekogranične Sandžak euroregije u interesu svih graðana u Sandžaku, kao i
Srbije i Crne Gore.

Muftija je takoðe naglasio da je od izuzetne važnosti da
ključni subjekti Evropske unije znaju istinu o Sandžaku kako bi se spriječila
zloupotreba vjerskog faktora u krivom predstavljanju stanja u Sandžaku.

Tom prilikom Muftija je naglasio: „Mi Bošnjaci smo evropski
autohtoni muslimani koji žele očuvati svoj vjerski, nacionalni i kulturni
identitet i zajedno sa drugim narodima graditi države u kojima živimo i Evropu
kao zajedničku kuću.“

Sagovornici su istakli da je ovaj susret samo početak
ozbiljne i višestruke saradnje koja će nas dovesti do zajedničkog cilja.

Informativna služba