Hutba o Hadždžu Glavnog muftije u Hajrudin džamiji na Paricama

Hutba: Hadždž, Tavaf i Hilafet

GLAVNI MUFTIJA MUAMER EF. ZUKORLIÆ

Hajrudin džamija na Paricama u Novom Pazaru

06.09.2013. godine