Uloga Regionalne televizije u realizaciji antibošnjačkih projekata

Image

Još od svog osnivanja Regionalna televizija Novi Pazar
izaziva kontroverze. Ovo javno preduzeće za informisanje po osnivačkom aktu i
zvanju trebalo bi biti javni servis svih graðana, objektivno i nepristrasno
prema svim učesnicima javnog života. Posebno, zato što se finansira od para
poreskih obveznika (graðana), pa bi oni trebali biti podjednako tretirani, bez
obzira na nacionalnu, vjersku, rasnu, stranačku ili bilo koju drugu pripadnost
i politčko uvjerenje.

No, u praksi je drugačije. Od prvog dana rada RTV  je pod kontrolom partija na vlasti, najprije
SDA Sulejmana Ugljanina, a kasnije, SDP Rasima Ljajića. Obe partije i njeni
čelnici vrše jak pritisak na ureðivačku politiku i poslovanje RTV. Kontroliše
se sve, od svake riječi koja će otići u eter, do svakog pojedinca upošljenog na
pomenutom „Javnom servisu.“ U ovoj partijskoj televiziji najviše je zapošljenih
po stranačkoj pripadnosti, porodičnoj i, liniji lojalnosti i poslušnosti.
Sposobnost, obrazovanje, stručnost i talenat, zaostaju u odnosu na svojtaluk,
stranačku pripadnost i poslušnost.  No,
da počnemo redom.

Prije  više od jedne
decenije, tačnije  2002. godine,  RTV počinje emitovanje svog signala sa ciljem
„jakog informativnog programa,“ kako sami kažu u svojoj biografiji. U to
vrijeme, na vlasti bijaše "Lista za Sandžak dr Sulejman Ugljanin," sa
Vasvijom Gusinac na čelu grada. Tada je gospoða Gusinac bila predsjednica
Skupštine opštine Novi Pazar.  Ona je i
prva žena na čelu Novog Pazara u njegovoj historiji. Predsjednik stranke
SDA  je vladao i RTV. Strogo je
kontrolisao svaku riječ koju će javnost čuti. U tu svrhu postavljani su
direktori pomenute televizije. U jednom periodu za direktora RTV Novi
Pazar  imenovana  je Zuhra Mumdžić, potpredsjednica JUL-a za
Novi Pazar. Ova partija je bila u rukama Mire Marković, žene  Slobodana Miloševića. JUL je upamćen kao
moćna poluga para Milošević – Marković, koji se najmonstruoznije obračunavao sa
neistomišljenicima. Zuhra Mumdžić je upamćena po aktivnom sudioništvu u
propagandi i veličanju zloglasnog  režima
Sloba i Mire, a bila je i istaknuta partijska poslušnica.  Pomenutu “drugaricu” na čelu RTV postavlja lično
Sulejman Ugljanin, možda, baš zato što je Mumdžićka dolazila iz partije u kojoj
se ničije dostojanstvo nije poštovalo, a iznošenje laži, potvore, neistine,
špekulacije i spinovanja svake vrste smatralo vrlinom i nagraðivalo položajem,
novcem i drugim privilegijama. Njeno iskustvo u blaćenju neistomišljenika
trebalo je Ugljaninu u njegovom nastojanju da ušutka svaku opoziciju, i onoga
što ima drugačije mišljenje od njegovog.

Više je nego jasno, da od samog osnivanja, RTV po zadataku
radi protiv interesa Bošnjaka, skrnaveći vrijednosti koje čine bošnjačku
kulturu, vjeru i tradiciju, blateći vjerske autoritete i sve one koji su zarad
dobra i istine spremni ukazivati na pogubnu štetnost vladavine dvojice
ministara Bošnjaka, u stalnom radnom odnosu u Vladi u Beogradu.

Sjahao Kurto uzjahao Murto

Nakon pobjede SDP Rasima Ljajića na izborama 2008. godine,
ova partija, odnosno njen lider, u julu iste godine za direktora RTV postvalja
Denisa Mavrića. Tada je Mavrić uz nesebičnu podršku ministra Ljajića, novčanu i
svaku drugu, a uz to i podršku rukovodstva grada, posebno finansijsku, počeo da
stvara moderniju tv „bastilju“ od one Ugljaninove. U intervjuu datom listu
„Danas,“ 06.11.2008. godine, pod naslovom „Bićemo moderan javni servis,“ izmeðu
ostaloga on je rekao:“ Kada je 11. jula ove godine došlo do primopredaje vlasti
u ovoj kući, zatekli smo rasulo u svakom pogledu. U „nasleðe“ smo dobili
5.210.000 dinara duga i još 1.202.000 dinara po osnovu sudskih tužbi i blokada.
Zbog javašluka u poslovanju mnogi računi nisu knjiženi, a oni što su knjiženi
„naduvani su“…. Prvo smo napravili realan finansijski plan i zaključno sa
poslednjim danom oktobra dug smo sveli na 1.718.703 dinara. Zahvaljujući
razumevanja gradonačelnika Novog Pazara, gradska uprava nam je pomogla da
odblokiramo račun… “

index

Tada je na čelu grada bio Mirsad Ðerlek, ljekar iz Hrvatske
na Kosovu. Blizak SPS –ovskim kadrovima iz Liješka, a sada Mlaðanu Dinkiću i
njegovom URS – u. Zbog poslušnosti imenovan je od režima iz Beograda i Rasima
Ljajića za direktora  bolnice u Novom
Pazaru. Njegov kabinet je po nalogu ministra Ljajića finansijski pomogao RTV,
što se vidi iz pomenutog intervjua.  Još
jednom podsjećam da je ova televizija oduvijek bila pod kontrolom vlasti i da
svake godine graðane Novog Pazara košta preko pola miliona eura, a da pri tom
konstantno krši osnovne etičke principe i sve norme novinarskog kodeksa,
napadajući sve oni koji misle drugačije od vladajuće strukture, neovisno da li
je na vlasti SDA ili SDP, ili koalicija pomenutih partija. Ni dan danas, na
njenom kanalu se ne može čuti glas opozicije, a sve po nareðenju Ljajića i
njegovih političkih saveznika i pomagača. Bez obzira što je očigledno kršenje
zakona, Republička Radiodifuzna Agencija (RRA) i ostali državni organi nikada
nisu reagovali prema RTV, niti su je ukorili zbog kršenja prava na slobodu
govora, i zatvaranja vrata pred glasom opozicije. Nije ni čudo, kada oni sami
promovišu diskriminaciju, posebno prema Bošnjacima.

episkop_peric Na zvaničnom sajtu RRA
(www.rra.org.rs) možete vidjeti da Savjet Republičke radiodifuzne agencije
čine: Predsjednik Sajveta, Episkop jegarski dr Porfirije (Perić), Zamjenik
predsjednika Savjeta, Goran Karadžić. Članovi Savjeta su: prof. mr Goran
Peković, Goran Petrović, Gordana Suša, mr Živojin Rakočević, Slobodan Veljković,
Miloš Rajković i Božidar Nikolić. Bošnjaka nema nigdje kao da ne postoje u
državi Srbiji. Recimo i to da  Bošnjaci
na Javnom servisu RTS nemaju emisiju na maternjem Bosanskom jeziku, a Novog
Pazara kao glavnog centra Sandžaka nema ni u vremenskoj prognozi RTS-a. RTV je
samo produžena ruka RRA i ostalih režimskih institucija prema Bošnjacima na
Sandžaku.

U pomenutom intervju za list „Danas“ Mavrić je priznao da
RTV ima 80. radnika. Prema našim saznanjima, ta brojka se sada uvećala, i
iznosi 96. upošljenih. Oni su u stalnom radnom odnosu. Mnogi od njih su iz
perioda kada je na vlasti bila Ugljaninova SDA. Od njegovih kadrova mnogi su
postali poslušnici ministra Ljajića, a oni koji to nisu htjeli, primaju plate,
ali na posao ne dolaze. Pored ovih stalno zapošljenih, RTV angažuje, po
partijskoj direktivi i liniji, još desetak lica koja povremeno obavljaju
nekakve poslove za potrebe televizije, a to se tretira i plaća kao „djelo po
ugovoru,“ što omogućuje ljudima iz SDP, pranje novca, stečenog svim vidovima
kriminala. Istovremeno, tako „upumpavaju“ još novca za prljavu kampanju koju
RTV vodi protiv IZ-e i njenih čelnika, te protiv svakoga za koga smatra da
stoji na putu ministru Ljajiću i velikosrpskim planovima porobljavanja Bošnjaka
na Sandžaku.

U svrhu napadanja i blaćenja neistomišljenika rukovodioci
sada već nepostojeće partije SDP i Denis Mavrić su u jednom periodu za urednika
ove televizije postavili lice iz Trstenika. To čine kako bi čovjeku sa strane, neupoznatom sa realnošću i
činjeničnim stanjem u Sandžaku, bez poznavanja političkih i drugih kretanja,
bez poznavanja adeta, običaja i tradicije u Bošnjaka, a samim tim i bez griže
savjesti, bilo lakše da napada, iznosi neistine i ureðuje medijske špekulacije
i potvore na one što pomenutom ministru, tajkunima i političkoj mafiji,
predstavljaju protivnike na putu stavljanja Sandžaka pod njihovu kriminogenu
organizaciju.

Plata urednika na RTV iznosi 800. eura, što predstavlja
nagradu za spinovanje, namještanje, potvore i izošenje neistine prema svakome
ko se usudi da kritikuje vladajuću strukturu i ministra  Ljajića. Najniže plate na ovoj televiziji su
250. eura koliko primaju kamermani. Samo u 2012. godini grad Novi Pazar je u
svom budžetu izdvojio 365. 000. eura za potrebe RTV. To je ono što se vidi, a
koliko novaca se RTV uplati po raznoraznim osnovama, doprinosa, humanitarne
pomoći, te fondova za razne projekte, znaće se, kada se javno tužilaštvo,
policija i sudstvo oslobode kandži političke mafije i njenog uticaja, i konačno
počnu neometano, časno i pošteno da rade svoj posao.

Mašina za pranje prljavog novca

Dakle RTV se finansira planskim budžetskim sredstvima,
tj,  izdatkom graðana Novog Pazara. Ono
što RTV sa viškom upošljenih može da „pojede“ treba da nadoknade stanovnici
našega grada, uprkos činjenici da, u Novom Pazaru nema novih radnih mjesta,
fabrika, niti stranih investitora, što su u predizbornoj kampanji, baš sa ove
televizije, volšebno najavljivali čelnici SDP Rasima Ljajića i on lično.

Kao što je već rečeno skoro pola miliona eura dobije RTV od
graðana Novog Pazara, preko budžeta grada, a još toliko ili više dobije od
novca stečenog raznim vidovima kriminala, kao i od pritiska na biznismene u
našem gradu da sve reklame i marketinške spotove uplaćuju (čitaj, moraju
uplaćivati)  RTV. Kada govorimo o reklami
na RTV, javna je tajna da se apsolutna većina privatnih firmi  u sandžačkim gradovima u kojima je na vlasti
SDP, moraju reklamirati na RTV, inače će im, malo-malo, finansijska inspekcija
pokucati na vrata. Ovim četama finansijkih inspekcija komandovao je čovjek od
povjerenja ministra Ljajića, Kasim Zoranić. Reklame na RTV se naplaćuju
proizvoljno, iako postoji uredan cjenovnik. Direktor Mavrić se oko reklama
pogaða i nekada ide ispod svake cijene jer im je izmeðu ostaloga cilj, uzeti novce,
ali i onemogućiti reklamiranje na bilo kojoj drugoj televiziji, kako bi svoje
„medijske konkurente“ i na takav način finansijski iscrpjeli. Da stvar bude još
gora po ostale medijske kuće, pobrinula se lokalna samouprava u Novom Pazaru.
Naime, Novi Pazar je jedan od rijetkih gradova u Srbiji koji ni jednom parom ne
finansira privatne medije, a zakonski je to obavezan činiti. novipazar_medijiStudija Balkanske
istraživačke mreže  utvrdila je da  su grad Novi Pazar i opština Raška jedine
lokalne samouprave u Srbiji koje iz budžeta finansiraju samo javna informativna
preduzeća čiji su osnivači. Novi Sad godišnje za sve medije izdvaja oko 94.
miliona, dok u svakom pogledu više puta manji Novi Pazar iz budžeta grada samo
za RTV izdvaja 49. miliona dinara. Činjenica da grad Novi Pazar ni jednom parom
ne finansira niti pomaže tzv. privatne medije, pokazuje koliko je sloboda
govora od strane gradskog režima napadnuta i ugrožena, te koliko je jako
njihovo nastojanje da ućutkaju i uguše one medije koje krasi objektivnost i
potpuna sloboda govora, te neovisnost od ureðivačke politike bastiona
okupljenog oko stranaka na vlasti u Novom Pazaru. Tako Užice finansira čak
osam, Valjevo sedam, a Kruševac i Prijepolje po četiri lokalna i regionalna
medija. Gradska vlast u Novom Pazaru ne finansira niti jedan privatni medij.

I ova činjenica pokazuje da je RTV stvorena u svrhu štetnog
rada po Bošnjake i njihove interese očuvanja nacije, vjere, jezika, kulture i
tradicje. Za iznošenje neistine i potvora, te štetnog rada po Bošnjake RTV se
nagraðuje i finansijki podržava od strane režima u Novom Pazaru i Beogradu, dok
se svi drugi mediji planski i sistematski guše. RTV je postala lični bilten
Rasima Ljajića, te tajkuna i kriminalaca okupljenih oko njega, a čiji je
interes da sakriju istinu o svom načinu poslovanja, kriminalnim radnjama i
pljački grada Novog Pazara, te pogubnoj politici za budućnost Sandžaka i
njegovih graðana.

Novac stečen nezakonitim radnjama, daje se RTV na ime
donacija za razne humanitarne projekte, razvoj i edukacuju kadrova, studijska
putovanja i ekskurzije upošljenih i td. Dosta ovog „prljavog“ novca se daje na
ruke Mavriću koji sa njim raspolaže, nerijetko, vodeći upošljene na ekskurzije
u Bosnu, Istanbul, Mekedoniju…Ove ekskurzije imaju za cilj sticanje novog
elana u napadanju neistomišljenika ministra Ljajića. Mnogi od ovih projekata,
posebno oni pod plaštom nauke i obrazovanja ne podliježu finansijskom praćenju
i inspekciji, pa su Rasimovi tajkuni i on lično od RTV napravili čistionu
prljavog kapitala. Sa druge strane, ovi novci se nemilice troše na finansiranje
predizbornih i postizbornih kampanja, koje se ogledaju u iznošenju potvore na
pripadnike IZ-e, njeno rukovodstvao, na političke partije, te na one Bošnjake
koji ukazuju na nedjela i nečasne radnje pomenutog ministra  i njegovih saradnika. Ovakav vid medijske
hajke na časne i ugledne Bošnjake muslimane, na vjerske autoritete, na
porodice, obrazovne i ostale institucije i udruženja nije zapamćen u modernoj
historiji. Miloševićeva propagandna mašinerija bi zavidjela onome što radi korumpirana vlast pomenutog ministra u
smislu zloupotrebe javnog servisa za blaćenje graðana i njihovih prvaka.

Uništiš li elitu jednog naroda uništio si cijeli narod

Sve gore pomenuto predstavlja jedan u nizu antibošnjačkih
projekata u pokušaju srozavanja autoriteta elite našega naroda, što zapravo i
jeste viševjekovni velikosrpski projekat obezglavljivanja i ostavljanja
Bošnjaka bez zdravog i poštenog voðstva. Tijelo bez glave ne može da opstane,
stoga je udar vladajuće strukture, i na lokalu i na nivou republuke, usmjeren
na visoke zvaničnike IZ-e, posebno na muftiju Zukorlića, kao elitnog simbola
bošnjačkog otpora, ponosa i puta ka slobodi. Obzirom, da je muftija Zukorlić
čovjek bez kompleksa, i oko sebe okuplja njemu slične, pa oni zajedno sa
narodom što ih prati, sluša, cijeni i poštuje, idu putem slobode Sandžaka, onda
njega treba zaustaviti na tom slobodarskom pohodu. U svrhu zaustaviljanja elite
oličene u Glavnom muftiji nezaobilaznu ulogu ima propagandna mašinerija RTV za
čiji rad se ne žali novaca, pa se za njene potrebe troši i šakom i kapom.

rtvnp_zukorlic

Obzirom da Srbija teži ulasku u EU, ona je svoje nacional
šoviniste svrsishodno „obuzdala,“ ali je zato dala odriješene ruke ministrima
Ugljaninu i Ljajiću da napadaju bošnjačku elitu, i muftiju Muamera –ef.
Zuklorlića. Sa tim ciljem, i u tom pravcu oni koriste RTV, kao udarnu medijsku
pesnicu na prostoru Sandžaka u širenju antibošnjačkih projekata. Posebno,
unazad nekoliko godina, tačnije od 2008. godine usluge RTV koristi Ljajić, kao
njen glavni finansijer i naredbodavac. U svrhu jačanja Ljajićevog biltena,  konstantno se radi na poboljšanju dometa i
kvalitetu signala, te ubacivanju na kablovski i satelitski sistem kako bi što
više ljudi vidjelo i čulo nastojanje  RTV da ocrnji vjersku
i svaku drugu bošnjačku istinsku elitu i prvake.

Širenje kompleksa niže vrijednosti

Bošnjački kompleks niže vrijednosti, bošnjačka inferiornost,
malodušnost, bezvoljnost, nezainteresiranost, beznaðe, lijenost, pospanost,
okretanje glave od suštinskog problema, stereotipski su izrazi, kojima se
objašnjavaju kompleksi niže vrijednosti na nivou političkih elita, ako se one i
mogu nazvati elitom, posebno dva vječita ministra i neki „blijedi“ narodni
poslanici koji dolaze iz redova Bošnjaka. Ovaj osjećaj inferiornosti, kompleksa niže vrijednosti u pojedinih
Bošnjaka, prenosi se, dijelom, i na naš narod. To se najčešće čini preko
nesigurne i plašljive nazovi političke elite, a putem medija, koji nekada i
odvojeno od politike nastoje nametnuti komplekse niže vrijednosti. No RTV Novi
Pazar nikada ne radi sama, niti slučajno, već sve po naredbi, ciljano i
smišljeno. Ova televizija direktno po diktatu režima iz Beograda i Novog
Pazara, čini sve da u Bošnjacima izazove traumatičan nivo iskompleksiranosti
koji napokon naš narod treba da obezglavi, izbezumi i dovede do konačnog
odricanja od svojega „JA,“ od svoje vjere, nacionalne tradicije i kulture,
jezika i svih drugih osobenosti. U konačnoj odrednici to bi značilo potpunu
asimilaciju, svetosavizaciju i pokrštavanje Bošnjaka. Uzimajući u obzir težnje
velikosrpskih nacionalista još od vakta Garašanina i njegovog Načrtanija, pa
jednog i drugog Memoranduma SANU, da se Bošnjacima osvete za petstotina dugu
„tursku krivnju,“ sa tvrdnjom se može reći da je i RTV preuzela tu osvetničku
ulogu. A, evo, i zašto.

Ponašanje vladajuće strukture SDP i koalicionih partnera,
te  dvojice ministara i nekoliko narodnih
poslanika Bošnjaka, kao i ponašanje jednog broja (pseudo) intelektualaca
okupljenih oko pomenutih ministara, kao i oko BNV u tehničkom mandatu, može se
opisati kao „imitatorsko oponašanje brojnijeg naroda, „ekonomsko jačeg,“
„intelektualno superiornijeg,“ „kulturno uzdignutijeg,“ sa „dokazanom
historijskom prošlošću…,“  a sve u
cilju podilaženja Beogradu, Podgorici, Banjoj Luci,  što se od strane ovih dodvorača proglašavaju
„modernim, civilizovanim i evropskim.“ Ove pomenute radnje predstavljaju težak
kompleks manje vrijednosti, a sve zbog nedostatka vjere i samopuzdanja u
sopstvene sposobnosti i sposobnosati svoga naroda. Kod ovih kompleksaša
iskazuje se potreba da globalizuju, te da se kriju iza izraza „evropsko,
zajedničko, nadnacionalno.“  Usta su im
puna mira, tolerancije, suživota i sklada, a u suštini njih interesuje samo
očuvanje kriminalom stečenog, a preko leða svih stanovnika Sandžaka, posebno
Bošnjaka. Oni uvijek i iznova imaju potrebu da se pravdaju, ispričavaju, i da
jedva čekaju neku slabost naroda kojem pripadaju kako bi vlastiti izraz nemoći
pripisali onima što su najmanje krivi za njihovu nesposobnost, inferiornost, i
kompleks niže vrijednosti. Zbog ove isfrustriranosti oni se odriču svoga naroda,
nekada to javno govoreći, a najčešće tajno, u uskim krugovima u kojima govore
ružne stvari o sunarodnicima i mjestu gdje su roðeni i odrasli. Oni sve to čine
sa ciljem umirivanja vlastite savjesti. To što ocrnjuju svoj narod, to zapravo predstavlja olakšavanje sopstvene
savjesti radi umanjenja štete sebi samima zbog toga što su se odrekli onoga što
je njihovo, tj. vlastitog identiteta i svoje babovine. Oni što su nekada bili
bliski sa Ljajićem svjedoće njegove ispade na račun svog naroda, za koji on zna
reći:“nepismen, prljav, nekulturan.“ Često zna reći:“Ja ne radim za narod,
radim za sebe..ili „Mi nemamo ideologiju i ne radimo za narod, zato nam je teže
ubijediti ljude da glasaju za nas.“ A čuvena je i njegova:“Meni za zeta treba
pošten i odgovoran, a za posao mi treba maher i mešetar.“ Znači, ako mu za zeta
treba pošten i dobar, onda mu za sprovoðenje vlasti treba lopov i nemoralan
čovjek. Dosta od ministra Ljajića, baš sve u njegovom maniru.

RTV je tu da preko savog signala uljepšava i boji rad pomenutog
ministra i njegovih istomišljenika, te da napada svakoga ko drugačije misli i
ukazuje na pogubnost njihve politike i kriminalnih radnji. RTV je tu da bude
bastion ekavštine i drugih vrijednosti koje nisu svojstvene Bošnjacima, te da
pravda otpor vladajuće strukture uvoðenju bosanskog jezika u obrazovni sistem u Sandžaku. Eto od strane RTV još
jednog antibošnjačkog projekta.

Lijepo je „lepo“

lepo_rtvnp

U svrhu opravdanja vlastite nemoći i nesigurnosti, te
komleksa niže vrijednosti i poriva za dodvoravanjem i imitiranjem
poslodavaca,  kadrovi SDP – a,  sada SDPS –a, govore isključivo ekavicom. Hajde da donekle razumijemo one što
privremeno (možda i za stalno) žive u Beogradu, trče dunavskim kejom, hrane se
u „Sinðeliću,“ i „Vuku,“ espreso piju u hotelu „IN,“ a kolače jedu u restoranu
„Novak,“ te  o Pazaru govore ekavicom
isključivo, i to samo o ćevapima, džinsu i obući, kao da Bošnjake nema šta
drugo ukrasiti osim ćevapčića. Ovdje se radi o teškom kompleksu stečenom još u djetinjstvu,
a pojačanom opčinjenošću „prestonicom“ i njenim stilom življenja a, nakon
dobijanja statusa „fikus ministara“ i „manakenskih“ narodnih poslanika. Kako da
razumijemo gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića koji „puca“ od ekavice,
te skoro sve njegove saradnike što su bijelo pretvorili u „belo,“ a riječi u
„reči.“

meho_mahmutovic_vera

Zapravo, u nedostatku sigurnosti, suštinskog znanja i učenosti,
ispravnog vaspitanja i časnog karaktera oni su postali imitatori tuðega i
prihvatanja onoga što im ne pripada i nije njihovo. Uistinu,  oni nemaju šta drugo ni ponuditi, jer, sve su
upropastili, a ono što nisu mogli upropastiti zato što nisu mogli (pokret
muftije Zukorlića sa svim institucijama koje ga čine) napadaju svim
raspoloživim sredstvima. Zato im je najpogodnija RTV Novi Pazar sa koje se
novinari i prezenteri isključivo obraćaju ekavicom kao da u Novom Pazaru žive
samo Srbi, a poznato je da Bošnjaci čine skoro 90 % stanovništva. Ekavštinu
promiču sa RTV isključivo iz razloga širenja uticaja srpskog jezika prema
Bošnjacima, posebno prema omladini koja se na ekavštinu podstiče i od strane
onih pseudo-intelektualaca što se javljaju u likovima jednog dijela prosvjetnih
radnika, ljekara, inžinjera, i dr. beogradskih učenika, što uzdišu za
studentskim gradom i sanjaju na ekavici. Ekavicom sanjaju kadrovi Rasima
Ljajića, boreći se svim silama protiv uvoðenja bosanskog jezika u škole u
Sandžaku.

prenos_rtvnp

Naše su „rijeke“ postale „reke“, „bijelo“ je „belo“ a „lijepo“ je
„lepo,“ i još mnogo riječi koje se nameću sa ekrana RTV i zalaze u podsvijest
ljudi, u školske klupe, kuće i sokake, namećući se mladima koji bi, po RTV, i njenim nalogodavcima, trebali
zaboraviti „profani“ govor i postati beogradski moderni i „lepi,“ na način ministra Ljajića, koji sa ponosom
izgovara „belo!“

U svrhu promovisanja ekavštine RTV nema niti jednu emisiju
na bosanskom jeziku, a svi njeni prezenteri nastoje biti moderni i „lepi,“
govoreći striktno ekavicom, šaljući tako poruku, da uspjeh dolazi preko
Beograda, nikako preko Sarajeva ili nekog drugog bošnjačkog centra, posebno ne
Sandžaka, kojega po njima, treba što više udaljiti iz ušiju i očiju slušaoca i
gledaoca. Stoga, i zato,  RTV je sebi
uzela ime Regionalna televizija, jer nije željela (nisu željeli njeni osnivači)
da se kojim slučajem ime Sandžak naðe u njenom nazivu.

Nametanje ekavštine jedan je od antibošnjačkih programa čiji je jedan od nosilaca RTV u
Novom Pazaru. Jezik je najsnažnije obilježje naroda, stoga RTV po nalogu režima
i njegovih poslušnika nastoji Bošnjake udaljiti od svog jezika kako bi oni
zaboravili svoj nacionalni identitet i pripadnost.

Organizirani haos

RTV umjesto suštinskog bavljenja gorućim temama; nestašica
vode, nezapošljenost, siromaštvo, mito i korupcija, nerad, javašluk,
pronevjere, nenamjensko trošenje budžeta od strane gradske uprave, razmetanja i
trošenja para graðana od strane vlastodržaca, kriminala svake vrste,  ona napada one što na probleme ukazuju i
predlažu rješavanje istih.  Svjedoci smo
da na RTV nema istraživačkog novinarastva koje bi ukazivalo na propuste vlasti,
niti bilo kakve kritičke misli na njihov račun, ali zato ima neopravdane
kritike i iznošenja neistine prema svima koji na probleme ukazuju i vlast za
nerad optužuju.

U Novom Pazaru vlada urbanistički haos koji se decenijama
toleriše, čak i podstiče od strane vladajućih struktura. Pored urbanističkog,
na snazi je jedna opšte haotična atmosfera upadanja iz problema u problem, iz
afere u aferu, koje se samo nižu ali se nikada ne rješavaju.  Pomenuto je još jedan antibošnjački projekat.
Ovo je takoðe i velikosrpski interes da se Bošnjaci predstave kao neuk narod
koji ne umije ni vlastiti dom urediti, a kamo li da njegovi pravi i suštinski
predstavnici u većem broju budu uključeni u strukture vlasti. Orkestriranim
haosom, režim šalje poruku svijetu o Bošnjacima, te da oni nisu stvoreni da vladaju
i upravljaju, već da se nad njima vrši vlast i upravlja. Oni koji proizvode
haos moraju se kontrolirati, jer haos stvara nered i dovodi do katastrofe.
Haotično žive samo neuki, a, eto, nas žele takvima predstaviti, onda je nasušna
potreba nad nama čizmu postaviti u liku beogradskog režima. RTV svojom
pasivnošću i nekritikom, namjerno podržava i podstiče organizirani haos, te one
koji ga sprovode, pomažući neprijateljima sandžačkih Bošnjaka u nastojanju da
ih drže u getu i stegama.

U ovom oraganiziranom haosu postiže se višestruko; razvija
se egoizam u kom Bošnjak misli samo na sebe. Bošnjaka  podstiču plaćati i ono što ne treba platiti.
Bošnjak se ispričava i za ono gdje nema mjesta izvinjenju. Bošnjak se ohrabruje
u činjenu nemorala i kriminala.Uprkos tradicionalnim crtama jakog karaktera,
časti i poštenja, Bošnjaku se nudi deviza „svi smo isti“ ili „svi su isti.“
Pokušava se na takav način izjednačiti pošten i lopov, karakterni i
nemoralni… kako bi svi dobri digli ruke od borbe protiv zlih, i konačno njima
prepustili sudbinu u ruke.

Režim je godinama preko naših nepoštenih političara i
ostalih čankoliza razvijao kod naroda mišljenje, a sada je to već, bojim se,
navika, da moraš platiti ako hoćeš živjeti. Platiš mito ljekaru da bih te
pregledao, policajcu da te ne bi kaznio, službeniku u MUP-u da bi ti izdao neki
dokument, profesoru na fakultetu da bi te dobro ocjenio, činovniku u opštini da
bi nešto završio brzo i izbjegao čekanje u redu satima…Vlast, zapravo
oraganiziranim haosom želi prikriti svoj nerad, a za taj haos optužiti narod
koji ništa ne poštuje. U tom pravcu razvija se nepismenost, ostrašćenost,
samobitnost, rasipništvo, želja za šupljim dokazivanjem, lažna hrabrost
iskazana u glasnoj muzici iz auta i dranja na ulici, brat na brata, lažno znanje
iskazano na bespotrebnim i ispraznim forumima i raspravama u režiji
(ne)vladinih organizacija, lažna skromnost i briga za siromaha u davanju
prosjacima na ulici koje je doveo makro da bi njemu na kraju sve dali,
takmičarskih duh u zidanju betona na beton, izgradnjih visokih zgrada u kojima
niko ne živi, kupovini skupih auta radi iskazivanja beskorisne tafre, lažno
iskazivanje brige o kulturi kroz formu festivala na kojim se najmanje zastupa
kutura i tradicija, a najviše je šunda i kiča, u svrhu stvaranja još jedne
„mašine za pranje“ prljavog novca i zavoðenja naroda. Organiziraju se žurke i
orgije u režiji mafijaških bosova, ljudi sumnjiva morala, koji dovode
beogradske pjevačice po lokalnim diskotekama i kafanama, u kojima se pijani
Bošnjaci nadmeću ko će više popiti i glavom platiti, dok mafijaši zadovoljno
trljaju ruke, a političari što to podržavaju i na kriminal oči zatvaraju,
svjesno to čine, kako bi manipulisali masama zavedenih,  kojima će na kraju, baš oni ponuditi lažne
nade u vidu predizbornih obećanja što liče na bajke. Lijepo zvuče, a nikada se
ne ostvare. Mogli bi nabrajati još mnogo toga lažnog i ispraznog u cilju
predstavljanja Bošnjaka kao imitatora tuðega. E, u tom cilju postoji RTV, da
sve ovo upakuje i servira gledaocu koji će „pojesti“ servirano, a posljedice će
osjetiti kasnije kad ne bude mogao ništa da učini. Kao otrovani hranom, dok
jedu uživaju, a kad štetna hrana počne da „radi“ onda se sve pretvori u
neopisivi bol i patnju.

U pomenutom haosu uskosti, tjeskobe, gužve i nereda, javlja
se osjećaj napetosti, akutnog stresa i sikiracije, recimo zbog stalnog
saobraćajnog kolapsa, nemanje dovoljno mjesta ni u svojoj avliji a, kamo li u
gradu, kopanja rupa po asvaltu kako bi se neko na divlje prikačio na elektro
mrežu, vodovod ili kanlizaciju, česti prekidi u snabdijevanju električnom
emergijom, daljinskim grejanjem, akutnom nestašicom vode i dr. Sve pomenuto
ostavlja teške frustracije i stalnu napetost i stres naših graðana koji posežu
za ekstremnim rješenjima i svoju nemoć iskazuju prema nedužnim komšijama,
prolaznicima, suprugama, braći. Pa smo nerijetko u situaciji da slušamo o
ubistvima, pljačkama i kriminalu svake vrste. No, ništa rečeno za RTV ne
predstavlja problem jer, njen je zadatak da „slika stvarnost u dugine boje.“
Sve po volji i zadatku nalogodavaca koji za cilj imaju da na Sandžaku prenesu
„kosovski sindrom“ i da Zapadu i Istoku kažu „pa ovi Bošnjaci u Sandžaku“ ne
znaju ništa, i oni nisu neko ko može upravljati sobom, s toga je opravdana
svaka vrsta sile i intervencije, bila ona tadićevska u „bijelim rukavicama“ ili
miloševićevska sa uperenim topovskim cijevima u prsa Sandžaklija.  RTV se direktno stavila u službu
antibošnjačkog projekta zagorčavanja života graðanima Sandžaka po principu
„kosovskog sindroma“,“ i podržavanja stvaranja organiziranog haosa radi kojega
će hiljade naših pojedinaca i stotine porodica pobjeći iz Sandžaka put Zapada i
Istoka, tražeći bolje životne uslove. To je zapravo jedan od projekata
Načrtanija koji se danas sprovodi na perfidan i sofisticiran način, u kojem
učestvuju, i medijske kuće poput RTV.

Što se tiče nametanja stava o nesposbnosti i neznaju
Bošnjaka da sami vladaju i upravljaju, ta slika se čini jasnijom preko dvojice
ministara u stalnom radnom odnosu u Vladi. Naime, zvaničnom Zapadu, režim
pravda sav svoj nerad, neulaganje i nerazvijanje našega kraja dvojicom
nesposobnih ministara, za koje oni kažu:“Pa evo ih, Rasim i Sulejman, oni su
ministri, oni dolaze iz Sandžaka, i šta mi tu ima da radimo, kada su njih
dvojica tu.“ A Sandžaklije dobro znaju da ova dva ministra nisu bila u stanju
ništa dobroga da učine za  njih osim za
svoj džep lično. Sandžak je bez vode za piće, bez fabrika, bez radnih mjesta,
bez stranih investicija. A kako će strani investitori doći tamo gdje je očajna
putna infrastruktura i tamo gdje ni u sred ljeta nema dovoljno električne
energije, a kamo li zimi, kada temperatura ide u duboki minus?! Kratko i jasno,
ministri Bošnjaci predstavljaju režimu opravdanje za njihovo nastojanje
satiranja Bošnjaka na Sandžaku. Ujedno, režim postiže još jedan cilj sa našim
ministrima, a to je predstavljanje svijetu modela Bošnjaka po principu, eto
kakvi su ti Bošnjaci u Sandžaku, isti kao Rasim i Sulejman. To znači,
samoljubivi, egoistični, nepošteni, kriminogeni, zavidni, neuki i nesigurni,
puni kompleksa niže vrijednosti i veoma nesposobni. Što znači, kad im je elita
oličena u ministrima takva, šta im je onda sa običnim svijetom?! A RTV ima
ulogu da uljepša pomenute ministre, posebno Ljajića, a da narodu i suštinskoj
eliti, bilo političkoj ili vjerskoj onemogući da se pred svijetom i sebe samome
dokaže. A naš narod veli: „Ne mi nismo kao pomenuta dva ministra, niti smo kao
naši narodni poslanici, mi smo radni, odgovorni, pošteni, karakterni, ozbiljni,
tačni i precizni, mi smo oni što ispunjavaju obećanja i drže se dogovora i
principa, školovani smo, učeni i obrazovani, vaspitani i tolerantni, cijenimo
svoje, poštujemo tuðe… Mi smo sve ono što naši sadašnji ministri nisu, samo
nam dajte istu šansu i nemojte nas gušiti..!“

RTV je tu da guši, da sakriva istinu, da radi suprotno
interesima Bošnjaka i da širi antibošnjački front. Nikada u programu RTV nećete
vidjeti kritike režima, ali ćete zato vidjeti kritike na rad čelnika IZ-e, na
račun Internacionalnog Univerziteta, BDZ Sandžaka, i svih onih što se usude da
za krivca označe vladajuću strukturu.

Pa ako ovako kažemo, oni vele, ne to nije tačno, pa mi smo
Bošnjaci, mi smo muslimani, i mi emitiramo hutbe, i vjerski program, i druge
sadržaje koje tretiraju vjeru i kulturi Bošnjaka. Da, to tako samo
izgleda.  Ako se upustimo čak i u površnu
analizu vidjećemo da su to samo šuplje emisije koje nemaju suštinskog odgojnog
karaktera i jedini cilj im je da na mala vrata u podsvijesti Bošnjaka razviju
ljubav prema šundu i kiču, prema onome što je profano i ne predstavlja prave i
suštinske vrijednosti njihovog kulturnog opusa.

Dakle, jasno je da RTV po zadatku iskompleksirane, nazovi
političke elite koja radi za interese Beograda udara na čast, obraz, karakter i
dostojanstvo onih koji imaju samopouzdanja i vjere u sopstvene sposobnosti i
sposobnosti naroda kojem pripadaju. I ovaj udarac je jedan u nizu, kako
rekosmo,  antibošnjačkih projekata
napadanja na stvarnu elitu našega naroda. Narod bez suštinske i prave elite,
narod je bez glave.

Udar na bošnjačku dijasporu u Zapadnoj Evropi

rtvnp_muftijaKada je u martu tekuće godine glavni muftija u Luksemburgu
prikupio 77. 000 eura za izgradnju Bošnjačkog kulturnog centra u Petnjici, a
samo koji dan ranije u Parizu, za potrebe izgradnje tamošnje džamije, za samo
sahat vremena, prikupio 156.000 eura, RTV i beogradski mediji su ovaj humani
čin pokušali predstaviti kao nedostojan i neadekvatan čin nosioca pan bošnjačke
ideje, koji „otima“ dijaspori novce. Svugdje u svijetu veličaju ljude koji ne žale svoj autoritet uložiti za
prikupljanje sredstava u opće humane svrhe, samo u slučaju Muftije, i samo
beogradski, a bogami i pojedini sarajevski mediji i, naravno Regionalana
televizaja, ono što je dobro nastoje predstaviti zlim. Složićete se, da ovakvi
pokušaji RTV bastilje predstavljaju najveće širenje zla, nemorala i laži u
cilju oblikovanja javnog mnjena, koje je, po njihovoj najmeri i želji trebalo
osuditi humani čin muftije Zukorlića. Interesantno je reći, da se inače
konkurentni mediji ne slažu meðu sobom, i često ako jedan od njih napada nekoga
drugi mu ustupa prostor kako bi kontrirali konkurentu, ali, u slučaju muftije
Zukorlića to pravilo ne važi. Naime, mediji poput, sarajevskog „Avaza“ i
„Osloboðenja,“ slože se, i oba odlučno iznose potvoru na muftiju. A inače se,
ova dva medija, ne slažu i vrlo su neraspoloženi jedan prema drugome. A zašto
je to tako? Zašto se slažu mediji u slučaju muftije Zukorlića?  Pa jednostavno, zato što slušaju „svoju
savjest“ oličenu u političkim moćnicima i finansijerima kojima nikako ne
odgovara model borbe za slobodu u sprovedbi Glavnog muftije.

No, pošto im medijsko spinovanje nije prošlo kod graðanstva,
udba i družba je osmislila antibošnjački projekat pohoda RTV na bošnjačku
dijasporu u Zapadnoj Evropi. Pod plaštom očuvanja bošnjačke kulture, jezika i
tradicije RTV je krenula u organiziranje i praćenje raznoraznih manifestacija,
te nuðenje medijskog pokrivanja i onih manifestacija čiji oni nisu organizator.
Naravno, tu su  istaknuti radnici udbe iz
redova Bošnjaka koji učestvuju u organiziranju večeri sevdaha, promocije šunda
i kiča, uz gostovanja neostvarenih zvijezda sandžačkih i bosanskih.

ljajic_haski

Sve ovo je
okićeno voditeljima Rasima Ljajića, (pošto on sam tamo ne smije da ode ni za
živu glavu jer je branitelj genocidnih ličnosti Radovana Karadžića i Ratka
Mladića) a upošljenici su RTV poput neizbježnog Fehima Karišika što bez
afiniteta i stručnog obrazovanja, postade sportski komentator svih sportskih
disciplina, do voditelja na kulturnim manifestacijama, manakenskim seansama,
večerima sevdaha, ilahija i kasida u izvodbi Rasimu podobnih horova, odnosno
njihovih kapitena, koji se u Pazaru preobukuju u razne boje poput
kameleona.  Ovakve „kapitene“ imaju oba
ministra, a njih obavezno prati i promoviše RTV. Bitno je samo da budu „zakrpa“
onome što ima Muftija. Dovoljno je da bar imaju malo lijepa avaza i eto RTV da
to izreklamira i pokuša u najboljem svjetlu predstaviti. Pored pjevačkih
nastupa „zvijezda u usponu“ koji se organiziraju na Zapadu navodno sa ciljem
druženja Bošnjaka, meðusobnim uvezivanjem i jačanjem, te radu na zajedničkim
projektima od interesa za naš narod, RTV u zadnje vrijeme pokušava sebe
predstaviti u ulozi zaštitnika vjere i vjerskih interesa. Dok na Sandžaku RTV
štiti i promovira politiku onih koji su krivi za raseljavanje našega naroda i
odlazak na Zapad, dotle, te iste raseljenike RTV želi pomoći tako što će im
organizirati isprazne kvazikulturne skupove, na kojima će oni davati pare,
umjesto za izgradnju kulturno – edukativnih centara, na pjevaljke i pijanke, te  nadrealna sportska takmičenja, od čije zarade
koristi imaju samo oni što su u službi političke mafije što organizovano napada
našu dijasporu.

1452311_10153373721665012_1180323741_n

RTV na ovakav način podstiče dijasporu da finansijski pomaže
svoga dželata, kao najodgovornijeg za finansijku i svaku drugi krizu radi koje
je Sandžaklija otišao put Zapada, trbuhom za kruhom, jer Sulejman i Rasim za
20. godina učešća u vlasti niti jednu fabriku u Sandžaku ne otvoriše. 

Razbijači IZ-e u ulozi razbijača i dijaspore

Na ekranu RTV se  mogu
vidjeti i čuti „slobodni igrači“ poput Muhameda Demirovića, Bekira Makića,
Adema Zilkića i drugih razbijača IZ-e. Interesantno, da je  Ugljanin
ukinuo Mešihat 2007. godine baš posredstvom RTV kada je u jednom intervjuu
datom ovoj televiziji rekao „Mešihat više ne postoji.“ U tu svrhu pogledajte
link http://sandzakpress.net/sest-godina-od-kada-je-ugljanin-osnovao-drugu-islamsku-zajednicu-i-razbio-jedinstvo-muslimana-u-sandzaku.
Dakle, pored ovako ogavnih nasrtaja RTV u kojima se daje prostora direktnim
razbijačima IZ-e ova televizija u zadnje vrijeme ima apetite širenja uticaja na
bošnjačku dijasporu predstavljajući sebe promoterom autentične islamke poruke i
misije, prenoseći direktno u tu svrhu bajram namaz iz Studgarta u Njemačkoj,
gdje lično direktor Denis Mavrić u gostovanju u svojoj tv kući, odmah po
ovogodišnjem kurban bajramu veli:“ Ovo je istorijski projekat, a gledanost je
premašila i veće, nacionalne televizije u zmelji i okruženju. Mavrić ističe: da
ni jedna medijska kuća sa Balkana do sada nije uradila nešto slično. Prema njegovim
rečima podršku u realizaciji projekta dale su džematlije Islamske zajednice
Štutgart, predvoðene Hamzom ef. Subašićem, koji je, kako je naglasio Mavrić ,
nakon namaza održao hudbu kakvu vernici sa ovih ali i širih prostora odvano
nisu čuli.“

Vidimo kako u svom ekakvskom nastupu Mavrić, ni malo
slučajno, ističe hutbu pomentog efendije koji se ovdje možda našao ni kriv ni
dužan, kao „vaz kojega vjernici sa ovih i širih prostora nisu čuli.“ Zapravo je
Mavrić, u ovom slučaju glasnogovornik Rasima Ljajića i režima na lokalu, koji
muftiju Zukorlića i imame IZ- e u Srbiji optužuju da drže političke govore samo
zato što su kritički raspoloženi prema narko kriminalcima, lopovluku, mitu i
korupciji, i što ukazuju sa mimbera i ćurseva na devijantne poslove vlastodržaca.

RTV je pratila 30.septembra tekuće godine i postavljenje
kamena temeljaca za Islamski kulturni centar u Majncu. Naravno da ni ovaj izlet
RTV do Majnca nije slučajan, obzirom da im je tamo bio domaćin Halil-ef. Makić,
sinovac jednog od saradnika udbe, Mustafe Makića iz Sjenice i roðeni brat
Bekira Makića koji je godinama unazad zaraðivao novce stečene na štetu hadžija
što su u organizaciji Mešihata odlazile na hadž, a sve u izvršnoj operativi
njega lično. Halil Makić je poznati antimešihatovac koji radi na propagiranju
neistine o muftiji Zukorliću na Zapadu, posebno u Njemačkoj. U tome mu već
godinama bezdušno pomaže amidža Mustafa, miljenik Slobovog SPS –a, od kojih je
svojevremeno dobio na poklon Ladu Nivu, i brat mu Bekir, a sve njih zajedno podržavaju
i Ugljanin i Ljajić, i naravno njihova udarna medijska pesnica RTV, koja sa
ovog skupa emituje zaseban prilog u svom dnevniku i cijeli snimak kasnije, sa
posebnim prostorom za govoranciju, ustupljenom baš Halilu –ef. Makiću. RTV
prenosi i vijesti o učešću Meha Mahmutovića na postavljanju kamena temeljca za
džamiju u selu Buče, što je samo nastavak miješanja ove televizjie u poslove
IZ-e a sve sa ciljem da se nametne stav kako se pitanjima od važnosti za islam
i muslimane može baviti svako, pa i jedan ljekar pedijatar, koji u džamiju ide
samo u predizbornoj kampanji u svrhu predstvaljanja sebe pred armijom vjernika
kao čovjeka od vjere. A kada izbori završe Meho napada vakuf, kopa mezare
streljanih Bošnjaka na Hadžetu, dovodi žandarmeriju na njihove žive potomke,
šalje inspekcije na graðevinske poduhvate IZ-e i bezdušno, preko RTV ljaga i
potvara čelnike Mešihata uključujući i Glavnog muftiju. No da se vratimo,
nasrtaju RTV na bošnjačku dijasporu u Zapadnoj Evropi.

ljajic_haski

Obzirom da Rasim Ljajić ne smije da se pojavi meðu
bošnjačkom dijasporom jer je po svojim izjavama i aktivnostima poznat kao
zaštitnik haških optuženika i osuðenika Radovana Karadžića, Ratka Mladića i
ostalih bošnjačkih dželata, on je po evropi meðu bošnjacima poslao misionare u
liku RTV koja treba da zaigra na emotivnu kartu naših iseljenika i privremnih
radnika za rodnom grudom, te da im to nadoknadi organizacijom derneka, mevluda,
druženjima po raznim osnovima, praćenjem i prijenosom svih vrsta okupljanja i,
naravno, napravi karišmu po principu, za svakoga po nešto. Kafanskim kafana,
džamijskim džamija, ostalima po želji i redu. Bitno je razbijati koncept
muftije Zukorlića u kojem se pare prikupljaju za razvoj vjere, kulture,
tradicije i izgradnju obrazovno-humanitarnih institucija. Bitno je dezavujisti
ljude i ponuditi im ilahiju kao alternativu za namaz, kamen temeljac kao
alternativu za odlazak u džamiju, pjevaljku i pevača na čijem će se derneku
prikupljati novci za tamo nešto,  kao
alternativu za sadaku i humano djelo izgradnje i pomaganja rada vakufske
kuhinje. Bitno je samo ponuditi lažnu nadu, zabavu i sjaj, te udaljiti ljude od
suštinskih i istinskih vrijednosti i potreba Bošnjaka. Potrebno je uništiti
svijest Bošnjaka o potrebi postojanja institucije IZ -e, univerziteta,
instituta, škola, bolnica, obdaništa, sportskih terena, fabrika, i svega
ostaloga neophodnog za opstanak naroda. RTV je tu da uljepša i stvarnost
prikaže drugačijom, bez obzira na suštinsku potrebu prikazivanje istine
istinom, a neistine neistinom. Za njih nema novinarskih kodeksa i etike, ima
samo ono što finasijer Ljajić hoće i želi.

Podrška RTV tzv. „Inicijativi“

Interesantno je da je RTV medijski pokrovitelj tzv.
„Inicijativi“ za objedinjavanje IZ-e. U toj inicijativi su i Demirović koji ima
svoj redovan performans na ovoj televiziji, i Bekir Makić koji je sve češće
zasupljen na RTV.

makic_demirovic1-300x199RTV prenosi njihova saopštenja, širi laži i dezinformacije,
pusta montirane videoklipove koji udaraju na čast, obraz i karakter glavnog
muftije, njegovih saradnika i porodice. Na njoj su mjesta našli i oni poput E.
Elfića, Š. Marukića i par neafirmisanih pojedinaca, a samo zato što su izdali
interese Bošnjaka i svrstali se meðu one koji ponavljaju „ Beograd je život, mi
smo provincija“ alaudirajući time da sve što dolazi iz Srbije predstavlja
pozitivnost, a sve što je bošnjačko i sandžačko, nazadno je i retrogradno. Svi
oni zajedno čine polugu koja radi na štetu muslimana Bošnjaka, kroz medijsku
podršku RTV.

Ovaj tekst predstavlja skroman pokušaj u razotkrivanju
istinske orijentiranosti RTV Novi Pazar u nastojanju urušavanja bošnjačkog
interesa, te rada na antibošnjačkim projektima što imaju za cilj konačnu
asimilaciju i nestanak Bošnjaka na Sandžaku, a zarad interesa velikosrpskih
nacionalista i bošnjačkih kompleksaša i imitatora koji se svojega stide a tuðim
ponose. Oni izgleda nisu čuli ili neće da znaju mudrosti narodne poslovice: “Vuk
na vuka ni u toru neće, a kamo li brat na brata svoga.“ Takoðe još jedna poslovica
opisuje hal ministara i njihovih poslušnika u liku RTV:“Prazna je glava svaka
ohola, prazne tikve po vodi plivaju.“ Mi im poručujemo, ko umije da čeka taj i
dočeka!

Sead Šaćirović

Glavni i odgovrni urednik Glasa islama