Muftijstvo Sandžačko: Stav Islamske zajednice prema LGBT kategoriji je jasan i nepromjenljiv

Image

Muftijstvo Sandžačko obavještava javnost da muftija sandžački nije
izdao nikakvu fetvu o LGBT kategoriji kao što tvrde pojedini mediji,
vodeći prljavu predizbornu kampanju.

Tačno je da je Muftija izjavio da koalicioni sporazum Bošnjačke
demokratske zajednice (BDZ) Sandžaka i Liberalno demokratske partije
(LDP) ne sadrži ništa što je vjerski i moralno sporno.

Islamska zajednica čuva i afirmiše učenje islama o porodici kao jednom zdravom ambijentu za opstanak i razvoj pojedinca i ljudske zajednice.
Sa aspekta islama, LGBT orijentacija predstavlja duhovnu i moralnu devijaciju koju je potrebno preventivno i adekvatno liječiti.

Ova pojava se ne može liječiti promocijom, niti nasiljem.