Tema Dana gost Sead Šaćirović, Halal sertificiranje