Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija 13.11.15.