Kako i gdje tražiti informacije

 

ihalid Šta zaista znate o islamu (I dio)

  Kad pitam: “Šta znate o islamu”, mislim šta zaista znate o islamu, a ne šta ste o njemu čuli od drugih, niti šta ste pročitali u novinama, niti šta ste vidjeli na televiziji, niti šta vam je o islamu govorio vaš profesor u školi. Ne mislim ni na ono što ste čuli od komšija, drugova i svećenika u vašoj lokalnoj crkvi. Moje pitanje se tiče vašeg istinskog poznavanja islama, na osnovu autentičnih izvora i historijskih činjenica o sistemu života koji se zove islam.

 

Vaše saznanje o islamu se, čak, ne tiče ni ponašanja nekih muslimana. Jer, kako mnogi kršćani ne reprezentuju život i ponašanje Isusa Hrista, tako ni mnogi muslimani nisu vjerodostojan primjer vjere kojoj tvrde da pripadaju. Svi “izvori” informacija koje sam spomenuo su nepouzdani i neprihvatljivi za objektivno analiziranje i razumijevanje bilo koje vjere. Zašto se onda ljudi usuđuju da donose sud o islamu na osnovu nepouzdanih ili veoma skromnih informacija?

Najčudnije u svemu ovome je činjenica da se do potpunih informacija o islamu veoma lahko može doći preko njegova dva izvora. Jedan izvor je u obliku knjige, koju zovemo Kur'an, a drugi izvor je praktičan, u obliku djela i riječi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Po istom principu, jedini način da steknemo objektivna saznanja o kršćanstvu je proučavanje života i djela Isusa Hrista i onoga što piše u Evanđeljima.

Razumijem da će neki od vas cijelo ovo predavanje pratiti sa dozom kritike i ranijih predrasuda. Što se mene tiče, to je u redu. Međutim, moje predavanje nije za takve ljude. Oni su dobrodošli da saslušaju šta imam reći i dat će im se prilika da iskažu svoje konstruktivne kritike. Moja poruka se tiče onih ljudi koji me žele saslušati otvorenog uma i otvorenog srca. Jer, samo otvoreni um i srce mogu prihvatiti nove informacije. Probajte izvrnuti čašu nadolje, pa je napuniti vodom. Ne možete.

Prije izlaganja teme, molim vas da ostavite po strani svoje ranije predrasude koje su vam nametnule razne institucije, okruženje i vaš sistem vrijednosti. Ostavite to po strani nakratko i poslušajte šta vam imam reći. Obećavam vam da vas niko neće uzeti za taoce, niti će neko pokušati da vam “ispira” mozak. Samo ću vam jednostavnim riječima ponuditi otvoren prozor u islam.

Islam je vjerski sistem. Neki ga vole nazvati religijom. Međutim, ja tu riječ izbjegavam. Riječ religija u današnjem svijetu ima pogrešne konotacije i ograničenja. Radije koristim riječi vjera, ili sistem života. Kao sistem života, islam opstoji na pet stubova. Uopće nije teško zapamtiti ih.

 

Prvi stub islama: Zajednički Stvoritelj

 

Prvi stub je priznavanje i svjedočenje da ne postoji niko ko zaslužuje da bude obožavan, osim Stvoritelja. To što mi muslimani koristimo riječ Allah ne znači da imamo posebnog Boga koji se ne tiče kršćana, Jevreja, Hindusa ili budista. Postoji samo jedan Stvoritelj, samo jedan Izvor stvaranja i postojanja svega. To je Svemogući Bog. Ovo svjedočenje nimalo se ne razlikuje od suštine misije sa kojom su došli Ibrahim [1] (Abraham), Davud (David), Musa (Mojsije), Isa (Isus) i Muhammed, neka je na sve njih mir i spas. Vaš Bog i moj Bog je Jedan – Stvoritelj nebesa i Zemlje. Arapsku riječ Allah koristimo zato što ima određeni član El, koji označava jedinstvenost. Riječ ilah znači nešto što se obožava. Kada određeni član sastavite sa tom riječju, dobijate riječ Allah, kojom se označava samo Jedan Jedini Gospodar, Stvoritelj i Vladar nebesa i Zemlje i svega što je na njima. On nije ekskluzivni Bog samo muslimana, Arapa, niti Muhammeda alejhisselam, već Stvoritelj i Vladar svih nas.

 

Zajednički vjerovjesnici

 

Vjerujemo i svjedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bio posljednji Božiji poslanik. Time potvrđujemo da je prije njega bilo još vjerovjesnika. On nije jedan i jedini, već posljednji u nizu, konačni. Neki vjerovjesnici su nam poznati, a mnogi nisu. Zajedničko za sve njih je da su oni bili posebni, izuzetni ljudi. Nisu bili obični, poput nas. Ipak, bili su ljudi. Niko od njih nije posjedovao božanske osobine. Niko od njih nije bio bog, Božiji sin, Božija kćer, niti Božiji rođak. Svi su oni bili, jednostavo, ljudska bića. Svi su jeli, pili, spavali, živjeli i umrli.

Vjerujemo u zajedničku misiju svih Božijih poslanika kroz historiju: od našeg zajedničkog oca, Adema alejhisselam, do posljednjeg vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Njihove poslaničke misije nisu nešto do čega su oni sami došli, niti su to ideje koje su im preko noći padale na pamet. Nisu tek tako dobijali nadahnuće i potrebu da napišu knjige po kojima će se ljudi vladati. Sve Svoje vjerovjesnike Bog je specijalno odabrao i pripremao za vjerovjesničku misiju. Slao ih je određenim narodima, sa jasnim uputstvima i opomenama. Zbog sumnjičavih ljudi u njihovim narodima, Bog je Svoje vjerovjesnike naoružao posebnim dokazima, kroz razna predskazanja i nadnaravna djela. Ta nadnaravna djela, koja nazivamo čudesima, bila su izazov svima koji su odbijali prihvatiti Uputu i dokaz istinitosti vjerovjesničke misije.

 

Zajednička poruka

 

Vjerujemo da je Muhammed, alejhisselam, Božiji poslanik, jer je njegova misija prirodan progres i finalizacija procesa vjerovjesništva. Vjerujemo, također, da je njegov dolazak predskazao Isa/Isus sin Merjemin, alejhisselam, čiju poruku i misiju je potvrdio i nastavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.

Život i djelo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, primjer su najsavršenijeg čovjeka kojeg historija pamti. Ne samo da ga historija pamti, već je njegov život u potpunosti ostao upamćen i zabilježen. Za sada, želim da upamtite ovu moju tvrdnju, jer ćemo joj se kasnije vratiti. Siguran sam da neki od vas imaju pun džep izazova na temu života Muhammeda, alejhisselam. Imam i ja pun džep izazova za vas.

Prvi stub islama, svjedočenje na niko ne zaslužuje da bude obožavan osim Jednog i Jedinog Boga, identična je prvoj zapovijedi koju je dostavio Mojsije (Musa a.s.), koja je, opet, identična prvoj i najvećoj zapovijedi sa kojom je došao Isus (Isa a.s.):

Čuj, Izraele! Gospod je Bog naš, Gospod Jedini! [2] (Stari Zavjet, Izaija, 6:4)

Isus reče: „Prva (zapovijed) glasi: ‘Čuj, Izraele, Gospodin, Bog naš, jest jedini Gospodin.'“ (Novi Zavjet, Marko, 12:29)

Dakle, Jedan i Jedini. Ne kaže: Broj jedan, niti Prvi po redu, niti Jedan Koji može biti podijeljen na trojicu, niti Jedan Koji može biti multiplikovan, već Apsolutni, Jedan i Jedini, pored Koga ne postoji drugi.

Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom! Ovo je prva zapovijed. (Novi Zavjet, Marko, 12:30)

Ovo je srž poruke sa kojom je došao Musa, alejhisselam, koju je prenio i Isa, alejhisselam, a koja je potvrđena i u Kur'anu. To je prvi i najvažniji stub islama.

 

Nastavit će se…

 Glas islama 274, strana 24, Rubrika: Islamijet, Autor: Halid Jasin / Preveo: Senad Redžepović

[1] S vremena na vrijeme, navodit ćemo kristijanizirane verzije imena Allahovih vjerovjesnika, obzirom da su gosti ove tribine bili uglavnom kršćani, pa je predavač prilagodio pristup. Imena u zagradama su urednička intervencija. (Napomena prevodioca)

[2] Biblijski citati nisu prevođeni, već preuzimani iz najpopularnijeg i najzastupljenijeg prijevoda kod nas, u autorstvu dr. Ivana Šarića: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga Zavjeta, Sarajevo, 1942. (Napomena prevodioca)