Muftija Hasanović izabran za člana Evropske akademije nauka i umjetnosti

Na posljednjoj sjednici nominacijskog odbora Evropske akademije nauka i umjetnosti predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija dr. Aziz ef. Hasanović izabran je za aktivnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u naučnoj disciplini Svjetske religije. Inače, muftija Hasanović je doktorirao na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Ustanovljena 1990. godine u Salzburgu, inicijativom hirurga kardiologa Felixa Ungera iz Salzburga, bečkog nadbiskupa Franza Königa te politologa i filozofa Nikolausa Lobkowicza, Evropska akademija nauka i umjetnosti je međunarodna akademska zajednica koja okuplja preko 1900 članova, tj. naučnika, među kojima su i 41 dobitnik Nobelove nagrade. Članovi Akademije su nominovani i izabrani od strane Senata Akademije na osnovu zasluga u naučnom radu, kao i zbog drugih dostignuća, a organizovani su u sedam naučnih disciplina: humanistika, medicina, umjetnost, prirodne nauke, društvene nauke, pravo i ekonomija, tehničke nauke i nauke o okolini te svjetske religije. Kroz navedene discipline naučnici se bave pitanjima s kojima se suočavaju Evropa i svijet, a rezultate istraživanja objavljuju putem publikacija ili kolokvija.

Dugogodišnji rad muftije dr. Aziz ef. Hasanovića na naučnom polju, kao i na polju promoviranja univerzalnih vrijednosti, kulture življenja u bogatstvu različitosti, međureligijskog dijaloga te međusobnog poštovanja i uvažavanja nije ostao neprimijećen. Izbor u članstvo Evropske akademije nauka i umjetnosti veliko je priznanje za muftiju dr. Hasanovića lično, ali isto tako i veliko priznanje za Islamsku zajednicu u cjelini te na ponos svih njenih članova.

Svečana inauguracija održat će se 04.03.2017. u Salzburgu, Republika Austrija.

Informativna služba