CHR Hajrat i vakif Ferhan Sejdović donirali dvije krave za dvije porodice u Priboju