Svi vjerovjesnici su bili muslimani

 

 halidŠTA ZAISTA ZNATE O ISLAMU (V dio)

 

 Dragi muslimani, imate obavezu da ova shvatanja prenesete svojim komšijama kršćanima, kolegama i saradnicima. Istinu o islamu ćete bolje dostaviti svojim ponašanjem nego pričom. Islam nije sistem koji se samo prepričava. Ponašanje u skladu sa islamom je neodvojivi dio karaktera muslimana. Nemuslimani će proučavati islam iz njegovih svetih knjiga, ali i iz vašeg ponašanja.

 

Vjerujemo i gajimo ljubav prema Noi (Nuhu), Abrahamu (Ibrahimu), Mojsiju (Musau), Zahariji (Zekerijjau), Davidu (Davudu), Solomonu (Sulejmanu), Ivanu (Jahjau), Isusu (Isau) i Muhammedu, neka je na sve njih Božiji mir i blagoslov. Svi oni su bili Božiji sluge, ljudi koji su se povinovali Božijim zapovijedima. To je precizno značenje riječi musliman – onaj koji se pokorava Bogu. Po toj definiciji, svi navedeni Božiji vjerovjesnici su bili muslimani.

Isus nije bio kršćanin

Tek 325. godine po Isusu Hristu, paganski idolopoklonici i Rimljani su došli sa idejom da je on bio čovjek-bog. Od njih potiče ideja o trojstvu i božanskoj prirodi Isusa Hrista. On nema ništa sa tim izmišljotinama, niti sa tvrdnjom pagana da je on bio bog i Božiji sin. Istina je da je koristio metaforu “sinovi i kćeri Božije”. Pod time nije mislio da je Bog fizički otac bilo koga od nas. Stari Zavjet je pun “Božijih sinova”. Bog je Izaiju nazvao Svojim sinom. Abrahama i Davida također. Nije ih nazvao sinovima zato što im je On fizički otac, već zato što su oni Njegovi miljenici i odabranici. Ako uopće želite koristiti tu terminologiju, znajte da Isus nije bio jedini i ekskluzivni sin Božiji. Naprotiv, sebe je nazvao, citiram: “Sin čovječji.” Novi Zavjet ga oslovljava pod imenom Isus od Nazareta, a njegovi sljedbenici su Nazarićani. Ni njemu ni njima nije bila poznata riječ kršćanin. Spomenute, 325. godine, na Prvom nikejskom saboru, izmišljeno je novo ime za novu religiju. Nova religija se zvala kršćanstvo, a njeni sljedbenici su nazvani kršćanima. Svi koji se nisu složili sa tom idejom izvrtanja Isusove poruke, svrstani su u Nazarićane i pobijeni su.

Počasno mjesto u kući islama

Mi, muslimani, vjerujemo da je Isa alejhisselam rođen bez intervencije muškarca. Jer, Allah stvara ono što On hoće, kako On hoće. Allah je stvorio Adema alejhisselam i njegovu suprugu Havu bez oca i majke. Uzvišeni kaže u Kur’anu:

Isaov slučaj je kod Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bi. (Ali Imran, 59)

Ako svi prihvatamo da je Adem stvoren bez oca i majke, zašto nam je, onda, teško prihvatiti činjenicu da Isa alejhisselam nema oca!?

Vjerujemo da je Isa alejhisselam činio razne mu’džize (čudesa). Oživio je mrtvaca, vratio vid slijepcu, izliječio gubavca, veliku skupinu ljudi nahranio sa malo hrane, a u glinenu pticu je puhnuo i ona je oživjela i poletjela. Ali, uvijek je govorio da sve to čini isključivo uz Božiju pomoć. Kada ga je neko nazvao: “Učitelju Dobri”, odgovorio je: “Zašto me zoveš Dobrim, kada je samo Jedan Dobar, Koji je na nebu!?”

Vjerujemo da je Isa alejhisselam bio jedan od odabranih Allahovih poslanika i jedan od najvećih ljudi ikada. Međutim, to ga ne čini čovjekom-bogom, niti bogom-čovjekom. Isa alejhisselam zauzima visoko i počasno mjesto u islamu.

“Očenaš” – biblijski dokaz Isusove ljudske prirode

U takozvanom Očenašu, najpoznatijoj molitvi među kršćanima, Isus kaže:

Oče naš (tj. Bože naš),

Koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje; (nije rekao “ime moje”, niti “ime naše”)

da dođe Carstvo Tvoje, (nije rekao “Carstvo moje”, niti “Carstvo naše”)

da bude volja Tvoja, (nije rekao “volja moja”, niti “volja naša”)

i na Zemlji kao na nebu.

Hljeb naš nasušni daj nam danas; (Isus je molio Boga da njega, njegovu majku i sljedbenike opskrbi hranom. Ako im je Bog dao hranu, dao im je i vodu. Jer hrana i voda idu zajedno. Ako su Isus Hrist i njegova majka jeli hljeb i pili vodu, njihova tijela su od toga iskoristila sve hranljive sastojke, a ostalo su izbacili vani. Zar možete “boga” zamisliti kako obavlja nuždu!? Ne izmišljam ništa. Nemojte se ljutiti na mene. Samo citiram Isusovu molitvu.)

i oprosti nam dugove naše,

kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava (ne kaže “moje carstvo, i sila i slava”, niti “naše carstvo, i sila i slava”)

u vijekove vijekova. Amin. (Matej, 6:9; Luka, 11:2)

Ja sam bio kršćanin. Dobro znam ovu molitvu, jer sam je nekada učio. U njoj nema ništa što proturječi Isusovoj poslaničkoj misiji.

Poruka muslimanima i nemuslimanima

Dragi muslimani, imate obavezu da ova shvatanja prenesete svojim komšijama kršćanima, kolegama i saradnicima. Istinu o islamu bolje ćete dostaviti svojim ponašanjem nego pričom. Islam nije sistem koji se samo prepričava. Ponašanje u skladu sa islamom je neodvojivi dio karaktera muslimana. Nemuslimani će proučavati islam iz njegovih svetih knjiga, ali i iz vašeg ponašanja.

Nemuslimani, pozivam vas da objektivno i bez predrasuda, otvorenog srca i uma, analizirate i provjerite dokaze koje sam vam do sada dostavio. Kada se osamite kod kuće, potražite na internetu naučne članke o islamu, Kur’anu i Muhammedu alejhisselam. Naći ćete na hiljade referenci, koje su uglavnom pisali nemuslimani. Analizirajte podatke do kojih dođete i uporedite ih sa ovim što sam do sada rekao. Kur’an veoma lako možete pronaći i pročitati. Uzgred, ako ovo niste znali, Kur’an je jedina religijska knjiga na svijetu koja je u potpunosti očuvana od dana njenog objavljivanja do danas. Nijedno slovo, nijedna rečenica ne nedostaje. Učen je napamet od dana objavljivanja, sve do današnjih dana. Na svijetu ima nekoliko miliona hafiza, ljudi koji cijeli Kur’an znaju napamet. Na svakom skupu gdje ima muslimana, bar jedna ili dvije osobe znaju Kur’an napamet. Kada bi se svi kršćani, hipotetički, dogovorili da se sastanu, da sakupe sve Biblije na svijetu i da ih bace u okean – šta mislite: da li bi uspjeli ponovo napisati Bibliju? Ne bi. Jer ne postoji kršćanin koji zna Bibliju napamet, niti su kršćani ikada postigli jedinstvo u vezi biblijskog teksta. Ali, kada bi se svi muslimani sakupili i sve Mushafe koji postoje na svijetu bacili u okean, u roku od dva dana ponovo bismo imali Kur’an na stolu, jer ćete na bilo kom muslimanskom skupu naći ljude koji znaju napamet Kur’an od Fatihe do sure En-Nas. Ne postoji nijedna knjiga na svijetu sa kojom je to moguće. To nije Muhammedovo alejhisselam čudo, već čudo samoga Kur’ana.

Zato vas, još jednom, pozivam da razmislite o svemu što je do sada rečeno i da zauzmete objektivan stav prema islamu. Niko vas ne primorava da prihvatite islam. Ali, ono što sebi dugujete je bar da proučite ovu vjeru iz njenih autentičnih izvora.

Glas islama 279, strana 36, R: PRIJEVODI, Autor: Halid Jasin , Preveo: Senad Redžepović