Predavanje – Sead ef. Islamović, “Hajrudin” džamija 20.02.17.