USPJEŠNO ZAVRŠENA KUPOVINA BOŠNJAČKE PALATE U ŠVEDSKOJ