Šta nama znači namaz

 

 Razmislimo zajedno:

 • Kako je objavljen prvi namaz?
 • Zašto je važno da se klanja?
 • Kome se samo ibadet čini?
 • Na koga se samo smijemo osloniti?
 • Šta nama znače Euzubila i Bismila kao ibadet?
 • Šta nama znači Kur'an kao ibadet i uslov za namaz?
 • Kakav je naš odnos prema kruni svih nebeskih knjiga – Fatihi?

 

 

POČECI NAMAZA

 

Među prvim stvarima kojima je Poslanik s.a.w.s. naučen u samom početku Objave, nakon poziva na učenje i vjerovanje u Jednog Boga koji je sve stvorio, jeste namaz. Namaz je simbol muslimana.

Kada je Allahovom poslaniku a.s. propisan namaz, došao mu je Džibril i dao znak da ga slijedi. U jednom dijelu doline pojavio se izvor vode, pa se Džibril abdestio da pokaže Vjerovjesniku a.s. kako se uzima abdest za namaz. Poslanik a.s. je gledao, a zatim se abdestio onako kako je vidio Džibrila da se abdesti. Džibril ga je zatim predvodio u namazu, a Vjerovjesnik a.s. je klanjao kako je on klanjao. Džibril je nakon toga otišao, a Poslanik a.s. je došao Hatidži, pa se abdestio onako kako mu je Džibril pokazao, da bi i njoj pokazao kako se uzima abdest za namaz. Hatidža se zatim abdestila onako kako se abdestio Allahov Poslanik a.s., a nakon toga Allahov Poslanik a.s. predvodio ju je u namazu onako kako je njega predvodio Džibril.[1]

Tada je Allah dž.š. preko meleka Džibrila naredio Svome Poslaniku i vjernicima koji ga prihvate i slijede da klanjaju redovno dva namaza: dnevni i noćni namaz – sabah i ikindiju namaz.[2]

Pravi, karakterni musliman, od trenutka kada shvati i prihvati vjeru, on svoje srce veže za namaz i ništa ga od namaza ne može odvojiti. Tako je Poslanik a.s. na čelu cijelog ummeta prihvatio namaz i nije ga više nikada ni u jednom trenutku izostavio:

Poslanik a.s., kada bi nastupilo vrijeme namaza, odlazio bi u mekkanska brda, a sa njim bi izlazio i Alija krijući se od svog oca i ostalih Vjerovjesnikovih a.s. amidža i svih Mekkenlija. Tu bi klanjali propisane namaze.[3]

Zatim su za njim krenuli svi koji su Jednog Boga uzeli za istinu i pokoravanje samo Njemu za svoj put:

Prvi muslimani, kada bi htjeli da klanjaju, krili bi se po planinskim klancima i dolinama.[4]

 

 

KLANJANJE SAMO JEDNOM BOGU

 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Tebi robujemo i na Tebe se oslanjamo.[5]

 

Robovanje Allahu nije isto što i robovanje drugima.

 • mi postajemo dobrovoljno robovi Allaha dž.š.,
 • mi Mu dobrovoljno robujemo do kraja života.

Svaki musliman treba sebi glasno da vikne: RADIT ĆU ONO ŠTO MI ALLAH KAŽE, A NE ONO ŠTO JA HOĆU! Naprimjer: Čovjek kaže: „Majko, ja te volim“, a zatim ga ona posavjetuje ili zamoli za neku uslugu i čovjek je ne posluša. Kakva je to ljubav prema majci?

Svaki čovjek ima želje i ambicije i bitno je da ispuni dva uslova:

 • da nisu haram – zabranjene islamom,
 • da ne ugrožavaju neki islamski prioritet.

Svakodnevno u namazu učimo:

 

Samo Tebi robujemo.

 

Ovaj dio ajeta u našem srcu lomi svako mnogoboštvo i nevjerstvo!

Ovaj dio ujedinjuje svakog čovjeka na planeti Zemlji u jedan ummet koji se pokorava samo Jednom Bogu!

 

Samo se na Tebe se oslanjamo.

 

Ovaj dio ajeta u našem srcu lomi svako robovanje diktaturi i strahu!

Musliman neće robovati nikakvim sistemima, ličnostima, ideologijama, mitovima, frakcijama, već će robovati samo Allahu dž.š., a sve sisteme, ličnosti i ideologije će podčiniti Njegovim pravilima.

Ovaj dio ujedinjuje muslimane u džemate koji se ne potčinjavaju jačim silama, već se udružuju u jedan islamski nezavisan i ujedinjen ummet!

 

BUDIMO ZAHVALNI ALLAHU

إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ

Mi smo ti doista mnogo dobra dali,

Pa klanjaj Gospodaru svome…[6]

 

Zašto bi trebali da klanjamo? Zašto je to važno?

Samo nezahvalni musliman neće se klanjati svome Gospodaru! On mu je omogućio da se rodi, a mogao je da se nikada ne rodi! On mu je dao hranu, a mogao je umirati od gladi kao što umiru mnoga djeca u Africi! On mu je dao odjeću, a mogao je hodati ulicama polugo, kao što prosjaci hodaju! On mu je dao krov nad glavom, a mogao je spavati na ulici, kao što mnogi danas spavaju širom svijeta! On mu je dao bezbjednost, a mogao je sada biti u ratnoj zoni gdje se na sve strane lije krv, kao što se to sada dešava u mnogo država u svijetu! On mu je dao islam, a mogao se roditi kao obožavatelj krava, miševa, kipova, ikona, krstova.

Pravi vjernik zbog svih blagodati i mnogo dobra koje mu je Allah dao konstantno se zahvaljuje. Vjernik se zahvaljuje obavljanjem što je moguće više namaza.

 

 

EUZUBILA I BISMILLA KAO IBADET


Allah dž.š. nam je propisao da učimo EUZUBILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIR-REDŽIM, konstantno u namazu i kao zaštitu od svakog šejtana i svakog zla koji nam može predstojati.

Euzubilu ćemo učiti u dvije situacije:

 • kada god želimo da zaštitimo neko dobro djelo,
 • kada osjetimo da ćemo počiniti loše djelo, da bi se od njega zaštitili.

Allah dž.š. nam je također propisao da učimo BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM konstantno u namazu i kao lijep uvod u svaki posao.

Bismilu ćemo učiti kada god želimo započeti neki hairli posao.

Euzubila i bismila su riječi koje ističu iz srca nas muslimana!

 

 

KUR'AN KAO IBADET I SULOV ZA NAMAZ

 

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

…i uči Kur'an razgovjetno.[7]

 

Allah nas poziva da učimo Kur'an. Da uživamo u Kur'anu. On nas napominje da Kur'an ima svoju melodiju i svoje draži i da u skladu sa tim pravilima učimo Kur'an – po TERTILU/TEDŽVIDU. Ovaj ajet također poziva one koji ne znaju učiti Kur'an, koji ne znaju harfove da se hitno bace na posao učenja. Tražiti pomoć od onoga ko zna, kupiti sufaru, zamoliti imama ili upisati Školu Kur'ana. To je obaveza muslimana da bi ispunio ovaj ajet.

 

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

I uči ono što ti je lahko od Kur'ana.[8]

 

Osim poznavanja Sufare i učenja Kur'ana, Allah nas poziva i da pamtimo sure, da bi znali u namazu da ih učimo. Zato nam Allah kaže da učimo napamet u namazu ono što nam je lahko – što smo dobro zapamtili.

 

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

Mi ćemo na tebe spustiti težak govor.[9]

 

Pored poznavanja učenja Kur'ana, njegovog pamćenja, Allah nas poziva i na proučavanje njegovih značenja – tefsir. Allah nam kaže da Kur'an ima svoju težinu. Kada insan shvati određene istine, naredbe i zabrane, preporuke Kur'ana, nekada mu to teško padne na srce. Kur'an zna biti nekada jako težak. Veličina Kur'ana je i u tome da je on najteži u početku i da, kako ga više usvajamo, bude sve lakši i lakši.[10]

MOJ ODNOS PREMA FATIHI

 

Fatiha je kruna svega što Allah dž.š. uputio nama! Kako ćemo znati da se jedan musliman ophodi sa pažnjom prema ovoj našoj himni, našoj kruni svih molitvi!?

Musliman:

 • posebnu pažnju ukazuje Fatihi,
 • ima poseban osjećaj prema ovoj suri,
 • tečno, pravilno, razgovjetno uči ovu suru,
 • pomno razmišlja o njoj dok je uči u namazu,
 • trudi se da maksimalno izuči tefsir ove sure,
 • koristi je kao lijek za svaku bolest!

 

Kaže Allah dž.š.:

“Podijelio sam namaz između Mene i Mog roba na dva dijela.

Pa kada kaže: “Hvala Allahu, Gospodaru svjetova”, kažem: Zahvaljuje Mi Moj rob.

Pa kada kaže: “Milostivom, Samilosnom”, kažem: Čini Mi pohvalu Moj rob.

Kada kaže: “Vladaru Sudnjeg dana”, kažem: Predaje Mi vlast moj rob.

A kada kaže: “Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo”, kažem: Ovo je između Mene i Mog roba, a Mom robu pripada ono što moli.”

Kada kaže: “Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali”, kažem: Ovo je za Mog roba, a Mom robu pripada ono što traži.”[11]

Da bi bio na istini – musliman, moraš klanjati, a da bi klanjao trebaš učiti Fatihu, a da bi ispravno klanjao moraš doživjeti Fatihu na pravi način. Fatiha sadrži osnovne zapovjedi jednog muslimana!

 

 

SEDAM MUSLIMANSKIH ZAPOVIJEDI

 

 1. hvala Allahu dž.š. na svemu,
 2. Allah nas najviše voli, pazi, štiti i oprašta,
 3. sva snaga je u Allaha i On će ispraviti svaku nepravdu na Sudnjem danu,
 4. samo se klanjamo Njemu Jednom,
 5. samo se na Njega oslanjamo u dunjalučkim poslovima,
 6. molimo Ga da nas u svemu uputi na Pravi put i
 7. molimo Ga da nas sačuva skretanja sa Pravog puta, naročito da nas sačuva zablude i oholosti!

 

Fatiha je jedno naše veliko UPOMOOOOOĆ sa dunjaluka upućeno Allahu dž.š., ali nakon maksimalnog truda da na najbolji i najljepši način rješavamo sve naše probleme između dva namaza.

 

ANTRFILE 1:

 

 

KOJA MOLITVA IMA OVU MOĆ

 

Profesor može na njoj uraditi doktorsku disertaciju i da opet ne obuhvati sve njene vrijednosti, a da je istovremeno zemljoradnik sluša i zaplače!

Koji tekst iz koje svete ili naučne knjige još to može?

 

ANTRFILE 2:

 

 

ŠTA MIJENJATI U SVOM ŽIVOTU

 

Ako si nov u islamu ili si se vratio vjeri nakon perioda lutanja, čvrsto veži svoje srce za namaz. Ako su tvoji roditelji ili bližnji protiv vjere ili protiv namaza, nemoj ih povređivati svojim namazom. Klanjaj u džamiji ili zaključan u svojoj sobi. Nije vrijeme da zapališ vatru oko sebe. Strpi se bar godinu dana na tome, kao što su se Poslanik a.s. i ashabi strpili.

Poslije svakog namaza zahvali se Allahu dž.š. na svakoj blagodati koju ti je podario između dva namaza koja si klanjao i zamoli Ga da ti pomogne u onome što te tišti između dva namaza.

Nikada ne smiješ sebi dozvoliti da učiniš ibadet nekom drugom mimo Allaha dž.š.! U ibadet se podrazumijeva da tražiš pomoć. Nesvjesno činiš Allahu dž.š. širk ako tražiš pomoć (činiš ibadet) od meleka, drugih nevidljivih bića, prirode, poslanika, dobrih ljudi. Naročito ljudi koji su umrli prije nas ne mogu nam pomoći na dunjaluku! Kod Allaha nema urgencije!

Kada god želiš da učiniš neko dobro djelo ne zaboravi EUZUBULLAH I BISMILLAH.

Ako ne znaš učiti Kur'an, hitno da upišeš Školu Kur'ana i da naučiš. Pored toga, jako bi pohvalno bilo da upišeš i naučiš zadnji džuz Kur'ana napamet. Pored toga, svaku suru koju znaš napamet, obaveza ti je da proučiš njen tefsir, posebno tefsir sure Fatiha, a u tu svrhu najbolji je Tefsir ibn Kesir.

Glas islama 281, strana 7-8, Rubrika: Islamijet, Autor: Usame Zukorlić

[1]Ibn Hišam 1/244

[2]Sabah i ikindiju namaz – čije propuštanje i danas nosi mnogo veće posljedice od ostalih namaza, iako nijedan namaz muslimanu nije opravdano da propusti

[3]Ismetudin Kerker, El meretu fil ahdi nebevi 42

[4]Selman el Aude, Gurebaul ewwelun

[5]Kur'an – Fatiha 5

[6] Kur’an – Kewser 1-2

[7]Kur'an – Muzammil, 4

[8]Kur'an – Muzammil, 20

[9]Kur'an, Muzammil 5-6

[10] Vidjeti: Sura Ala – I mi ćemo ti olakšati dobro

[11]Muslim