Svečana dodjela diploma u povodu Dana univerziteta 2017.