Azil u EU-u zatražilo 63.000 djece bez pratnje

Zapad – Najveći broj onih koji su podnijeli zahtjev za azil zabilježen je u Njemačkoj, objavila je Evropska agencija za statistiku.

Evropska agencija za statistiku Eurostat objavila je podatak da je više od 63.000 djece bez pratnje odraslih osoba tokom 2016. godine podnijelo zahtjev za azil, a više od polovine njih je iz Sirije i Afganistana.

Eurostat je u četvrtak objavio da je 63.300 maloljetnika bez pratnje zatražilo međunarodnu zaštitu u 28 zemalja članica Evropske unije plus na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj.

Dodaje se da je broj za jednu trećinu manji u odnosu na 2015. godinu, kad je registrirano 96.500 maloljetnika bez pratnje koji su zatražili azil.

Većina dječaci

Istovremeno je taj broj pet puta veći od godišnjeg prosjeka zabilježenog u periodu od 2008. do 2013. godine.

Čak 89 posto maloljetnika bez pratnje bili su muškog spola, a više od dvije trećine njih u dobi 16 ili 17 godina.

Najveći broj onih koji su podnijeli zahtjev za azil zabilježen je u Njemačkoj: gotovo 36.000 ili 57 posto svih registriranih maloljetnika bez pratnje u EU-u.

Izvor: Agencije