TOKOM MEDRESE OKONČAO HIFZ

Hafiska dova za novog hafiza Edina Matovića, maturanta Medrese, u Rožajama upriličena pred prepunom salom Doma kulture

“A Mi smo ovaj Kur’an u nasljedstvo u miraz ostavili ljudima koje smo odabrali.”

 

U petak 28.04.2017. godine u prepunom Centru za kulturu Rožaje upriličena je hafiska dova hafizu Edinu Matoviću iz Rožaja. Veliki dan za Rožaje, Školu Kur’ana Časnog, Medresu Gazi Isa-beg, za Islamsku zajednicu, kao i cio ummet.

Učešće na ovoj svečanosti uzeli su sandžački hafizi melodičnim učenjem Kur'ani-Kerima, kao i polaznici dječijeg vrtića Reuda, odjeljenja u Rožajama.

Prisutnima su se obratili predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud-ef. Dudić, muhafiz hfz. Matovića v.d muftije sandžačkog hfz. Abdurrahman-ef. Kujević, direktor Škole Kur'ana Časnog hfz. Irfan-ef. Malić i direktor Medrese dr. Rešad-ef. Plojović.

Muftija dr. Dudić poručio je svima koji kleveću i ružno govore o ustanovama Islamske zajednice da na njihove uvrede neće odgovarati uvredama već aktivnostima i radom čije plodove, kao što je još jedan hafiz, institucija već ubire.

“Večeras je ovdje sedam hafiza koji su završili Novopazarsku medresu, a trenutno ih je tu devet. Doskora niste imali imama toliko koji su završili Medresu, pa kako čovjek da ne bude zahvalan Allahu dž.š. za ove ni'mete koje nam je podario, da na ovom prostoru imamo ovoliko čuvara Knjige.“

Muftija Dudić je dodao da Allah do Sudnjega dana neće ostaviti jedan narod bez čuvara Njegove knjige.

“Ovi ovdje hafizi svi smiju da klanjaju teraviju sa hatmom, to su jaki hafizi. Ovi hafizi su nur ovoga naroda, Božije svjetlo ovih prostora, a kažu učenjaci tamo gdje nema bolnica i škola, džamija i hafiza Kur’ana nije džaiz da se živi” – rekao je muftija Dudić i istakao da se vraća tradicija, jer su naši djedovi čvrsto vjerovali da svako mjesto treba imati hafiza Kur’ana.

“Nama je bila namjera i ustrajat ćemo na tome inšallah da za početak svaki sandžački grad dobije po jednog čuvara Kur’ana, a nakon toga da svaka mahala i svaka kuća bude obogaćena sa učačima Kur’ana. Ima ljudi koji znaju na stotine pjesama, brojeva, imena, ali jedino muslimani imaju u svom ummetu ulemu koja zna čitav Kur’an napamet. To nema u drugoj religiji, tradiciji ili ideologiji da znaju svoju knjigu napamet, jedino Kur’an, a to znači da je on mudžiza.”

Muftija Dudić je čestitao roditeljima hafiza Matovića i poručio im da znaju da u svojoj kući imaju Božansko svjetlo:

“Morate ga maziti i paziti, jer imate Božiji nur kroz njega, on je peškeš i za vas i za ovaj grad. Nadam se da će on dostojanstveno čuvati emanet Allahove knjige. Njegov muhafiz, koji je bajrak među hifzovima na ovim prostorima, vrlo je sretan i ponosan. Svaki učitelj se raduje kada na ispravan način prenese znanje na svoga učenika. Mubareklišem i direktoru Medrese Plojoviću koji ima počast da iz njegove Medrese izlaze hafizi, čestitam i  direktoru Škole Kur’ana.” Muftija je na kraju poručio da je želja bila da u svojim polaznicima usade el-furkan:

“U našim ustanovama nije bilo drugih osim onih koji su podizali, gradili, pomagali, a ne suprotno od toga. Ponosimo se ustanovama, polaznicima, vjernicima i našim Bošnjacima i zato nas niko ne može pokolebati.”

Dr. Plojović ponosan na mladog hafiza koji je hifz počeo i završio tokom školovanja u Medresi. Ponosan i na Školu Kur'ana i sve njene uspjehe kao jedne od mnogobrojnih obrazovnih ustanova koje su proistekle iz Medrese kao najstarije.

“Sve nas ovdje je dovela iskrena ljubav prema Kur’anu i poštovanje prema onima koji dostignu stepene hafiza, odnosno čuvara Allahove knjige. Medresa kao prva od odgojno-obrazovnih ustanova u okviru Islamske zajednice obnovila je svoj rad 1990. godine, nakon čega je uslijedilo otvaranje i osnivanje novih odjeljenja u Rožaju i Preševu. Škola Kur’ana ima veliki broj polazika od kojih su mnogi hafizi, a mnogi od njih su svršenici Medrese. Oni širom svijeta sa svojim polaznicima, a našim učenicima, dobijaju razna priznanja i medalje” – kazao je dr. Plojović.

Direktor  Medrese je rekao da se raduje svakom uspjehu bilo koje od institucija Islamske zajednice jer su sa iskrenom željom osnovane.

“Naš hafiz Edin Matović je danas okončao svoje školovanje u Medresi i ovo je njegova lična akademija. On ima dvije radosti: jedna jer je postao hafiz Kur’ana sa diplomom, a druga jer je završio Medresu sa diplomom odličnog učenika. Ponio je diplomu velikog vakifa i gazije Isa-bega Ishakovića.“

Dr. Rešad-ef. Plojović je poručio prisutnima da je Islamska zajednica bila svjesna pustoši koju je ostavio komunizam te je popravljala stanje u porodicama:

“Željeli smo da uzdignemo ulogu majke – obrazovane, odgojene, koja se ponosi svojom najčasnijom ulogom, a to je majka, ona pod čijim nogama je Džennet i nadam se da smo u tome uspjeli. Htjeli smo pomjeriti korak i više od toga i popraviti stvari u obrazovanju, pa da profesori ne budu prezreni i nepoštovani. Zato smo osnovali naše medrese, škole Kur’ana, obdaništa i oni koji ih pohađaju vide u svojim profesorima i odgajateljima uzore koje će slijediti” – rekao je direktor Plojović i istakao da smo prije svega svjesni važnosti i vrijednosti uleme koja je zaslužna za sve ovo danas što imamo. „Mi smo zajednica, ulema i muslimani sa svojom tradicijom i kontinuitetom. Zato neka znaju oni koji nam govore o našoj porodici, ulemi, našim ustanovama da mi znamo da su naše porodice najbolje, naše obrazovne ustanove najbolje i naša domaća sandžačka ulema najbolja. Sadašnja ulema je učila od prethodne, a oni isto tako, a to je bila ulema koja je govorila na našem bosanskom jeziku, arapskom, persijskom, ali nažalost trud te uleme je uništen.”

Hafiz Kujević istakao je da je najsretniji momenat za čovječanstvo bio taj kada je počela objava Kur’ani Kerima preko meleka Džibrila Muhammedu s.a.v.s, a upućen je svim svjetovima. Kur’an je ponos i prosperitet, on je svijetla budućnost. Poslanik a.s. kaže: “Uzvišeni Allah ovom knjigom uzdiže one ljude koji je uzdignu, a spušta one koji okrenu leđa od nje.” Muslimani posebnu pažnju sve do danas posvećuju  Kur’anu: učili su ga napamet, prepisivali ga, komentarisali ga, objašnjavali ga, a sve sa ciljem da bi ljudi po Kur’anu postupali.  Zato je Kur’an objavljen.

“Mi ovdje u Sandžaku i u Rožaju smo imali i imamo ljude koji se posvećuju Kur’anu Časnome. Što se tiče Rožaja, koliko znamo iz historijskih izvora, spominje se hafiz Jusuf-ef. Agić, nakon čijeg preseljenja u postratnom periodu tradicija učenja Kur’ana je izumrla u našoj čaršiji“ – rekao je hafiz Kujević i dodao da se zahvaljujući obnovljenom radu ustanova Islamske zajednice – Škole Kur’ana, Medrese, ova tradicija vraća u naše društvo.

“Evo novih hafiza koji završavaju skoro svakog mjeseca pred Komisijom za hifz. Našem hafizu Edinu Matoviću savjetujemo da ostane hafiz do kraja života, da se boji Uzvišenog Allaha dž.š. i da se nikada zbog počasti koju mu je Allah dao ne uzoholi. Ovim skupom ne želimo da uzdižemo nijednu ličnost već Kur’an, jer on zaslužuje da se uzdiže i veliča.”

Pohvalio je mladog Matovića ističući da je na njemu velika obaveza jer je jedan od rijetkih hafiza na području južnog Sandžaka.

Poseban dragulj Islamske zajednice je Škola Kur’ana Časnog koja je u našem društvu oživjela učenje Kur’ana napamet. Na njenom čelu je direktor Škole Kur’ana hfz. Irfan-ef. Malić koji nosi diplomu hafiza Kur’ana na kojoj se nalaze prenosioci Allahove objave sve do Poslanika a.s, meleka Džibrila i na kraju Uzvišenog Allaha dž.š.

Hafiz Malić je počeo obraćanje riječima: „Jedno mjesto, jedan narod, zajednicu i školu koji čuvaju Allahovu dž.š. riječ doista će Allah dž.š. čuvati.” Rekao je da je imao čast biti u komisiji koja je preslušavala hafiza Matovića: “Vidio sam da naš hafiz ima izuzetno kvalitetan i jak hifz. Jednom prilikom sam mjerio vrijeme u kojem će proučiti dva džuza i mogu reći da je bilo rekordno – nešto više od pola sahata. Rožaje je dobilo kvalitetnog hafiza i ima razloga da se raduje. Nadam se da će se naši Rožajci muslimani radovati tome.”

Istakao je da pored Rožajaca cijela Islamska zajednica ima razloga za radost, a prije svega njegovi roditelji koji će na Sudnjeme danu imati blještave krune na glavama.

Novčanu hediju ispred Svjetske organizacije za hifz uručio mu je dr. Džemal Muslih. Posebnu draž ovoj svečanosti dao je sam hafiz Edin Matović sa prelijepim i melodičnim učenjem Kur'ana Časnog.

Hafiz Matović je iskazao svoju sreću, zadovoljstvo i nadu da će od njega poteći hair i da će imati koristi od njegovog hifza ne samo njegova porodica već i cijela čaršija.

Ovo je bio veliki dan za Islamsku zajednicu, roditelje mladog hafiza, grad Rožaje i sve Bošnjake širom Sandžaka i dijaspore.

Glas islama 282, strana29, Rubrika: Tema broja, Autor: Amela Salković