Davanje zekata i sadekatu-l-fitra „divljim sakupljačima“ nije ispravno

O zekatu i sadekatu-l-fitru, njihovom značaju i važnosti, kao i o propisima kojih se trebaju vjernici pridržavati kada su isti u pitanju, u ramazanskoj emisiji na SandžakTV govorio je dr. Rešad ef. Plojović.
„Kada govorimo o sadekatu-l-fitru, zekatu i svim drugim propisima u islamu, oni nemaju za cilj samo formalno izvršavanje, jer islam nije vjera samo formalnog obavljanja propisa. Allah dž.š. od nas ne traži da klanjamo samo da bi klanjali, ili da dajemo zekat samo radi davanja istog ili da postimo samo da bi osjetili glad i žeđ. Sve su to putevi ili načini kojima Allah dž.š. želi da nas učini boljim ljudima, uz to da postanemo mu'mini, odnosno pravi vjernici, a time i predani Allahu dž.š. jer su zadovoljni njime kao Gospodarom“ – kazao je dr. Plojović.
Svrha sadekatu-l-fitra je čišćenje ramazanskog posta, jer je sadekatu-l-fitr kod posta isto što je i sehvi sedžda kod namaza, ističe efendija Plojović
„Zadnjih 40 godina Islamska zajednica i njeni organi ustanovili su parametar opravdan sa aspekta Šerijata, utemeljen u izvorima islama, a to je da se visina sadekatu-l-fitra određuje na osnovu jednodnevne ishrane čoveka, kao što se u vrijeme Poslanika a.s. koristila visina sa'a, a to je bila mjera dovoljna da se čovjek prehrani tokom dana. Vjera islam želi da se izvršavanjem ovog propisa postigne efekat, a ključni efekat od materijanih davanja jeste jačanje zajednice. Davanjem sadekatu-l-fitra i zekata „divljim sakupljačima“ osoba rizikuje da nema ništa od toga“ – dodao je dr. Plojović.
On poručuje da vjernici ne trebaju imati nijedan procenat sumnje u ispravnost svog sadekatu-l-fitra i zekata kojeg izdvoje na način kako je to propisano putem fetvi, jer će davalac zekata i sadekatu-l-fitra imati koristi jedino ako novac bude išao na pravo mjesto koje je propisano određenim fetvama.
Pogledajte cijelu emisiju: