ULOGA I ZNAČAJ VRTIĆA „REUDA“

Današnji ubrzani način života ne ostavlja roditeljima vremena da svojoj djeci obezbijede sve uslove za igru i pravilan razvoj, što samo potvrđuje činjenicu o velikom značaju dječjih vrtića i njihovoj nužnosti. Na pravilan razvoj ličnosti djeteta posebno utiče snažno djelovanje društvene okoline u kojoj dijete odrasta. Zato su prve godine života, po pravilu, i presudne za formiranje novog ljudskog bića, kako biološki, tako i psihološki.

Nakon porodice, vrtić je prvo mjesto gdje dijete stiče, prije svega, osnovnu sigurnost, sliku o sebi, prolazi proces prilagođavanja na svijet koji ga okružuje, stiče emocionalnu stabilnost, gradi samopouzdanje i samopoštovanje. Mi se u vrtiću „Reuda”, kao prvoj ustanovi sa kojom se dijete upoznaje izvan porodice, trudimo da svako dijete ponaosob upoznajemo sa učenjem neophodnih znanja i vještina. Dijete se po prvi put u porodici susreće sa vrijednostima i pojmovima o tome šta je dobro, a šta loše, sa estetskim pojmovima lijepog i ružnog, stvaranjem navika (prehrambenih, higijenskih, čitalačkih i uopće kulturnih). Sve ove vrijednosti i dobre navike dijete nastavlja usvajati i razvijati i kod nas u vrtiću.

Odgajatelj za vrijeme djetetovog boravka u vrtiću ima jednaku odgovornost prema njegovom razvoju kao i roditelj. Mi vaspitači i odgajatelji u vrtiću „Reuda” svjesni smo da u procesu odgoja na dijete ne djeluju samo riječi, nego cjelokupno ponašanje i ličnost odgajatelja. U svakodnevnoj komunikaciji, odgajateljice i vaspitačice na dijete ne djeluju samo onim što mu govore, nego i načinom na koji mu to govore i kako se općenito ponašaju prema djetetu. Isto tako smo svjesni da za dobre rezultate u našem radu jednako je bitna i dobra komunikacija sa roditeljima. Trudimo se da blagovremeno obavještavamo roditelje o dešavanjima u vrtiću, o uspjehu djeteta i nivou razvoja na kom se dijete nalazi. Na taj način nadamo se još boljem i naprednijem razvoju kod djece, jer samo uz međusobnu podršku i potpomaganje dviju strana u odgoju, roditelja i nas u vrtiću kao drugih odgajatelja, zagarantovan je uspješan rezultat i napredak u razvoju kod djeteta.

Vrtić „Reuda” je mjesto gdje dijete nadograđuje sliku o sebi, gdje uči kako se odnositi prema sebi i drugima, koja njegova ponašanja su prihvatljiva, a koja nisu. U vrtiću dijete uči komunicirati sa djecom i odraslima, a mi odrasli smo u vrtiću model i kreator uslova za učenje socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, ali i usmjeravamo dijete ka pozitivnom razvoju.

Veliki broj pedagoga i dječjih psihologa slaže se u stavu da je za formiranje ličnosti izrazito važno razdoblje od treće do sedme godine, jer je to vrijeme kada dijete najviše uči, usvaja i upija znanja oko sebe. Dijete u predškolskom uzrastu uči i stiče znanja isključivo svojim iskustvom. Zato je i rad u našem vrtiću podijeljen u nekoliko grupa: jaslice od 1-3 godine, grupa od 3 godine do predškolskog doba, predškolska grupa i školska grupa koja pohađa nastavu u okviru školskog mekteba „Vildan“.

Tema broja, strana 5,