VAREVO

Za džamiju u Varevu plac je uvakufio Murat Avdić, izgradnja je počela 1995. godine, a  završena i počela sa radom 1997. U izgradnji su učestvovali svi džematlije, a posebno su se istakli Hanefija Bošnjak, Jakup Redžepović i Ismail Murić.

Od 1997. do 2012. godine imam je bio Džemaludin-ef. Demirović, a od 2012. Suad-ef. Balić.

U saradnji sa vrijednim džematlijama 2012. godine je počelo renoviranje džamije, uvedeno je grijanje, napravljena nova abdesthana, prostrt novi tepih, opremljena učionica za mektebsku nastavu, kancelarija za imama i urađena fasada džamije. Godine 2014. asfaltiran je put do džamije i do varevskog groblja.

U džamiji se obavlja svih pet dnevnih namaza i redovna mektebska nastava vikendom. Mekteb pohađa 54 djece, a džemat broji 140 domaćinstava.

Glas islama 287, strana 22, Tema broja