Sandžak postao bogatiji za jednog kurra hafiza

Sabahudin Jerebičanin, student na postdiplomskom studiju pri Islamskom univerzitetu u Medini, odsjek Tefsir, 5. decembra, 2017. godine uspješno je okončao hatmu/hifz na 7 kira’eta i 14 rivajeta, koju je čitavu proučio u džamiji Allahovog Poslanika s.a.v.s. pred svojim muhaffizom, šejhom i profesorom pri Fakultetu Poslanikove džamije i Univerziteta Tajjiba, dr. Jusuf Džude Davudijem, i time stekao idžazetnamu iz Poslanikove džamije kao i zvanje kurra hafiz.

Naš dragi kolega Sabahudin Jerebičanin, poznatiji među svojim ahbabima kao Bato, rođen je 22.09.1990. godine u Novom Pazaru od oca Seljamudina Jerebičanina i majke Zuhre. Allaha molimo da njega i njegove roditelje, koji su odgojili takvu akademsku i ahlaksku gromadu od čovjeka, učini od onih za koje je Allahov Poslanik s.a.v.s., govoreći o nagradi hafiza Allahove Knjige, rekao: „Pa će mu se u njegovu desnicu dati vlast, a u ljevicu vječnost, dok će se na njegovu glavu staviti kruna smiraja. A njegovi će se roditelji odjenuti u po dvije odore čija vrijednost zasjenјuje čitav dunjaluk i sve ono na njemu, pa će oni upitati: ‘Gospodaru, čime smo ovo zaslužili’, pa će im biti rečeno: – Zbog držanja vašeg djeteta za Kur’an.“

Poslije završene osnovne škole u svom rodnom gradu, Sabahudin Jerebičanin završava svoje srednjoškolsko obrazovanje u jednoj od najstarijih obrazovnih institucija na Balkanu, Medresi Gazi Isa-beg u Novom Pazaru, svjetioniku Sandžaka i šire, u generaciji 2005-2009.

Nakon toga biva primljen na jedan od najprestižnijih teoloških univerziteta u svijetu – Islamski univerzitet u Medini, gdje za samo jednu godinu 2011-2012 uspješno završava Institut za arapski jezik, poslije kojeg upisuje jedan od rijetkih, ako ne i jedini fakultet na svijetu koji se bavi izučavanjem nauke o Kur’anu još od prvog od osam semestra – Fakultet Kur’ana Časnog i islamskih znanosti, koji završava u najkraćem roku od četiri godine u periodu 2012-2016.

Nakon fakulteta, Sabahudin Jerebičanin nastavlja svoj akademski put i biva primljen na postdiplomski studij – magistraturu pri istom fakultetu, odsjek Tefsir Kur’ana Časnog. Trenutno je na drugoj godini istoimenog odsjeka.

Autor: Mr. Miralem Misini