DUHOVNI BENEFIT UMMETA MUHAMMEDA

U susret Ramazanu

 

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Uzvišeni Allah rekao je: – Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem.” (Muttefekun ‘alejhi)

U drugoj predaji, koju su također zabilježili Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Rekao je Allah: ‘Svako djelo sina Ademovog se umnožava, jedno dobro djelo desetorostruko, pa čak i do sedam stotina puta.’ Kaže Allah: ‘Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja svoje strasti i jelo samo radi Mene.‘”

Ebu Umame, radijallahu anhu, tražio je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga uputi na djelo radi kojeg će ući u Džennet, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to rekao: “Drži se posta, jer njemu ništa nije ravno.“ Pa se spominje da se u kući ovog plemenitog ashaba, Ebu Umame, radijallahu anhu, nikada po danu nije vidio dim od vatre, tj. nisu kuhali hranu, osim da im u posjetu dođe neko od gostiju. (Hadis sahih, Ahmed, Nesai)

Uzvišeni Allah dž.š. je ummet Muhammeda s.a.v.s. mnogim privilegijama odlikovao nad ostalim ummetima. Jedna od njih je svakako mjesec Ramazan, sa svojim postom, svojim teravijama, te najodabranijom noći u godini. Razlog toga je očigledan: prethodni ummeti su duže živjeli od nas, te je njihova šansa za sticanjem dobrih djela bila itekako veća. Kako je ovom ummetu dat kratak životni vijek između 60 i 70 godina (pominje se u jednom vjerodostojnom hadisu) Allah dž.š. iz ljubavi prema posljednjem Poslaniku i njegovom ummetu daje određene momente u kojima mogu nadoknaditi tu vremensku neravnopravnost. Koga ti momenti mimoiđu – prošao ga je veliki hajr. Ko ih iskoristi – za kratko vrijeme je ostvario ibadet godina vrijedan.

Upravo tako musliman posmatra i doživljava Ramazan. Prethodna tri hadisa nedvosmisleno pojašnjavaju ramazansku osobenost u pogledu neograničene nagrade koja slijedi onima koji ga upražnjavaju. U nastavku teksta nabrajamo neke od ekskluziva mjeseca Ramazana gledano kroz hadisku prizmu.

 

Onaj ko iskreno isposti Ramazan, Allah, azze ve dželle, oprostit će mu grijehe

Na to upućuju riječi Allahovog Vjerovjesika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko isposti Ramazan vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od grijeha.” (Muttefekun ‘alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume, Ramazan do ramazana – brišu grijehe ako se izbjegavaju veliki grijesi.“ (Muslim)

 

Postači će biti odlikovani nad ostalim vjernicima na Sudnjem danu

Sehl b. Sa’d, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Doista u Džennetu imaju vrata koja se nazivaju Rejjan, a kroz koja će ući postači na Sudnjem danu. Kroz njih neće moći ući niko osim postača. Bit će rečeno: ‘Gdje su postači?’ Pa će oni ući kroz njih. Kada uđe zadnji od postača, ona će se zatvoriti i niko poslije toga neće kroz njih ući.“ (Muttefekun ‘alejhi)

 

 

Udaljavanje od džehennemske vatre

Ebu Se’id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko isposti jedan dan na Allahovom putu, Allah će njegovo lice udaljiti od Vatre koliko je sedamdeset godina hoda.” (Muttefekun ‘alejhi)

 

Postača u čijem prisustvu se jede blagosiljaju meleki

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista, na postača, u čijem se prisustvu jede, meleci donose salavate.” Tj. mole za njegov oprost kod Allaha, dželle še’nuh. (Hadis sahih, Ahmed, Tirmizi, ibn Madze)

 

Onaj ko isposti Ramazan i provede ga u teravijama, noćnom namazu, ravan je iskrenim i šehidima

Amr b. Murre el-Džuheni, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “O Allahov Poslaniče, ako budem svjedočio da nema drugog istinskog boga mimo Allaha i da si ti Allahov Poslanik, obavljao pet dnevnih namaza, udjeljivao zekat koji mi je obavezan, postio Ramazan i provodio njegove noći u ibadetu, od koje skupine vjenika sam ja?” “Od iskrenih i šehida!” – reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Hadis sahih, bilježe ga Ibn Hibban i Ibn Huzejme)

 

Onaj ko provede Lejletu-l-Kadr u ibadetu Allah, dželle še’nuh, oprostit će mu grijehe

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko provede Lejletu-l-Kadr u ibadetu vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od grijeha.“ (Muttefekun ‘alejhi)

 

Obavljanje umre u Ramazanu ima istu vrijednost kao i obavljanje hadždža

Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao nekoj ženi od Ensarijja: “Kada dođe Ramazan obavi umru, jer je umra u njemu, doista, iste vrijednosti kao i hadždž“, a u drugoj predaji: “Umra u Ramazanu je kao obavljanje hadždža, ili čak hadždža sa mnom.

Ovo su ukratko neki od ramazanskih benefita koje svakog vjernika tjeraju na razmišljanje te na zaključak da su selefi sa pravom pola godine provodili u nestrpljivom iščekivanju Ramazana, dok su drugu polovinu godine provodili u žalu za njegovim iščeznućem.

Iskoristimo nadolazeću šansu koja se možda neće ponoviti. Čuvajmo Ramazan i post u njemu od jezika i ružnog zbora i priskrbimo sebi sve prethodno navedeno za samo jedan mjesec.

Glas islama 290, strana 16, Islamske teme, autor: Berin Ljajić