Dekani Islamskih fakulteta u posjeti Islamskoj zajednici u Srbiji