VRIJEDNOST RAMAZANA I POSTA

 

Dolazak mjeseca Ramazana je velika blagodat za onoga koji ga doživi i iskoristi na pravi način. Dani mubarek Ramazana su posebni, nesvakidašnji i jedinstveni. Oni donose posebnu atmosferu u muslimanske kuće, mahale, gradove…, u duše i srca muslimana. Berićet mubarek Ramazana posebno se izlijeva na srca i duše vjernika koje svoji zadovoljstvo nalaze u intenzivnom robovanju svome Gospodaru. O duhovnim vrijednostima i odlikama mjeseca Ramazana mnogo toga je rečeno i napisano. Teško je reći ili dodati bilo šta novo u tom smislu. Ipak, u čast dolaska ovog veličanstvenog mubarek mjeseca i najdražeg gosta korisno je podsjetiti na neke njegove vrijednosti i odlike koje ga izdvajaju od ostalih mjeseci, jer riječ je o najčasnijem mjesecu i jedinom mjesecu čije se ime spominje u Kur'anu.

 

Mjesec Kur’ana

U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. (El-Bekare, 185)

Uzvišeni Allah ovim ajetom izdvaja mjesec Ramazan po tome što ga je, između ostalih mjeseci, odabrao za objavljivanje Svoje Riječi – veličanstvenog Kur'ana. I upravo u ovome mjesecu, u kome je započelo objavljivanje Kur'ana, posebnu pažnju poklanjamo Kur'anu, svakodnevno se družimo sa njime učeći ga i razmišljajući o njegovim mudrostima i propisima koji su putokazi i tajne uspjeha, moći i spasa na ovom i budućem svijetu. Mubarek Ramazan je izvanredna prilika da se iznova suočimo sa Kur'anom i da preispitamo svoj odnos prema Allahovoj Riječi.

 

Mjesec ibadeta posta

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. (El-Bekare, 183)

U mubarek Ramazanu data je posebna počast time što je u njemu propisan ibadet posta. Ibadet posta je jedan od ibadeta kojima se rob najbrže približava svome Gospodaru, jer njime rob dobija poseban magfiret kojim se mogu anulirati svi prethodni grijesi. Ebu Hurejre nam također prenosi riječi Poslanika a.s.: „Ko isposti mjesec Ramazan čvrsto vjerujući i želeći Allahovu nagradu i Njegovo zadovoljstvo, bit će mu oprošteni raniji grijesi.“ (Buhari)

Prema tome, musliman posti zato što čvrsto vjeruje u farz posta koji mu je propisao njegov Gospodar, a ne zarad straha ili stida od drugih ljudi, te za svoj post očekuje nagradu kod Uzvišenog Allaha, a ne kod nekog drugog.

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Svevišnji Allah kaže: ‘Svako djelo koje čini čovjek pripada njemu, osim posta! Post je Moj i Ja ću za njega posebno nagraditi!’ Post je štit! Kada neko od vas bude postio neka ne govori ružne riječi i neka ne diže glas. Ako ga neko bude psovao ili se sukobio sa njim neka kaže: ‘Ja postim!’ Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je ljepši od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari raduje se svome iftaru i kada sretne svoga Gospodara radovat će se svome postu.”

Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu. Od Abdullaha b. Amra r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: ‘Gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa primi moje zauzimanje za njega!’ Kur'an će reći: ‘Ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, pa primi moje zauzimanje za njega!’ I njihovo zauzimanje će se i primiti.“

Zbog svega navedenog, trudimo se da postimo na najpotpuniji način čuvajući svoj jezik, svoje poglede, čuvajući na taj način i granice posta. Ako nešto i učinimo loše tokom posta, loše progovorimo ili pogledamo u zabranjeno, slušamo zabranjene stvari, pokajmo se Allahu za iste prijestupe.

 

Mjesec u kome se otvara Džennet, a zaključava Džehennem

U hadisu koga prenosi Ebu Hurejre r.a. Allahov Poslanik a.s. otkrio nam je sljedeću istinu: „Kada nastupi mjesec Ramazan otvore se vrata Dženneta, a zaključaju vrata Džehennema, a šejtani se sputaju.“ (Buhari)

Ove Vjerovjesnikove a.s. riječi, kako kažu islamski učenjaci, treba razumjeti na doslovan način, upravo onako kako je rečeno. Također, njima se ukazuje na bereket Ramazana i veliko dobro koje sa njime dolazi. Otvaranje džennetskih, a zatvaranje džehennemskih vrata jeste znak dolaska mubarek Ramazana i znak njegove velike vrijednosti, a sputavanje šejtana ukazuje na činjenicu da im se onemogućava uznemiravanje vjernika tokom mubarek Ramazana.

 

Mjesec u kojem je noć ”koja je bolja od hiljadu mjeseci”

Mi smo ga (Kur'an) počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci… (El-Kadr, 1-3)

Od Ebu Hurejra r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko provede Lejletu-l-Kadr u ibadetu, vjerujući u Allaha i očekujući od Njega nagradu, bit će mu oprošteni grijesi koje je počinio.“ (Buhari i Muslim)

Uzvišeni Allah riječima …a šta ti misliš šta je noć Kadr posebno skreće pažnju na vrijednost i značaj noći Kadr. Jer, kako kažu komentatori Kur'ana, kada se Uzvišeni na taj na način obraća ljudima u Kur'anu, time ističe i ukazuje na nešto što je posebno važno i veliko. Ummet Muhammeda a.s. počašćen je i odlikovan, između ostalog, i time što mu je data jedna noć u kojoj je ibadet ”bolji” od ibadeta u periodu od hiljadu mjeseci – što iznosi 83 godine i četiri mjeseca!

 

Mjesec u kome se primaju dove i oslobađa od Vatre

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu. (El-Bekare, 186)

Ovaj kur'anski ajet dolazi nakon ajeta o postu u mjesecu Ramazanu. Time se aludira na činjenicu da je mjesec Ramazan jedno od blagoslovljenih vremena za upućivanje dova Allahu dž.š.

Ebu Se'id r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Uzvišeni Allah svakoga dana i noći (u mjesecu Ramazanu) oslobađa (ljude od Vatre). I zaista, svakom muslimanu svakoga dana i noći prima se dova.“ (El-Bezzar, Kešf: 962) Zato dok postimo mubarek dane mjeseca Ramazana, a njegove noći provodimo u nafilama i drugim ibadetima, upotrijebimo svoje dove i dovimo svome Gospodaru, Koji se odaziva kada se zamoli!

 

Mjesec u kome je umra jednaka hadžu

Hadž i umru radi Allaha izvršavajte! (El-Bekare, 196)

Od Ibn ‘Abbasa r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik a.s. rekao jednoj ženi ensarijki: „Šta te je omelo, pa nisi s nama obavila hadž?“ Ona odgovori: „Imamo jednu devu (za natapanje) koju je uzjahao otac toga i toga sa svojim sinom – tj. njen muž i sin – a drugu devu je ostavio da sa njome natapamo (palmovik).“ Poslanik a.s. reče: „E, kada bude mjesec Ramazan, u njemu obavi umru, jer je umra u Ramazanu jednaka hadžu.“ (Buhari: 1782)

Komentarišući ovaj hadis imam En-Nevevi kaže da se ovdje misli da je umra obavljena u mjesecu Ramazanu jednaka hadžu u pogledu nagrade (sevapa), a nije jednaka po svemu, jer da je tako onda bi onaj ko obavi umru u Ramazanu bio oslobođen dužnosti hadža. (Šerhu Muslim, 9/2)

 

Mjesec nafila

Od Abdurrahmana r.a. prenosi se da je Poslanik a.s., govoreći o Ramazanu, rekao: „To je mjesec u kome vam je Allah propisao post, a ja sam vam stavio u običaj da noću klanjate nafilu tokom tog mjeseca, pa ko posti i noću klanja u toku toga mjeseca vjerujući i nadajući se da će za to biti nagrađen, bit će čist od grijeha kao da je tek od majke rođen.“ (Ibn Madže: 1328)

Allahov Poslanik a.s. stavio nam je u običaj da u noćima mjeseca Ramazana klanjamo nafilu namaz. Ovdje je riječ o teravih namazu, koji je sunneti mu'ekkede (pritvrđeni sunnet) za muškarce i žene. Teravih namaz kao dobrovoljni namaz predstavlja svojevrsni ramazanski ”profit” koji dodatno uljepšava ramazanske noći, povećava duhovno zadovoljstvo vjernika u zajedničkom ibadetu, jača njihove džematske veze i podstiče na međusobnu ljubav.

 

Mjesec iskupa za sve grijehe

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. uobičavao reći: „Obavljanje pet vakata namaza, stalno klanjanje džume i ramazanski post svake godine – to je iskup za sve grijehe koji se počine između njih ukoliko se čovjek odrekne činjenja velikih grijeha.“ (Musned imam Ahmed)

Allahov Poslanik a.s. je rekao: „Ramazan je nazvan tako jer on spaljuje grijehe Allahovih robova.“

 

Ramazan je mjesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od Vatre

Njegova prva trećina je milost. Druga trećina je oprost, dok je treća, zadnja trećina, oslobađanje od Vatre.

 

Ramazan je mjesec Bedra – historijski događaj koji je usmjerio povijest islama

To je mjesec najznačajnije bitke u historiji islama, Bitke na Bedru, koja se odigrala 17. dana mjeseca Ramazana, gdje je mala skupina vjernika koju je predvodio Poslanik a.s., sa istinskim pouzdanjem u Allaha dž.š., sa čistim nijetom, uspjela da pobijedi mnogostruko nadmoćnijeg neprijatelja.

Glas islama 290, strana 17, ISLAMSKE TEME, Asmir-ef. Crnovršanin, prof. fikha