Hadžije završili obilaske u Medini

U ponedjeljak, 13.08.2018. godine, nakon sabah namaza i doručka, grupa od blizu 200 stotine sandžačkih hadžija, predvođena ekipom vodiča, obavila je zajarete znamenitosti Medine.

Na početku su svratili do podnožja brda Uhud i tom prilikom na “brdu strijelaca” evocirali sjećanje na bitku na Uhudu koja se odigrala na ovom području treće godine po Hidžri, kada je prva skupina muslimana predvođena Allahovim Poslanikom a.s. bila napadnuta od strane nevjerničke vojske predvođene Ebu Sufjanom, koji je u to vrijeme bio mušrik.

O toku bitke, pripremama i njenim poukama i porukama govorio je dr. Rešad ef. Plojović, a potom je proučena Fatiha šehidima Uhuda, među kojima i Hamzi r.a.

Potom su se hadžije uputili prema Mesdždidu-l-Kibletejn, Handeku i Mesdžidu-l-Kuba, a o značenju i vrijednosti ovih mjesta govorili su im dr. Enver ef. Omerović, hfz. Irfan ef. Malić i student Amar Nuhambašić.

Nakon obilaska znamenitosti Medine, hadžije se užurbano pripremaju za polazak ka Meki i obavljanje umre i hadža, a očekivani polazak iz Medine je u srijedu 15. avgusta.

Tokom dosadašnjeg boravka u Poslanikovom gradu preovladava zadovoljstvo i radost kod hadžija i sve protiče u najboljem redu, bez ikakvih organizacionih i zdravstvenih problema.

Informativna služba