Bošnjaci zauzeli značajno mjesto na listi BIG partije

Razgovor sa Halukom Jildizom, predsjednikom BIG partije u Njemačkoj, u povodu učešća na predstojećim izborima za EU Parlament, multinacionalnom listom na kojoj su značajno mjesto zauzeli i Bošnjaci.

 

 

Gospodine Haluk, na početku upućujemo Vam bratski selam i zahvaljujemo što ste izdvojili vremena da govorite za Sandžak televiziju.

Najprije bi se zahvalio Sandžak televiziji na izdvojenom vremenu. Raduje me ovaj naš drugi susret, jer sam već jednom bio gost Sandžak televizije i raduje me što imam priliku govoriti bošnjačkom narodu u Sandžaku i šire.

 

Kako bi naše gledaoce, prije svega, upoznali sa Vama, molimo Vas da nam kažete par riječi o vašoj BIG partiji, vašem djelovanju i programu?

Big partija je osnovana 2010. godine. Mi smo partija koja je aktivna u Njemačkoj, što znači da smo stranka zasnovana na zakonu Republike Njemačke. Ono što nas razlikuje od drugih partija jeste da smo stranka različitosti, što znači da imamo preko 40 nacija u našoj partiji. Ono što je bitno jeste da svaki narod kroz našu partiju ima mogućnost da svoju naciju prikaže kroz političke aktivnosti ostalima, kao i Nijemcima. Kod nas je svaki identitet jednak. Mi osobu ne gledamo po naciji već prvenstveno kao čovjeka, što znači da je najbitnije prvo biti čovjek, nezavisno koje si nacije, koja ti je boja kože, da li si muško ili žensko ili kojoj vjeri pripadaš. Ali s druge strane, znamo da svaki identitet nacija treba braniti i promovisati, jer raznolikost čini čovječanstvo. Zato je BIG partija stranka raznolikosti i identiteta i nas čine: Bošnjaci, Turci, Arapi, Nijemci i drugi i sve te nacije trebaju politički glas. I ne samo to, već im je potrebna partija koja će zastupati njihova prava. Koja su to njihova prava?

Nastava na maternjem jeziku kako bi se očuvao nacionalni identitet. Iako se već rađaju treća i četvrta generacija u Njemačkoj, jako je bitno da oni ne zaborave odakle potiču i koji im je maternji jezik kojim govore njihovi roditelji ili djedovi i nane. Jer ako se jezik izgubi – gubi se i identitet. Isto takvo pravilo je za kulturu i religiju, kako za bošnjačku, tako i za tursku i njemačku kulturu, kao i za kulture drugih naroda  koje se trebaju čuvati i njegovati, a to znači da im politika treba dati određeni okvir da te kulture ne bi bile zaboravljene. BIG partija je protiv asimilacije i to je jedna od najbitnih stavki koja je nas je natjerala da osnujemo ovu stranku jer želimo svim ljudima koji žive i borave u Njemačkoj dati pravo na svoj identitet, a ne da se ograničavaju samo na jedan identitet, kao što to rade veće partije u Njemačkoj, već da mogu slobodno da kažu: „Ja sam Bošnjak, ja sam Turčin, ja sam Nijemac, ja sam Evropljanin“ i da doda: „Ja sam musliman, kršćanin ili pripadnik neke druge religije.“ Važno je da narod može slobodno sebe definisati.

Također, želimo zastupiti i vrijednosti kod čovjeka. Kada pogledamo, u Njemačkoj živi 81 milion stanovnika, a preko 20% su stanovnici sa na osnovu migracije, a kao takvi rijetko posjeduju politički glas i to znači da se oni i dalje tretiraju kao imigranti, doseljenici, čemu se mi protivimo jer kažemo da su svi oni sastavni dio ovog društva i ne smije i ne treba se klasificirati na osnovu svog porijekla, već ih treba prihvatiti. To je ono što mi kao BIG partija govorimo. Bez obzira odakle dolaziš, bitan je tvoj cilj gdje ćeš ići i na tom putu ćemo te kao partija podržati da bi svoj identitet i svoje vrijednosti čuvao na tom putu.

Mi smo partija koja će se boriti za prava svih naroda. Kada izračunamo, 20% ukupnog stanovništva je gotovo 17 miliona ljudi na osnovu migracije, od toga je 1/3 muslimanske vjere, što je blizu šest miliona muslimana koji skoro nikako ne bivaju zastupljeni u njemačkoj politici. Pomenut ću da još uvijek neke religije nisu priznate, što je slučaj sa islamom, već se registruje kao kulturno društvo, što znači da nije priznat kao vjera tako da muslimani ne dobijaju svoja prava koja ih sljeduju, kao naprimjer klanje na halal način, vjerska nastava, da pokrivene žene ili muškarci sa bradom mogu normalno raditi bez uvreda i bez ponižavanja. Sve te diskriminacije želimo odstraniti.

Četvrta stvar je rastuća diskriminacija i rasizam u Njemačkoj. Postoje institucije koje zbog religije, porijekla, boje kože… diskrimišu ljude, a to počinje već kod imena i predstavljanja. Iako su se oni u Njemačkoj školovali i studirali, kada apliciraju za bilo šta, nekada čak ne dobiju ni odgovor. Onda se to može nazvati institucionalna diskriminacija. To je ono što ne bi trebalo jednoj modernoj državi da se dogodi. Također, jedan od problema jeste da nisu za sve jednake šanse i to je ono zašta se naša partija zalaže da, bez obzira na naciju i porijeklo, pružimo svima jednake šanse, u čemu već imamo na lokalnom nivou nekoliko uspjeha.

Peto je predstavljanje u Bundestagu, gdje ima 700 poslanika, a od njih je vrlo mali broj sa drugačijom kulturnom pozadinom, tako da ljudi koji imaju drugačiju kulturu ne bivaju zastupljeni i predstavljani. Zato je BIG partija pokušava da popravi tu sliku i to na način gdje postavljamo ljude različitih kultura i nacija. Najbolji primjer je lista kandidata za izbore koji će se održati 26. maja 2019. za Evropski parlament gdje mi imamo 40 kandidata iz 13 različitih kultura i nacija. Tako su zastupljeni ljudi sa Balkana, i to iz Bosne i Sandžaka, zatim ljudi iz Afrike – Egipta, Tunisa, Maroka, također iz Libana, Sirije, Turske, ali i iz Njemačke. Naš cilj jeste da dopremo do svih ljudi i pokažemo svoje vrijednosti, a naša vrijednost je, kako na početku rekoh, prvo biti čovjek. Mi ne ocjenjujemo ljude po njihovom porijeklu, već svaku vrijednost kod čovjeka uzimamo za ozbiljno i trudimo se da njihove vrijednosti kao partija zastupimo. Želimo politiku koja će nas stvarno prihvatiti, ne želimo biti tolerisani. Gete je to veoma lijepo rekao u jednom citatu: „Tolerancija bi, zapravo, trebala biti samo privremeni stav: mora voditi ka priznavanju.“ Tolerisati znači vrijeđati. Mi ne želimo da ljudi nakon 60 godina budu tolerisani, već trebaju biti priznati sa svojom kulturom i vrijednostima i treba im pružiti sva prava. Mislim da do sada nije postojala partija koja je bila advokat za takve ljude. Mi smo se sada jako fokusirali na izbore u Evropskom parlamentu. To je historijska šansa za sve koji imaju drugačiju kulturu od ostalih, da budu predstavnici svojih kultura. Više ne postoji cenzus od 5% da bi se ušlo u Evropski parlament. Sada je dovoljno  oko 180.000 glasova, a vidimo da u Njemačkoj živi šest miliona ljudi različitih kultura i nacija koji imaju pravo glasa. Nažalost, samo 1/3 njih izlazi na glasanje, ali i to je oko dva miliona glasova. Od toga ako uspijemo da animiramo da nas podrži 10%, to je 200.000 glasova i sigurno jedan poslanik u Briselu. Šta bi za nas značilo to mjesto? To bi nam mjesto značilo da kao poslanici možemo zastupiti naše vrijednosti, kao i drugih koji su nas glasali. Mi ne bismo samo Njemačku zastupili već i Balkan, Bošnjake, Sirijce, Turke, Iračane, Afrikance i druge.

 

Vrlo često vas targetiraju muslimanskom partijom i povezuju sa AK partijom gospodina Redžepa Tajipa Erdoana. Jeste li vi muslimanska partija i da li ste partija Redžepa Tajipa Erdoana ili imate i saradnju sa drugim partijama, kako u Turskoj tako u cijelom svijetu?

Nažalost, pojedine platforme, kao što su Wikipedia i razni mediji, pokušavaju nas stjerati u ćošak optužbama koje veoma lako možemo demantovati. Kao prvo, politički zakon u Njemačkoj ne dozvoljava da postoji partija iz neke druge zemlje. Ukoliko bi to bila situacija odmah bi se pokrenuo pravni postupak, jer u Njemačkoj se zakon uzima za ozbiljno i odmah bi se otvorila istraga po tom pitanju, čak bi nam i partiju zabranili. Kada smo partiju osnovali većina stranačkih aktivista nisu bili uopće Turci, što treba kazati. Sada je kvota Turaka u cjelokupnoj pariji možda malo veća, ali na samom početku nije tako bilo i Turci nisu bili dominantni u našoj partiji. Kakve veze ima Afrikanac ili Poljak sa Erdoanom? Od samog početka to nije bio naš koncept. BIG partija je nezavisna partija, mi smo transparenta partija, mi se pozicioniramo prema Turskoj tako što kada se dese izbori vjerujemo građanima koga oni izaberu. Kada su u Bosni izbori i kada pobjedi neka partija, u Turskoj ili bilo kojoj drugoj državi, prihvatamo rezultate tih izbora ukoliko se oni demokratski odvijaju. Mi sigurno nismo produžena ruka Turske. Tačno je da imamo dobre odnose sa turskim partijama, jer veliki broj ljudi turske nacionalnosti ima dobre odnose sa tim partijama ili se pojedini identifikuju sa tim partijama jer nemaju njemačko državljanstvo. Mi u Evropi imamo preko deset bratskih partija. U Bosni nam je SDA, SPP u Sandžaku, PŽD u Maroku, PEJ u Francuskoj, DENK partija u Holandiji, DOST partija u Bugarskoj. Znači, imamo različite bratske partije. Ono što nas povezuje jesu naše ljudske vrijednosti i ono što trebamo kazati jeste da se Evropa ne smije zatvoriti samo kao kršćanska i bijela Evropa već treba biti sačinjena od svih ljudi koji žive u njoj, nebitno koja ti je boja kože, religija, nacija ili kultura. Nama je potrebna jaka multikulturalna Evropa. Sa našeg gledišta partija nema religiju, mi na partiju gledamo kao sredstvo koje će nam pomoći da dođemo do određenog cilja. U našoj partiji se samo na jednom mjestu pominje religija. Ne pominje se čak ni islam, već se kaže da želimo za sve religije ista i jednaka prava. Mi smo religijama prijateljska partija jer identitete i ljudske vrijednosti svakog čovjeka uvažavamo i to znači da nismo partija koja se samo jednoj religiji priklanja već svako ima legitimno pravo na upražnjavanje svoje religije u svojstvu člana broj 4. zakona u Njemačkoj. Mora se svako poštovati bez obzira kojoj religiji pripadao: kršćanskoj, muslimanskoj… Sve njih ćemo zastupiti, što ne znači da smo religijska partija, ali ću još jednom ponoviti da smo religijama prijateljska partija. Svakako želimo dobrodošlicu ljudima koji su religiozni i koji svoje vrijednosti pokazuju, ali također su dobrodošli i oni koji nisu religiozni, a koji kažu da je za njih bitna ljudskost i humanost.

 

Spomeuli ste saradnju sa drugim zemljama i stranku SPP i Sandžak. Posebno me interesuje obzirom da ste i posjetili Sandžak, kakvi su Vam utisci, da li je i na čemu je ta saradanja uspostavljena?

Naša prva posjeta u Sandžaku bila je jako impresivna. Ja sam inače turskog porijekla. Skoro 24 godine sam živio u Turskoj, a u Sandžaku sam vidio i osjetio turske korijene ili još bolje rečeno – osmanske korijene i to me je jako impresioniralo. Ti ljudi su sačuvali svoju kulturu, svoju čovječnost, svoje gostoprimstvo i osjećao sam se kao da sam u svojoj domovini. Mi smo u Sandžaku obilazili jako puno mjesta, upoznali smo gradove, posjetili smo i jako bitne institucije, kao što je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, koji nas je također jako impresionirao. To jako lijep i moderan univerzitet. Posjetili smo i Islamski fakultet u Novom Pazaru, upoznali smo nasljednika muftije Zukorlića – muftiju Dudića, razgovarali smo o vjerskoj situaciji u Sandžaku. Upoznali smo i gospodina Muamera Zukorlića u njegovom partijskom kabinetu, razgovarali smo o budućnosti mladih ljudi u Evropi. Složili smo se da mladim ljudima treba kao i ostalima dati pravu političku adresu na koju se mogu obratiti i sa kojom se oni mogu identifikovati, da mogu slobodno reći: „Mi smo Bošnjaci, Turci, ja sam musliman, praktikujem islam i dio sam Evrope.“ Takvim ljudima, dakle, treba dati političku adresu sa kojom će se identifikovati i koji će poslije uzeti učešće na raznim izborima.

 

Na početku razgovora spomenuli ste izbore za Evropski parlament, koji su inače i fokus našeg razgovora. Bošnjaci su inače našli mjesto u Vašoj stranci, evo sada su i na listi kandidata za poslanike Evropskog parlamenta. Obzirom da smo mi medij koji se prvenstveno obraća Bošnjacima, možete li nam konkretno kazati šta će Bošnjaci dobiti ulaskom Vaših kandidata u EU parlament?

Mi na našoj listi imamo tri Bošnjaka kao kandidate za Evropski parlament. Jedan je iz Sandžaka, što nam je jako bitno jer ti ljudi pomažu partiju, trude se da je razviju i gledaju da pomognu na svaki mogući način. Iz našeg saveznog odbora je gospodin Nihat Bećirović iz Sandžaka koji nam je otvorio vrata ka Balkanu, a naravno najviše u Sandžaku. Također je organizovao jako lijepo putovanje i povezao nas sa partijama na Balkanu sa kojima smo kasnije postali bliski. Ako na izborima dobijemo samo jednog poslanika, taj jedan će imati 6-7 savjetnika, a svakako da će jedan od njih biti Bošnjak koji će zastupiti Bošnjake kroz našu partiju i svakako će Bošnjaci Sandžaka i širom Balkana imati svog govornika u tom parlamentu. Kao što sam i rekao, nećemo zastupiti samo ljude koji žive u Njemačkoj, već ćemo zastupiti i Balkan i jako je bitno da Bošnjaci imaju svoj glas u Parlamentu i veoma je važmo da se neko zalaže za interese Bošnjaka na Balkanu. Ne može se ostati na tome da su države kao Rumunija i Bugarska dobile status Evropljana, a da se Bosna drži podalje, pogotovo kada je riječ o evropskom procesu. Nama je jako bitno da Bosna i Turska budu jedne od najjačih kandidata za ulazak u Evropsku uniju, kao i Kosovo i Makedonija, što znači da ćemo mi te države zastupiti i slati zahtjeve Evropskom parlamentu u vezi toga. To ćemo činiti zajedno sa našim bošnjačkim savjetnikom u koordinaciji sa državama sa Balkana od kojih očekujemo stratešku podršku.

 

Na kraju, evo prilike da se obratite Bošnjacima koji žive u Njemačkoj i da im uputite izbornu poruku?

Ja bij se obratio cijelom bošnjačkom narodu, pogotovo onima koji posjeduju njemačko državljanstvo i  imaju pravo glasa, a kojih je preko 100.000, da 26. maja izađu na izbore jer to nije luksuz, već bi trebala da svakom bude obaveza jer je to šansa za ovakvu partiju koja se neće zalagati samo za jedan narod već za sve nacije i kulture, što podrazumijeva i Bošnjake. Zato apelujem na bošnjačke i balkanske prijatelje da 26. maja izađu na izbore i glasaju za BIG partiju. Svakako da će se tu vidjeti i bošnjačkih imena. Jedan je Saša Orlović koji je u prvih 10 na listi, koji će nam pomoći u Evropskom parlamentu ako uz vašu pomoć budemo izabrani. Zato izađite svi na izbore, apelujte na vaše prijatelje da glasaju BIG partiju da dostignemo 180.000 glasova, što će biti zajednički uspjeh. Na taj način bi Bošnjaci imali jak glas u Evropskom parlamentu. Radujemo se mogućnosti da sljedeće godine imamo Bošnjaka koji će u Briselu svoj narod moći pozdraviti na bosanskom jeziku.

Zahvaljujem se Televiziji Sandžak što je imala vremena i sluha da dođe u Njemačku kako bi snimala ovaj intervju.

 

Hvala i Vama na izdvojenom vremenu.

Glas islama 295, strana 12-13, Razgovor s povodom, Razgovarao: Salahudin Fetić