Radovi na džamiji u naselju Ćeremidžinica teku po planu