MUAMER ZUKORLIĆ JE VJERNIK, LIDER, BOŠNJAK KAKVOG SANDŽAK NIJE IMAO

Fikret-ef. Kalabić, imam džemata AIWL Wiltz u Luksemburgu

 

 

Fikret-ef. Kalabić rođen je 16.11.1970. godine u Rujnici kod Zavidovića u Bosni i Hercegovini. Završio je Medresu i Islamski pedagoški fakultet u Zenici, odsjek Islamska vjeronauka. Trenutno je na master studiju na istom fakultetu.

 

 

Možete li nas informirati o stanju Bošnjaka u Luksemburgu? Kakva je atmosfera u džematima i nacionalnim organizacijama?

 

Elhamdulillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edžmein! Džemati su ti koji su, zaista, zbližili muslimane i mislim da nema bolje bratske i prijateljske atmosfere nego u džematima. Upoznaju se muslimani iz svih država, ali muslimani koji dolaze iz istog govornog područja upoznaju se malo bolje. To je i prirodno da se u džamiji vjerničke duše zbliže, više upoznaju i zavole. Hadis Poslanika s.a.v.s. je: ,,Allahu su najdraža mjesta džamije.” U svakom džematu postoje oni koji se ističu svojim trudom i zalaganjem na Allahovom putu. Zaista bi bila velika lista takvih.

Ja bih ovom prilikom spomenuo samo neke od njih. H. Asmir-ef. Honsić je jedna zaista pronicljiva osoba, a aktuelni je predsjednik džemata CCIL u Mameru. Islamski fakultet je završio u Briselu. Poznavalac je sedam jezika, što je rijetkost u Luksemburgu. On je porodičan čovjek i pored ove funkcije angažovan je i na vjerskoj pouci. Sve obavlja volonterski.

  1. Faruk Ličina je veoma ambiciozna i stabilna osoba. Predsjednik je ŠURE, administrativnog tijela muslimana u Luksemburgu. Među glavnim članovima je Bošnjačke kulturne zajednice (BKZ). Puno bi se moglo govoriti o kvalitetima ove osobe. Poznavalac je je četiri jezika. Zaposlen je kao šef Karitasa. Porodičan je čovjek i sve funkcije obavlja volonterski.
  2. Muhamed Ćeman je osoba koja ima visoke kvalitete kao i gore pomenuta dvojica. Uposlen je također u Karitasu. Kreator je mnogih projekata na polju da’we u Luksemburgu. Također poznaje četiri jezika. Porodičan je čovjek i obavlja sve poslove volonterski.

Kao što rekoh, ovo su samo neka imena od desetine osoba sa ovakvim i sličnim kvalitetima, bez obzira na nacionalnost, a koje sam lično upoznao i sarađivao sa njima. Allaha dž.š. molim da ih obilato nagradi za hizmet muslimanima Luksemburga. Međutim, i za vrijeme Poslanika s.a.v.s. bilo je i onih koji su svjesno i nesvjesno razbijali safove muslimana, a ko smo mi da budemo toga pošteđeni. Možemo kazati da je atmosfera u džematima i među džematlijama, kao i u nacionalnim organizacijama, zadovoljavajuća ako pogledamo stanje od prije deset godina.

 

 

Ima li jedinstva među Sandžaklijama?

 

To je zaista dobro, ali i teško pitanje. Ne samo među Sandžaklijama već i ostalima. To jedinstvo ima svoje uspone i padove. Allah dž.š. kaže:  ,,Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte…” (Ali Imran, 103) Ako pogledamo ovaj uzvišeni Allahov dž.š. imperativ, koji je formula uspjeha među muslimanima, dovoljan bi bio za napredak u svakom segmentu života.

Ima uvijek onih koji rade na svoju ruku iz zavisti i neprofesionalizma. Na njih se ne treba osvrtati, ali treba biti oprezan i doviti Allahu da učvrsti zajednicu muslimana. Hadis Poslanika s.a.v.s. glasi: ,,Allahova ruka je nad džematom.” Mu’mini uvijek nastoje da poprave stanje oko sebe. Trpjeti ezijećenja i uvrede, a nastojati popraviti stanje, nadajući se Allahovoj nagradi bolje je nego izbjegavati ljude i povući se u asketizam. Jedinstva ima, ali uvijek može i bolje uz Allahovu pomoć.

 

 

Kakva su Vaša iskustva u saradnji sa organizacijama i institucijama koje je osnovao akademik Muamer Zukorlić?

 

Nemam neko posebno iskustvo, ali ono što sam vidio i čuo do sada za svaku je pohvalu. Univerzitet u Pazaru je dovoljno spomenuti kao duhovnu i odgojnu instituciju. Često se nalazim u društvu BKZ članova, koji djeluju zvanično i u Luksemburgu od 2013. godine, koji rade neumorno na raznim projektima u cilju zbližavanja Bošnjaka.

 

 

Kako vidite djelovanje muftije Muamera Zukorlića?

 

Muftija Muamer Zukorlić svojim djelovanjem kroz institucije, kako one koje je osnovao tako i ostale, pokazao se kao vjernik, lider, Bošnjak koga Sandžak, čini mi se, nije do sada imao! Ideja za koju se bori je itekako prepoznatljiva. Ko god trezveno razmisli vidjet će da je to tako. Pratim njegove nastupe na raznim portalima i oduševljen sam. Bošnjak koji uživa poštovanje kojeg bi svako podržao, a nije nepogrešiv, jer je to bio samo Poslanik s.a.v.s. Za vrijeme svojih nastupa u emisijama, pa i u Skupštini Srbije, primjetno je da je dobro slušan, pa čak i od onih najljućih protivnika. Njegova riječ ima težinu za razliku od ostalih političara Bošnjaka u Srbiji, a da je to tako potvrđuje činjenica da je čest gost na televiziji i radiju. Čovjek koji je osnovao Univerzitet u Pazaru koji je vakuf, gdje se školuju Srbi, Hrvati i Bošnjaci, zatim Fakultet za islamske studije… Puno bi nam vremena trebalo da nabrojimo hajrate kojima je muftija Zukorlić doprinio.

Postavlja se pitanje, koji je to Bošnjak van granica Bosne i Hercegovine više doprinio i da se više brine i boji za svoju maticu BiH? Na koncu, kakav je interes čovjeku koji ima tako sređen život da se brine za BiH, kao nepobitan argument o svijesti čuvanja veze sa maticom Bosnom. Pogledajte kako se pojedinim Srbima i Hrvatima daju titule i položaji koje su sumnjive i neosnovane, a kada Bošnjak dostigne akademsko dostignuće i položaj, mi mu sve opraštamo sem uspjeha, a čast izuzecima. Kažu naši dobri prethodnici: ,,Jezik je čovjekova kutljača i samo vadi ono što je u njemu.” Jezik je identifikaciona karta. Kada je čovjeku praksa da priča o dobru i to radi, pa on je dobar. Kada je čovjek sklon kritikama i loše govori i tako djeluje, pa sam je rekao istinu o sebi.

 

 

Kako komentarišete hajku koja se ovih dana vodi u BiH medijima, a u kojima je muftija Zukorlić prikazan kao čovjek koji teži razbiti Islamsku zajednicu i za koga kažu da je pod kontrolom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića?

 

Kristalno je jasno da su često puta mediji ti koji uveličavaju i napuhavaju stvari. Mi moramo biti krajnje oprezni. Oni rade i žive od toga. Kako kaže jedne prilike Alija Izetbegović: ,,Nije se desilo što se desilo, već se desilo ono što su televizija, radio (mediji) i novine rekli i napisali!” Bez obzira na razne komentare koje čujemo ovih dana, moramo pozitivno razmišljati.

Najbolju generaciju, ashabe r.a. poslije Poslanika s.a.v.s. su ponekad pratila iskušenja, a ko smo mi da budemo toga pošteđeni? Naišla je kriza suprotnih stavova. Mi ne smijemo ishitreno reagirati, jer ne znamo iz toplih domova o čemu je riječ. Pa i ako znamo, kakva je korist od toga? Dovom Allahu dž.š. i pozitivnim razmišljanjem, izjavama i djelima ćemo sigurno više doprinijeti, nego neargumentiranim i pristrasnim komentarima. Pogotovo mislim na nas u dijaspori. A kada je riječ o razbijanju Islamske zajednice u BiH, smatram da je to još jedan u nizu pokušaja KOS-a, kao psihološko djelovanje da se razbije jedinstvo Bošnjaka. Mislim da imamo, hvala Allahu dž.š., dovoljno pameti u Sandžaku, Bosni i dijaspori da očuvamo naše safove.

 

 

Šta biste poručili Bošnjacima u Sandžaku, a šta Bošnjacima u BiH i dijaspori?

 

Poručio bih braći i sestrama u Sandžaku, Bosni i dijaspori, svima, a pogotovo vjerničkom korpusu, da čuvaju dobro džamijske safove jer je to formula uspjeha koju je dao najbolji čovjek koji je hodio zemljom – Muhammed s.a.v.s. Tamo gdje boravimo da se volimo i pomažemo, sarađujemo, jer smo baš tamo jedni drugima najpreči, da mislimo jedni o drugima dobro, da ne sumnjamo jedni u druge, da se klonimo negativnih komentara, da čuvamo svoje jezike, jer je to sve dokaz protiv nas pred našim Gospodarom Allahom dž.š. Poslanik s.a.v.s. kaže: ,,Ko mi garantuje čuvanje jezika i spolnog organa, ja mu garantujem Džennet.” Mislimo i djelujmo pozitivno, pa će sve dobro biti inšaAllah.

 

 

U Luksemburgu postoji Unija imama. Recite nam nešto o tom udruženju?

 

Unija imama je osnovana prije sedam godina. Nju sačinjavaju oni imami koji su stalno uposleni, a na sastancima prisustvuju i imami koji imaju samo honorar, kao i oni čiji džemati nisu stalni članovi Šure. Koordinator se bira svake godine i on je veza između Unije imama i Šure, a ujedno i vanjski saradnik koji predstavlja imame. Imamo redovne sastanke, kao i sastanke sa muftijom i sekretarom Šure.

 

 

Koliki je doprinos imama u zbližavanju bošnjačkih safova u Luksemburgu?

 

Zaista je ogroman doprinos imama u radu na polju da’we, a istovremeno i zbližavanju safova. Trebala bi nam, zaista, jedna studija o njihovom angažmanu na zbližavanju muslimana koji su porijeklom skoro sa svih kontinenata. Ovom prilikom bih istakao ukratko imena kao podsjetnik:

Prof. Abdulah Čelebić koji je među prvima dao veliki doprinos na polju islamske edukacije.

Zatim prof. Ibrahim Musoli koji je pored imamskog obavljao i druge poslove.

Mr. Halil-ef. Ahmetspahić rodom iz Zenice uposlen je kao stalni imam. Svojom pronicljivošću i neumornim radom džematlijama je permanentno na usluzi. Preveo je i napisao nekoliko knjiga, a što posebno daje ukras njegovom pozivu. Magistrirao je prošle godine na IPF u Zenici.

Muhamed-ef. Rizvić rodom iz Zvornika jedan je zaista vrijedan imam. Pored svog obavlja i druge poslove. Ovih dana su intenzivne pripreme za klanjanje prve džume u novim prostorijama.

Nedžad-ef. Zilkić rodom iz Tutina je također požrtvovana osoba. Njegov džemat je dobio nove prostorije i broji trenutno najveći broj članova.

Irfan-ef. Hasanović iz Bijelog Polja je osoba sa dobrim kvalitetima i njegov džemat će uskoro obavljati namaze u novim prostorijama.

Mevludin-ef. Hajdarpašić je čestit imam i zbog svojih drugih obaveza od prije dva mjeseca u svom džematu angažovao je hfz. Edisa Gorčevića, koji je aktuelni imam i rodom je iz Tutina.

Hfz. Zikret-ef. Mustafić dolazi iz Novog Pazara. Ambiciozan je i po dolasku u džemat shvatio je vrlo ozbiljno poziciju imama.

Ovo su džemati koji su pod institucijom Šure, uključujući još dva arapska i moj džemat. Trebalo bi nam puno vremena i pisanja o zaslugama imama u Luksemburgu, njihovom odgajanju džamijskih safova, uprkos ponekad suprotstavljenim mišljenjima kojih je bilo i za vrijeme Poslanika s.a.v.s., pa se ne čudimo da i danas ima izuzetaka. Allah dž.š. kaže: „Radite, Allah, Poslanik i vjernici će vidjeti vaš trud.”

 

 

Uskoro treba da magistrirate, ako Bog da. Za kraj, recite nam koja je tema Vašeg magistarskog rada i zašto baš ona?

 

Tema je “Doprinos porodice u poboljšanju islamske vjeronauke u Luksemburgu”. Jednostavno, da se vidi i ustanovi koliko zaista roditelji utiču na poboljšanje vjeronauke, a zatim naći metode da se to i ostvari. Luksemburg je specifičan i život u njemu, a s obzirom na način i tempo života, svaki dan su izazovi za odrasle, a posebno djecu. Maksimalnom uključenošću porodice će postići željeni cilj.

Glas islama 302, strana 14-15, RAZGOVOR S POVODOM, Razgovarao: Asmir Bihorac